นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_winehq-yosemite-011 {"member_only_commentable":false,"description":"winehq-yosemite-011.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:28 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-011.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55970,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67073,"media_folder_id":451,"created_at":"2015/12/26 12:08:28 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:13:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/26 12:13:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_winehq-yosemite-010 {"member_only_commentable":false,"description":"winehq-yosemite-010.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:19 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-010.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55969,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76125,"media_folder_id":451,"created_at":"2015/12/26 12:08:19 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:13:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/26 12:13:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_winehq-yosemite-009 {"member_only_commentable":false,"description":"winehq-yosemite-009.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:11 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-009.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55968,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94525,"media_folder_id":451,"created_at":"2015/12/26 12:08:11 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:13:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/26 12:13:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_winehq-yosemite-008 {"member_only_commentable":false,"description":"winehq-yosemite-008.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:08:02 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-008.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55967,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90182,"media_folder_id":451,"created_at":"2015/12/26 12:08:02 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:13:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/26 12:13:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_winehq-yosemite-007 {"member_only_commentable":false,"description":"winehq-yosemite-007.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:53 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-007.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55966,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92017,"media_folder_id":451,"created_at":"2015/12/26 12:07:53 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:13:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/26 12:13:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_winehq-yosemite-006 {"member_only_commentable":false,"description":"winehq-yosemite-006.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:43 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-006.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55965,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82936,"media_folder_id":451,"created_at":"2015/12/26 12:07:43 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:13:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/26 12:13:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_winehq-yosemite-005 {"member_only_commentable":false,"description":"winehq-yosemite-005.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:36 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-005.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55964,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76166,"media_folder_id":451,"created_at":"2015/12/26 12:07:36 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:12:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/26 12:12:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_winehq-yosemite-004 {"member_only_commentable":false,"description":"winehq-yosemite-004.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:28 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-004.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55963,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80264,"media_folder_id":451,"created_at":"2015/12/26 12:07:28 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:12:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/26 12:12:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_winehq-yosemite-003 {"member_only_commentable":false,"description":"winehq-yosemite-003.png","asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:21 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-003.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55962,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77112,"media_folder_id":451,"created_at":"2015/12/26 12:07:21 +0700","modified_at":"2015/12/26 12:12:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/26 12:12:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: