นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_systeminfo_20141015-164143 {"modified_at":"2014/10/15 20:03:32 +0700","id":49023,"asset_file_size":57185,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/15 19:52:14 +0700","comment_counter":0,"description":"systeminfo_20141015-164143.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/15 20:03:32 +0700","asset_updated_at":"2014/10/15 19:52:14 +0700","asset_file_name":"systeminfo_20141015-164143.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_head_data1_r2r_01 {"modified_at":"2014/10/15 11:44:13 +0700","id":49021,"asset_file_size":8223,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/15 11:43:57 +0700","comment_counter":0,"description":"head_data1_r2r_01.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/15 11:44:13 +0700","asset_updated_at":"2014/10/15 11:43:57 +0700","asset_file_name":"head_data1_r2r_01.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_independent_t_test_uneqvar_01 {"modified_at":"2014/10/12 21:35:58 +0700","id":48998,"asset_file_size":19668,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/12 21:35:34 +0700","comment_counter":0,"description":"independent_t_test_uneqvar_01.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/12 21:35:58 +0700","asset_updated_at":"2014/10/12 21:35:34 +0700","asset_file_name":"independent_t_test_uneqvar_01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_t-test_equalvar_ind_01 {"modified_at":"2014/10/12 21:35:24 +0700","id":48997,"asset_file_size":8085,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/12 21:35:12 +0700","comment_counter":0,"description":"t-test_equalvar_ind_01.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/12 21:35:24 +0700","asset_updated_at":"2014/10/12 21:35:12 +0700","asset_file_name":"t-test_equalvar_ind_01.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_arithmetic_mean2 {"modified_at":"2014/10/10 11:03:09 +0700","id":48962,"asset_file_size":2947,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/10 10:50:28 +0700","comment_counter":0,"description":"Arithmetic_Mean2.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/10 11:03:09 +0700","asset_updated_at":"2014/10/10 10:50:28 +0700","asset_file_name":"Arithmetic_Mean2.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_arithmetic_mean {"modified_at":"2014/10/10 11:02:58 +0700","id":48961,"asset_file_size":2947,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/10 10:42:53 +0700","comment_counter":0,"description":"Arithmetic_Mean.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/10 11:02:58 +0700","asset_updated_at":"2014/10/10 10:42:53 +0700","asset_file_name":"Arithmetic_Mean.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_biz09102014-01 {"modified_at":"2014/10/09 19:18:12 +0700","id":48955,"asset_file_size":72034,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/09 19:17:52 +0700","comment_counter":0,"description":"biz09102014-01.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/09 19:18:12 +0700","asset_updated_at":"2014/10/09 19:17:52 +0700","asset_file_name":"biz09102014-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_27092014_scatter_line_stats_003 {"modified_at":"2014/10/08 21:08:37 +0700","id":48950,"asset_file_size":8212,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/08 21:08:16 +0700","comment_counter":0,"description":"r2r_27092014_scatter_line_stats_003.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/08 21:08:37 +0700","asset_updated_at":"2014/10/08 21:08:16 +0700","asset_file_name":"r2r_27092014_scatter_line_stats_003.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_27092014_scatter_line_stats_002 {"modified_at":"2014/10/08 20:20:37 +0700","id":48948,"asset_file_size":8591,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/08 20:20:19 +0700","comment_counter":0,"description":"r2r_27092014_scatter_line_stats_002.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/08 20:20:37 +0700","asset_updated_at":"2014/10/08 20:20:19 +0700","asset_file_name":"r2r_27092014_scatter_line_stats_002.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_27092014_scatter_line_stats_001 {"modified_at":"2014/10/07 20:22:18 +0700","id":48940,"asset_file_size":8505,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/07 20:21:58 +0700","comment_counter":0,"description":"r2r_27092014_scatter_line_stats_001.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/07 20:22:18 +0700","asset_updated_at":"2014/10/07 20:21:58 +0700","asset_file_name":"r2r_27092014_scatter_line_stats_001.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_27092014_scatterxy_line_001 {"modified_at":"2014/10/07 16:10:20 +0700","id":48938,"asset_file_size":6579,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/07 16:10:06 +0700","comment_counter":0,"description":"r2r_27092014_scatterxy_line_001.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/07 16:10:20 +0700","asset_updated_at":"2014/10/07 16:10:06 +0700","asset_file_name":"r2r_27092014_scatterxy_line_001.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_regression_27092014_001 {"modified_at":"2014/10/01 19:05:55 +0700","id":48866,"asset_file_size":70307,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/01 19:03:35 +0700","comment_counter":0,"description":"r2r_regression_27092014_001.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/01 19:05:55 +0700","asset_updated_at":"2014/10/01 19:03:35 +0700","asset_file_name":"r2r_regression_27092014_001.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_scatter_plot_27092014_004 {"modified_at":"2014/09/29 22:42:45 +0700","id":48843,"asset_file_size":5269,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/29 22:42:34 +0700","comment_counter":0,"description":"r2r_scatter_plot_27092014_004.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/29 22:42:45 +0700","asset_updated_at":"2014/09/29 22:42:34 +0700","asset_file_name":"r2r_scatter_plot_27092014_004.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_scatter_plot_27092014_003 {"modified_at":"2014/09/29 22:42:34 +0700","id":48842,"asset_file_size":5601,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/29 22:42:21 +0700","comment_counter":0,"description":"r2r_scatter_plot_27092014_003.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/29 22:42:34 +0700","asset_updated_at":"2014/09/29 22:42:21 +0700","asset_file_name":"r2r_scatter_plot_27092014_003.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_scatter_plot_27092014_002 {"modified_at":"2014/09/29 22:42:23 +0700","id":48841,"asset_file_size":5573,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/29 22:42:06 +0700","comment_counter":0,"description":"r2r_scatter_plot_27092014_002.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/29 22:42:23 +0700","asset_updated_at":"2014/09/29 22:42:06 +0700","asset_file_name":"r2r_scatter_plot_27092014_002.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_scatter_plot_27092014_001 {"modified_at":"2014/09/29 22:42:10 +0700","id":48840,"asset_file_size":10145,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/29 22:41:55 +0700","comment_counter":0,"description":"r2r_scatter_plot_27092014_001.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/29 22:42:10 +0700","asset_updated_at":"2014/09/29 22:41:55 +0700","asset_file_name":"r2r_scatter_plot_27092014_001.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_histogram_27092014_001 {"modified_at":"2014/09/28 01:53:52 +0700","id":48797,"asset_file_size":16638,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/28 01:53:31 +0700","comment_counter":0,"description":"r2r_histogram_27092014_001.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/28 01:53:52 +0700","asset_updated_at":"2014/09/28 01:53:31 +0700","asset_file_name":"r2r_histogram_27092014_001.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_boxplot_27092014_001 {"modified_at":"2014/09/28 01:53:39 +0700","id":48796,"asset_file_size":11141,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/28 01:53:20 +0700","comment_counter":0,"description":"r2r_boxplot_27092014_001.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/28 01:53:39 +0700","asset_updated_at":"2014/09/28 01:53:20 +0700","asset_file_name":"r2r_boxplot_27092014_001.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_sample27092014_003 {"modified_at":"2014/09/27 19:08:17 +0700","id":48794,"asset_file_size":51942,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/27 19:07:46 +0700","comment_counter":0,"description":"r2r_sample27092014_003.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/27 19:08:17 +0700","asset_updated_at":"2014/09/27 19:07:46 +0700","asset_file_name":"r2r_sample27092014_003.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_sample27092014_002 {"modified_at":"2014/09/27 19:08:02 +0700","id":48793,"asset_file_size":80822,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/27 19:07:37 +0700","comment_counter":0,"description":"r2r_sample27092014_002.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/27 19:08:02 +0700","asset_updated_at":"2014/09/27 19:07:37 +0700","asset_file_name":"r2r_sample27092014_002.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r2r_sample27092014_001 {"modified_at":"2014/09/27 19:07:45 +0700","id":48792,"asset_file_size":82546,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/27 19:07:28 +0700","comment_counter":0,"description":"r2r_sample27092014_001.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/27 19:07:45 +0700","asset_updated_at":"2014/09/27 19:07:28 +0700","asset_file_name":"r2r_sample27092014_001.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_word_filedcode-003 {"modified_at":"2014/09/09 19:04:17 +0700","id":48464,"asset_file_size":88055,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/09 18:31:59 +0700","comment_counter":0,"description":"word_filedcode-003.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/09 19:04:17 +0700","asset_updated_at":"2014/09/09 18:31:59 +0700","asset_file_name":"word_filedcode-003.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_word_filedcode-002 {"modified_at":"2014/09/09 19:04:05 +0700","id":48463,"asset_file_size":122520,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/09 18:31:51 +0700","comment_counter":0,"description":"word_filedcode-002.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/09 19:04:05 +0700","asset_updated_at":"2014/09/09 18:31:51 +0700","asset_file_name":"word_filedcode-002.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_word_filedcode-001 {"modified_at":"2014/09/09 19:03:53 +0700","id":48462,"asset_file_size":191198,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/09 18:31:42 +0700","comment_counter":0,"description":"word_filedcode-001.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/09 19:03:53 +0700","asset_updated_at":"2014/09/09 18:31:42 +0700","asset_file_name":"word_filedcode-001.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pspp_03092014-006 {"modified_at":"2014/09/04 11:04:50 +0700","id":48386,"asset_file_size":60367,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/04 10:45:50 +0700","comment_counter":0,"description":"pspp_03092014-006.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/04 11:04:50 +0700","asset_updated_at":"2014/09/04 10:45:50 +0700","asset_file_name":"pspp_03092014-006.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pspp_03092014-002 {"modified_at":"2014/09/04 10:33:46 +0700","id":48385,"asset_file_size":69504,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/04 10:33:28 +0700","comment_counter":0,"description":"pspp_03092014-002.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/04 10:33:46 +0700","asset_updated_at":"2014/09/04 10:33:28 +0700","asset_file_name":"pspp_03092014-002.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pspp_03092014-001 {"modified_at":"2014/09/04 10:33:34 +0700","id":48384,"asset_file_size":116520,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/04 10:33:15 +0700","comment_counter":0,"description":"pspp_03092014-001.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/04 10:33:34 +0700","asset_updated_at":"2014/09/04 10:33:15 +0700","asset_file_name":"pspp_03092014-001.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_csr30082014-006 {"modified_at":"2014/09/02 15:49:26 +0700","id":48351,"asset_file_size":262356,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/02 15:49:08 +0700","comment_counter":0,"description":"csr30082014-006.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/02 15:49:26 +0700","asset_updated_at":"2014/09/02 15:49:08 +0700","asset_file_name":"csr30082014-006.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_csr30082014-005 {"modified_at":"2014/09/02 15:49:12 +0700","id":48350,"asset_file_size":307171,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/02 15:48:50 +0700","comment_counter":0,"description":"csr30082014-005.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/02 15:49:12 +0700","asset_updated_at":"2014/09/02 15:48:50 +0700","asset_file_name":"csr30082014-005.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_csr30082014-004 {"modified_at":"2014/09/02 15:48:22 +0700","id":48349,"asset_file_size":324903,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/02 15:48:05 +0700","comment_counter":0,"description":"csr30082014-004.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/02 15:48:22 +0700","asset_updated_at":"2014/09/02 15:48:05 +0700","asset_file_name":"csr30082014-004.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_csr30082014-003 {"modified_at":"2014/09/02 15:36:03 +0700","id":48347,"asset_file_size":109561,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/02 15:35:48 +0700","comment_counter":0,"description":"csr30082014-003.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/02 15:36:03 +0700","asset_updated_at":"2014/09/02 15:35:48 +0700","asset_file_name":"csr30082014-003.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_csr30082014-002 {"modified_at":"2014/09/02 15:15:55 +0700","id":48346,"asset_file_size":130079,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/02 15:15:39 +0700","comment_counter":0,"description":"csr30082014-002.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/02 15:15:55 +0700","asset_updated_at":"2014/09/02 15:15:39 +0700","asset_file_name":"csr30082014-002.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_csr30082014-001 {"modified_at":"2014/09/02 15:15:46 +0700","id":48345,"asset_file_size":157141,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/02 15:15:28 +0700","comment_counter":0,"description":"csr30082014-001.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/02 15:15:46 +0700","asset_updated_at":"2014/09/02 15:15:28 +0700","asset_file_name":"csr30082014-001.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_utapoa02092014-001 {"modified_at":"2014/09/02 15:05:09 +0700","id":48342,"asset_file_size":237621,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/09/02 15:04:46 +0700","comment_counter":0,"description":"utapoa02092014-001.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/09/02 15:05:09 +0700","asset_updated_at":"2014/09/02 15:04:46 +0700","asset_file_name":"utapoa02092014-001.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_traffic082014-007 {"modified_at":"2014/08/28 16:33:06 +0700","id":48196,"asset_file_size":130808,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/28 16:32:54 +0700","comment_counter":0,"description":"traffic082014-007.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/28 16:33:06 +0700","asset_updated_at":"2014/08/28 16:32:54 +0700","asset_file_name":"traffic082014-007.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_traffic082014-006 {"modified_at":"2014/08/28 15:37:55 +0700","id":48194,"asset_file_size":67623,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/28 15:37:16 +0700","comment_counter":0,"description":"traffic082014-006.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/28 15:37:55 +0700","asset_updated_at":"2014/08/28 15:37:16 +0700","asset_file_name":"traffic082014-006.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: