นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

Main > kittisak.c

No folder found
 • Ico64_pmail-013 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmail-013.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Pmail","created_at":"2008/04/16 14:09:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:32 +0700","id":5776,"asset_file_size":63787}
 • Ico64_pmail-012 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmail-012.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Pmail","created_at":"2008/04/16 14:09:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:32 +0700","id":5775,"asset_file_size":61312}
 • Ico64_pmail-011 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmail-011.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Pmail","created_at":"2008/04/16 14:08:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:31 +0700","id":5774,"asset_file_size":69062}
 • Ico64_pmail-010 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmail-010.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Pmail","created_at":"2008/04/16 14:08:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:31 +0700","id":5773,"asset_file_size":68315}
 • Ico64_pmail-009 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmail-009.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Pmail","created_at":"2008/04/16 14:08:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:30 +0700","id":5772,"asset_file_size":49637}
 • Ico64_pmail-008-5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmail-008-5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Pmail","created_at":"2008/04/16 14:08:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:30 +0700","id":5771,"asset_file_size":50100}
 • Ico64_pmail-008-4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmail-008-4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Pmail","created_at":"2008/04/16 14:07:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:29 +0700","id":5770,"asset_file_size":52140}
 • Ico64_pmail-008-3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmail-008-3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Pmail","created_at":"2008/04/16 14:07:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:29 +0700","id":5769,"asset_file_size":54097}
 • Ico64_pmail-008-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmail-008-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Pmail","created_at":"2008/04/16 14:07:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:28 +0700","id":5768,"asset_file_size":50146}
 • Ico64_pmail-008-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmail-008-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Pmail","created_at":"2008/04/16 14:07:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:27 +0700","id":5767,"asset_file_size":38380}
 • Ico64_pmail-008-0 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmail-008-0.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Pmail","created_at":"2008/04/16 14:07:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:27 +0700","id":5766,"asset_file_size":1766}
 • Ico64_pmail-007 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmail-007.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Pmail","created_at":"2008/04/16 14:06:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:27 +0700","id":5765,"asset_file_size":74407}
 • Ico64_pmail-006 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmail-006.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Pmail","created_at":"2008/04/16 14:06:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:26 +0700","id":5764,"asset_file_size":22611}
 • Ico64_pmail-005 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmail-005.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Pmail","created_at":"2008/04/16 14:06:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:26 +0700","id":5763,"asset_file_size":34141}
 • Ico64_pmail-004 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmail-004.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Pmail","created_at":"2008/04/16 14:06:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:25 +0700","id":5762,"asset_file_size":27673}
 • Ico64_pmail-003 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmail-003.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Pmail","created_at":"2008/04/16 14:06:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:25 +0700","id":5761,"asset_file_size":32048}
 • Ico64_pmail-002 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmail-002.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Pmail","created_at":"2008/04/16 14:05:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:24 +0700","id":5760,"asset_file_size":13292}
 • Ico64_pmail-001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmail-001.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Pmail","created_at":"2008/04/16 14:05:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:35:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:24 +0700","id":5759,"asset_file_size":11441}
 • Ico64_1april2008_07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1april2008_07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","created_at":"2008/04/02 01:21:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:33:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:33:17 +0700","id":5548,"asset_file_size":25442}
 • Ico64_1april2008_06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1april2008_06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","created_at":"2008/04/02 01:20:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:33:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:33:16 +0700","id":5547,"asset_file_size":125745}
 • Ico64_1april2008_05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1april2008_05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","created_at":"2008/04/02 01:20:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:33:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:33:16 +0700","id":5546,"asset_file_size":53551}
 • Ico64_1april2008_04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1april2008_04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","created_at":"2008/04/02 01:20:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:33:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:33:15 +0700","id":5545,"asset_file_size":94168}
 • Ico64_1april2008_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1april2008_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","created_at":"2008/04/02 01:20:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:33:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:33:15 +0700","id":5544,"asset_file_size":41948}
 • Ico64_1april2008_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1april2008_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","created_at":"2008/04/02 01:19:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:33:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:33:14 +0700","id":5543,"asset_file_size":26657}
 • Ico64_1april2008_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1april2008_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","created_at":"2008/04/02 01:19:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:33:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:33:14 +0700","id":5542,"asset_file_size":36299}
 • Ico64_syncback021 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"syncback021.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"syncback","created_at":"2008/03/09 12:37:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:39 +0700","id":5059,"asset_file_size":68626}
 • Ico64_syncback020 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"syncback020.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"syncback","created_at":"2008/03/09 12:37:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:38 +0700","id":5058,"asset_file_size":42116}
 • Ico64_syncback019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"syncback019.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"syncback","created_at":"2008/03/09 12:37:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:38 +0700","id":5057,"asset_file_size":116541}
 • Ico64_syncback018 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"syncback018.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"syncback","created_at":"2008/03/09 12:37:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:37 +0700","id":5056,"asset_file_size":106013}
 • Ico64_syncback017 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"syncback017.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"syncback","created_at":"2008/03/09 12:36:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:37 +0700","id":5055,"asset_file_size":125358}
 • Ico64_syncback016 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"syncback016.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"syncback","created_at":"2008/03/09 12:36:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:36 +0700","id":5054,"asset_file_size":104147}
 • Ico64_syncback015 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"syncback015.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"syncback","created_at":"2008/03/09 12:36:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:36 +0700","id":5053,"asset_file_size":101608}
 • Ico64_syncback014 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"syncback014.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"syncback","created_at":"2008/03/09 12:36:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:35 +0700","id":5052,"asset_file_size":116534}
 • Ico64_syncback013 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"syncback013.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"syncback","created_at":"2008/03/09 12:36:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:35 +0700","id":5051,"asset_file_size":37209}
 • Ico64_syncback012 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"syncback012.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"syncback","created_at":"2008/03/09 12:35:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:34 +0700","id":5050,"asset_file_size":53821}
 • Ico64_syncback011 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"syncback011.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"syncback","created_at":"2008/03/09 12:35:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:34 +0700","id":5049,"asset_file_size":36399}
Thumbnail Size: