นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_go_temple_026 {"created_at":"2015/09/08 20:24:50 +0700","asset_file_size":270834,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/08 20:24:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54680,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"go_temple_026.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/08 20:24:50 +0700","asset_file_name":"go_temple_026.jpg","updated_at":"2015/09/08 20:24:53 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_026-01 {"created_at":"2015/09/08 17:00:52 +0700","asset_file_size":141880,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/08 17:00:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54676,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"go_temple_026-01.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/08 17:00:52 +0700","asset_file_name":"go_temple_026-01.jpg","updated_at":"2015/09/08 17:00:59 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_025-01 {"created_at":"2015/09/08 16:28:41 +0700","asset_file_size":130557,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/08 16:28:44 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54675,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"go_temple_025-01.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/08 16:28:41 +0700","asset_file_name":"go_temple_025-01.jpg","updated_at":"2015/09/08 16:28:44 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_014 {"created_at":"2015/09/07 18:51:01 +0700","asset_file_size":72206,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/07 18:51:08 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54657,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"go_temple_014.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/07 18:51:01 +0700","asset_file_name":"go_temple_014.jpg","updated_at":"2015/09/07 18:51:08 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_025 {"created_at":"2015/09/07 18:38:19 +0700","asset_file_size":194902,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/07 18:38:26 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54654,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"go_temple_025.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/07 18:38:19 +0700","asset_file_name":"go_temple_025.jpg","updated_at":"2015/09/07 18:38:26 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_024 {"created_at":"2015/09/07 12:24:43 +0700","asset_file_size":73105,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/07 12:24:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54641,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"go_temple_024.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/07 12:24:43 +0700","asset_file_name":"go_temple_024.jpg","updated_at":"2015/09/07 12:24:55 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_023 {"created_at":"2015/09/07 12:17:40 +0700","asset_file_size":18371,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/07 12:17:50 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54640,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"go_temple_023.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/07 12:17:40 +0700","asset_file_name":"go_temple_023.jpg","updated_at":"2015/09/07 12:17:50 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_022 {"created_at":"2015/09/07 12:17:21 +0700","asset_file_size":92878,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/07 12:17:38 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54639,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"go_temple_022.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/07 12:17:21 +0700","asset_file_name":"go_temple_022.jpg","updated_at":"2015/09/07 12:17:38 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_021 {"created_at":"2015/09/07 12:17:10 +0700","asset_file_size":110573,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/07 12:17:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54638,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"go_temple_021.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/07 12:17:10 +0700","asset_file_name":"go_temple_021.jpg","updated_at":"2015/09/07 12:17:23 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_018 {"created_at":"2015/09/07 12:08:38 +0700","asset_file_size":99372,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/07 12:08:54 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54637,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"go_temple_018.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/07 12:08:38 +0700","asset_file_name":"go_temple_018.jpg","updated_at":"2015/09/07 12:08:54 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_020 {"created_at":"2015/09/07 11:59:15 +0700","asset_file_size":89197,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/07 11:59:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54636,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"go_temple_020.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:59:15 +0700","asset_file_name":"go_temple_020.jpg","updated_at":"2015/09/07 11:59:33 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_019 {"created_at":"2015/09/07 11:58:57 +0700","asset_file_size":49748,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/07 11:59:21 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54635,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"go_temple_019.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:58:57 +0700","asset_file_name":"go_temple_019.jpg","updated_at":"2015/09/07 11:59:21 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_017 {"created_at":"2015/09/07 11:58:14 +0700","asset_file_size":45678,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/07 11:58:25 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54633,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"go_temple_017.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:58:14 +0700","asset_file_name":"go_temple_017.jpg","updated_at":"2015/09/07 11:58:25 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_016 {"created_at":"2015/09/07 11:28:05 +0700","asset_file_size":71889,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/07 11:28:27 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54632,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"go_temple_016.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:28:05 +0700","asset_file_name":"go_temple_016.jpg","updated_at":"2015/09/07 11:28:27 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_015 {"created_at":"2015/09/07 11:27:52 +0700","asset_file_size":27809,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/07 11:28:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54631,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"go_temple_015.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:27:52 +0700","asset_file_name":"go_temple_015.jpg","updated_at":"2015/09/07 11:28:13 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_013 {"created_at":"2015/09/07 11:27:24 +0700","asset_file_size":67839,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/07 11:27:41 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54629,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"go_temple_013.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:27:24 +0700","asset_file_name":"go_temple_013.jpg","updated_at":"2015/09/07 11:27:41 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_012 {"created_at":"2015/09/07 11:27:11 +0700","asset_file_size":88310,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/07 11:27:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54628,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"go_temple_012.jpg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/07 11:27:11 +0700","asset_file_name":"go_temple_012.jpg","updated_at":"2015/09/07 11:27:28 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_009 {"created_at":"2015/09/05 18:17:36 +0700","asset_file_size":254184,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/05 18:17:40 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54609,"asset_content_type":"image/png","description":"go_temple_009.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/05 18:17:36 +0700","asset_file_name":"go_temple_009.png","updated_at":"2015/09/05 18:17:40 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_004 {"created_at":"2015/09/05 18:13:34 +0700","asset_file_size":162774,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/05 18:13:41 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54608,"asset_content_type":"image/png","description":"go_temple_004.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/05 18:13:34 +0700","asset_file_name":"go_temple_004.png","updated_at":"2015/09/05 18:13:41 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_003 {"created_at":"2015/09/05 18:13:23 +0700","asset_file_size":228703,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/05 18:13:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54607,"asset_content_type":"image/png","description":"go_temple_003.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/05 18:13:23 +0700","asset_file_name":"go_temple_003.png","updated_at":"2015/09/05 18:13:28 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_002 {"created_at":"2015/09/05 18:13:12 +0700","asset_file_size":135586,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/05 18:13:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54606,"asset_content_type":"image/png","description":"go_temple_002.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/05 18:13:12 +0700","asset_file_name":"go_temple_002.png","updated_at":"2015/09/05 18:13:15 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_go_temple_001 {"created_at":"2015/09/05 18:13:03 +0700","asset_file_size":246587,"commentable":true,"modified_at":"2015/09/05 18:13:08 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54605,"asset_content_type":"image/png","description":"go_temple_001.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/09/05 18:13:03 +0700","asset_file_name":"go_temple_001.png","updated_at":"2015/09/05 18:13:08 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_beanplot_bimodal2001 {"created_at":"2015/08/28 17:58:20 +0700","asset_file_size":5005,"commentable":true,"modified_at":"2015/08/28 17:58:27 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54532,"asset_content_type":"image/png","description":"beanplot_bimodal2001.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/28 17:58:20 +0700","asset_file_name":"beanplot_bimodal2001.png","updated_at":"2015/08/28 17:58:27 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_box_bimodal001 {"created_at":"2015/08/28 17:45:55 +0700","asset_file_size":3482,"commentable":true,"modified_at":"2015/08/28 17:46:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54531,"asset_content_type":"image/png","description":"box_bimodal001.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/28 17:45:55 +0700","asset_file_name":"box_bimodal001.png","updated_at":"2015/08/28 17:46:03 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
 • Tiny_densityplot_1dscatter001 {"created_at":"2015/08/27 18:08:18 +0700","asset_file_size":7424,"commentable":true,"modified_at":"2015/08/27 18:08:24 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54522,"asset_content_type":"image/png","description":"densityplot_1dscatter001.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/27 18:08:18 +0700","asset_file_name":"densityplot_1dscatter001.png","updated_at":"2015/08/27 18:08:24 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: