นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

Main > kittisak.c

No folder found
 • Ico64_systeminfo_20141015-164143 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/10/15 19:52:14 +0700","updated_at":"2014/10/15 20:03:32 +0700","created_at":"2014/10/15 19:52:14 +0700","asset_file_name":"systeminfo_20141015-164143.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":49023,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"systeminfo_20141015-164143.png","modified_at":"2014/10/15 20:03:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":57185,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_head_data1_r2r_01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/10/15 11:43:57 +0700","updated_at":"2014/10/15 11:44:13 +0700","created_at":"2014/10/15 11:43:57 +0700","asset_file_name":"head_data1_r2r_01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":49021,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"head_data1_r2r_01.png","modified_at":"2014/10/15 11:44:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":8223,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_independent_t_test_uneqvar_01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/10/12 21:35:34 +0700","updated_at":"2014/10/12 21:35:58 +0700","created_at":"2014/10/12 21:35:34 +0700","asset_file_name":"independent_t_test_uneqvar_01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48998,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"independent_t_test_uneqvar_01.jpg","modified_at":"2014/10/12 21:35:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":19668,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_t-test_equalvar_ind_01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/10/12 21:35:12 +0700","updated_at":"2014/10/12 21:35:24 +0700","created_at":"2014/10/12 21:35:12 +0700","asset_file_name":"t-test_equalvar_ind_01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48997,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"t-test_equalvar_ind_01.png","modified_at":"2014/10/12 21:35:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":8085,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_arithmetic_mean2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/10/10 10:50:28 +0700","updated_at":"2014/10/10 11:03:09 +0700","created_at":"2014/10/10 10:50:28 +0700","asset_file_name":"Arithmetic_Mean2.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48962,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Arithmetic_Mean2.png","modified_at":"2014/10/10 11:03:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":2947,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_arithmetic_mean {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/10/10 10:42:53 +0700","updated_at":"2014/10/10 11:02:58 +0700","created_at":"2014/10/10 10:42:53 +0700","asset_file_name":"Arithmetic_Mean.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48961,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Arithmetic_Mean.png","modified_at":"2014/10/10 11:02:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":2947,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_biz09102014-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/10/09 19:17:52 +0700","updated_at":"2014/10/09 19:18:12 +0700","created_at":"2014/10/09 19:17:52 +0700","asset_file_name":"biz09102014-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48955,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"biz09102014-01.jpg","modified_at":"2014/10/09 19:18:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":72034,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_27092014_scatter_line_stats_003 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/10/08 21:08:16 +0700","updated_at":"2014/10/08 21:08:37 +0700","created_at":"2014/10/08 21:08:16 +0700","asset_file_name":"r2r_27092014_scatter_line_stats_003.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48950,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r2r_27092014_scatter_line_stats_003.png","modified_at":"2014/10/08 21:08:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":8212,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_27092014_scatter_line_stats_002 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/10/08 20:20:19 +0700","updated_at":"2014/10/08 20:20:37 +0700","created_at":"2014/10/08 20:20:19 +0700","asset_file_name":"r2r_27092014_scatter_line_stats_002.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48948,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r2r_27092014_scatter_line_stats_002.png","modified_at":"2014/10/08 20:20:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":8591,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_27092014_scatter_line_stats_001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/10/07 20:21:58 +0700","updated_at":"2014/10/07 20:22:18 +0700","created_at":"2014/10/07 20:21:58 +0700","asset_file_name":"r2r_27092014_scatter_line_stats_001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48940,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r2r_27092014_scatter_line_stats_001.png","modified_at":"2014/10/07 20:22:18 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":8505,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_27092014_scatterxy_line_001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/10/07 16:10:06 +0700","updated_at":"2014/10/07 16:10:20 +0700","created_at":"2014/10/07 16:10:06 +0700","asset_file_name":"r2r_27092014_scatterxy_line_001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48938,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r2r_27092014_scatterxy_line_001.png","modified_at":"2014/10/07 16:10:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":6579,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_regression_27092014_001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/10/01 19:03:35 +0700","updated_at":"2014/10/01 19:05:55 +0700","created_at":"2014/10/01 19:03:35 +0700","asset_file_name":"r2r_regression_27092014_001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48866,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r2r_regression_27092014_001.jpg","modified_at":"2014/10/01 19:05:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":70307,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_scatter_plot_27092014_004 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/29 22:42:34 +0700","updated_at":"2014/09/29 22:42:45 +0700","created_at":"2014/09/29 22:42:34 +0700","asset_file_name":"r2r_scatter_plot_27092014_004.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48843,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r2r_scatter_plot_27092014_004.png","modified_at":"2014/09/29 22:42:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":5269,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_scatter_plot_27092014_003 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/29 22:42:21 +0700","updated_at":"2014/09/29 22:42:34 +0700","created_at":"2014/09/29 22:42:21 +0700","asset_file_name":"r2r_scatter_plot_27092014_003.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48842,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r2r_scatter_plot_27092014_003.png","modified_at":"2014/09/29 22:42:34 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":5601,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_scatter_plot_27092014_002 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/29 22:42:06 +0700","updated_at":"2014/09/29 22:42:23 +0700","created_at":"2014/09/29 22:42:06 +0700","asset_file_name":"r2r_scatter_plot_27092014_002.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48841,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r2r_scatter_plot_27092014_002.png","modified_at":"2014/09/29 22:42:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":5573,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_scatter_plot_27092014_001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/29 22:41:55 +0700","updated_at":"2014/09/29 22:42:10 +0700","created_at":"2014/09/29 22:41:55 +0700","asset_file_name":"r2r_scatter_plot_27092014_001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48840,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r2r_scatter_plot_27092014_001.png","modified_at":"2014/09/29 22:42:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":10145,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_histogram_27092014_001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/28 01:53:31 +0700","updated_at":"2014/09/28 01:53:52 +0700","created_at":"2014/09/28 01:53:31 +0700","asset_file_name":"r2r_histogram_27092014_001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48797,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r2r_histogram_27092014_001.png","modified_at":"2014/09/28 01:53:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":16638,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_boxplot_27092014_001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/28 01:53:20 +0700","updated_at":"2014/09/28 01:53:39 +0700","created_at":"2014/09/28 01:53:20 +0700","asset_file_name":"r2r_boxplot_27092014_001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48796,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r2r_boxplot_27092014_001.png","modified_at":"2014/09/28 01:53:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":11141,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_sample27092014_003 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/27 19:07:46 +0700","updated_at":"2014/09/27 19:08:17 +0700","created_at":"2014/09/27 19:07:46 +0700","asset_file_name":"r2r_sample27092014_003.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48794,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r2r_sample27092014_003.jpg","modified_at":"2014/09/27 19:08:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":51942,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_sample27092014_002 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/27 19:07:37 +0700","updated_at":"2014/09/27 19:08:02 +0700","created_at":"2014/09/27 19:07:37 +0700","asset_file_name":"r2r_sample27092014_002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48793,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r2r_sample27092014_002.jpg","modified_at":"2014/09/27 19:08:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":80822,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_sample27092014_001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/27 19:07:28 +0700","updated_at":"2014/09/27 19:07:45 +0700","created_at":"2014/09/27 19:07:28 +0700","asset_file_name":"r2r_sample27092014_001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48792,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r2r_sample27092014_001.jpg","modified_at":"2014/09/27 19:07:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":82546,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_word_filedcode-003 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/09 18:31:59 +0700","updated_at":"2014/09/09 19:04:17 +0700","created_at":"2014/09/09 18:31:59 +0700","asset_file_name":"word_filedcode-003.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48464,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"word_filedcode-003.jpg","modified_at":"2014/09/09 19:04:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":88055,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_word_filedcode-002 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/09 18:31:51 +0700","updated_at":"2014/09/09 19:04:05 +0700","created_at":"2014/09/09 18:31:51 +0700","asset_file_name":"word_filedcode-002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48463,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"word_filedcode-002.jpg","modified_at":"2014/09/09 19:04:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":122520,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_word_filedcode-001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/09 18:31:42 +0700","updated_at":"2014/09/09 19:03:53 +0700","created_at":"2014/09/09 18:31:42 +0700","asset_file_name":"word_filedcode-001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48462,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"word_filedcode-001.jpg","modified_at":"2014/09/09 19:03:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":191198,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pspp_03092014-006 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/04 10:45:50 +0700","updated_at":"2014/09/04 11:04:50 +0700","created_at":"2014/09/04 10:45:50 +0700","asset_file_name":"pspp_03092014-006.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48386,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"pspp_03092014-006.jpg","modified_at":"2014/09/04 11:04:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":60367,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pspp_03092014-002 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/04 10:33:28 +0700","updated_at":"2014/09/04 10:33:46 +0700","created_at":"2014/09/04 10:33:28 +0700","asset_file_name":"pspp_03092014-002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48385,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"pspp_03092014-002.jpg","modified_at":"2014/09/04 10:33:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":69504,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pspp_03092014-001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/04 10:33:15 +0700","updated_at":"2014/09/04 10:33:34 +0700","created_at":"2014/09/04 10:33:15 +0700","asset_file_name":"pspp_03092014-001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48384,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"pspp_03092014-001.jpg","modified_at":"2014/09/04 10:33:34 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":116520,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_csr30082014-006 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/02 15:49:08 +0700","updated_at":"2014/09/02 15:49:26 +0700","created_at":"2014/09/02 15:49:08 +0700","asset_file_name":"csr30082014-006.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48351,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"csr30082014-006.jpg","modified_at":"2014/09/02 15:49:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":262356,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_csr30082014-005 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/02 15:48:50 +0700","updated_at":"2014/09/02 15:49:12 +0700","created_at":"2014/09/02 15:48:50 +0700","asset_file_name":"csr30082014-005.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48350,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"csr30082014-005.jpg","modified_at":"2014/09/02 15:49:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":307171,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_csr30082014-004 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/02 15:48:05 +0700","updated_at":"2014/09/02 15:48:22 +0700","created_at":"2014/09/02 15:48:05 +0700","asset_file_name":"csr30082014-004.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48349,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"csr30082014-004.jpg","modified_at":"2014/09/02 15:48:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":324903,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_csr30082014-003 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/02 15:35:48 +0700","updated_at":"2014/09/02 15:36:03 +0700","created_at":"2014/09/02 15:35:48 +0700","asset_file_name":"csr30082014-003.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48347,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"csr30082014-003.jpg","modified_at":"2014/09/02 15:36:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":109561,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_csr30082014-002 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/02 15:15:39 +0700","updated_at":"2014/09/02 15:15:55 +0700","created_at":"2014/09/02 15:15:39 +0700","asset_file_name":"csr30082014-002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48346,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"csr30082014-002.jpg","modified_at":"2014/09/02 15:15:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":130079,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_csr30082014-001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/02 15:15:28 +0700","updated_at":"2014/09/02 15:15:46 +0700","created_at":"2014/09/02 15:15:28 +0700","asset_file_name":"csr30082014-001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48345,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"csr30082014-001.jpg","modified_at":"2014/09/02 15:15:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":157141,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_utapoa02092014-001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/09/02 15:04:46 +0700","updated_at":"2014/09/02 15:05:09 +0700","created_at":"2014/09/02 15:04:46 +0700","asset_file_name":"utapoa02092014-001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48342,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"utapoa02092014-001.png","modified_at":"2014/09/02 15:05:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":237621,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_traffic082014-007 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/28 16:32:54 +0700","updated_at":"2014/08/28 16:33:06 +0700","created_at":"2014/08/28 16:32:54 +0700","asset_file_name":"traffic082014-007.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48196,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"traffic082014-007.jpg","modified_at":"2014/08/28 16:33:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":130808,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_traffic082014-006 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/08/28 15:37:16 +0700","updated_at":"2014/08/28 15:37:55 +0700","created_at":"2014/08/28 15:37:16 +0700","asset_file_name":"traffic082014-006.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":48194,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"traffic082014-006.jpg","modified_at":"2014/08/28 15:37:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":67623,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: