นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_pmail-013 {"modified_at":"2011/05/31 15:35:32 +0700","id":5776,"asset_file_size":63787,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/16 14:09:16 +0700","comment_counter":0,"description":"Pmail","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:35:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:56 +0700","asset_file_name":"pmail-013.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pmail-012 {"modified_at":"2011/05/31 15:35:32 +0700","id":5775,"asset_file_size":61312,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/16 14:09:02 +0700","comment_counter":0,"description":"Pmail","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:35:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:56 +0700","asset_file_name":"pmail-012.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pmail-011 {"modified_at":"2011/05/31 15:35:31 +0700","id":5774,"asset_file_size":69062,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/16 14:08:51 +0700","comment_counter":0,"description":"Pmail","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:35:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:56 +0700","asset_file_name":"pmail-011.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pmail-010 {"modified_at":"2011/05/31 15:35:31 +0700","id":5773,"asset_file_size":68315,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/16 14:08:40 +0700","comment_counter":0,"description":"Pmail","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:35:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:56 +0700","asset_file_name":"pmail-010.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pmail-009 {"modified_at":"2011/05/31 15:35:30 +0700","id":5772,"asset_file_size":49637,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/16 14:08:18 +0700","comment_counter":0,"description":"Pmail","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:35:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:56 +0700","asset_file_name":"pmail-009.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pmail-008-5 {"modified_at":"2011/05/31 15:35:30 +0700","id":5771,"asset_file_size":50100,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/16 14:08:05 +0700","comment_counter":0,"description":"Pmail","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:35:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","asset_file_name":"pmail-008-5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pmail-008-4 {"modified_at":"2011/05/31 15:35:29 +0700","id":5770,"asset_file_size":52140,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/16 14:07:54 +0700","comment_counter":0,"description":"Pmail","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:35:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","asset_file_name":"pmail-008-4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pmail-008-3 {"modified_at":"2011/05/31 15:35:29 +0700","id":5769,"asset_file_size":54097,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/16 14:07:41 +0700","comment_counter":0,"description":"Pmail","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:35:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","asset_file_name":"pmail-008-3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pmail-008-2 {"modified_at":"2011/05/31 15:35:28 +0700","id":5768,"asset_file_size":50146,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/16 14:07:31 +0700","comment_counter":0,"description":"Pmail","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:35:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","asset_file_name":"pmail-008-2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pmail-008-1 {"modified_at":"2011/05/31 15:35:27 +0700","id":5767,"asset_file_size":38380,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/16 14:07:20 +0700","comment_counter":0,"description":"Pmail","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:35:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","asset_file_name":"pmail-008-1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pmail-008-0 {"modified_at":"2011/05/31 15:35:27 +0700","id":5766,"asset_file_size":1766,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/16 14:07:08 +0700","comment_counter":0,"description":"Pmail","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:35:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","asset_file_name":"pmail-008-0.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pmail-007 {"modified_at":"2011/05/31 15:35:27 +0700","id":5765,"asset_file_size":74407,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/16 14:06:56 +0700","comment_counter":0,"description":"Pmail","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:35:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","asset_file_name":"pmail-007.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pmail-006 {"modified_at":"2011/05/31 15:35:26 +0700","id":5764,"asset_file_size":22611,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/16 14:06:44 +0700","comment_counter":0,"description":"Pmail","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:35:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","asset_file_name":"pmail-006.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pmail-005 {"modified_at":"2011/05/31 15:35:26 +0700","id":5763,"asset_file_size":34141,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/16 14:06:30 +0700","comment_counter":0,"description":"Pmail","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:35:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","asset_file_name":"pmail-005.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pmail-004 {"modified_at":"2011/05/31 15:35:25 +0700","id":5762,"asset_file_size":27673,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/16 14:06:18 +0700","comment_counter":0,"description":"Pmail","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:35:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","asset_file_name":"pmail-004.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pmail-003 {"modified_at":"2011/05/31 15:35:25 +0700","id":5761,"asset_file_size":32048,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/16 14:06:06 +0700","comment_counter":0,"description":"Pmail","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:35:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","asset_file_name":"pmail-003.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pmail-002 {"modified_at":"2011/05/31 15:35:24 +0700","id":5760,"asset_file_size":13292,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/16 14:05:55 +0700","comment_counter":0,"description":"Pmail","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:35:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","asset_file_name":"pmail-002.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pmail-001 {"modified_at":"2011/05/31 15:35:24 +0700","id":5759,"asset_file_size":11441,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/16 14:05:39 +0700","comment_counter":0,"description":"Pmail","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:35:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","asset_file_name":"pmail-001.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_1april2008_07 {"modified_at":"2011/05/31 15:33:17 +0700","id":5548,"asset_file_size":25442,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/02 01:21:01 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:33:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","asset_file_name":"1april2008_07.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_1april2008_06 {"modified_at":"2011/05/31 15:33:16 +0700","id":5547,"asset_file_size":125745,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/02 01:20:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:33:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","asset_file_name":"1april2008_06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_1april2008_05 {"modified_at":"2011/05/31 15:33:16 +0700","id":5546,"asset_file_size":53551,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/02 01:20:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:33:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","asset_file_name":"1april2008_05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_1april2008_04 {"modified_at":"2011/05/31 15:33:15 +0700","id":5545,"asset_file_size":94168,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/02 01:20:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:33:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","asset_file_name":"1april2008_04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_1april2008_03 {"modified_at":"2011/05/31 15:33:15 +0700","id":5544,"asset_file_size":41948,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/02 01:20:09 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:33:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","asset_file_name":"1april2008_03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_1april2008_02 {"modified_at":"2011/05/31 15:33:14 +0700","id":5543,"asset_file_size":26657,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/02 01:19:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:33:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","asset_file_name":"1april2008_02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_1april2008_01 {"modified_at":"2011/05/31 15:33:14 +0700","id":5542,"asset_file_size":36299,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/02 01:19:44 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:33:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:42 +0700","asset_file_name":"1april2008_01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_syncback021 {"modified_at":"2011/05/31 15:27:39 +0700","id":5059,"asset_file_size":68626,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:37:45 +0700","comment_counter":0,"description":"syncback","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:27:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback021.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_syncback020 {"modified_at":"2011/05/31 15:27:38 +0700","id":5058,"asset_file_size":42116,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:37:34 +0700","comment_counter":0,"description":"syncback","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:27:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback020.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_syncback019 {"modified_at":"2011/05/31 15:27:38 +0700","id":5057,"asset_file_size":116541,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:37:22 +0700","comment_counter":0,"description":"syncback","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:27:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback019.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_syncback018 {"modified_at":"2011/05/31 15:27:37 +0700","id":5056,"asset_file_size":106013,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:37:06 +0700","comment_counter":0,"description":"syncback","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:27:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback018.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_syncback017 {"modified_at":"2011/05/31 15:27:37 +0700","id":5055,"asset_file_size":125358,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:36:54 +0700","comment_counter":0,"description":"syncback","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:27:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback017.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_syncback016 {"modified_at":"2011/05/31 15:27:36 +0700","id":5054,"asset_file_size":104147,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:36:43 +0700","comment_counter":0,"description":"syncback","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:27:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback016.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_syncback015 {"modified_at":"2011/05/31 15:27:36 +0700","id":5053,"asset_file_size":101608,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:36:31 +0700","comment_counter":0,"description":"syncback","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:27:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback015.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_syncback014 {"modified_at":"2011/05/31 15:27:35 +0700","id":5052,"asset_file_size":116534,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:36:18 +0700","comment_counter":0,"description":"syncback","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:27:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback014.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_syncback013 {"modified_at":"2011/05/31 15:27:35 +0700","id":5051,"asset_file_size":37209,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:36:06 +0700","comment_counter":0,"description":"syncback","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:27:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback013.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_syncback012 {"modified_at":"2011/05/31 15:27:34 +0700","id":5050,"asset_file_size":53821,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:35:54 +0700","comment_counter":0,"description":"syncback","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:27:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:07 +0700","asset_file_name":"syncback012.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_syncback011 {"modified_at":"2011/05/31 15:27:34 +0700","id":5049,"asset_file_size":36399,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:35:41 +0700","comment_counter":0,"description":"syncback","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 15:27:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","asset_file_name":"syncback011.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: