นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_syncback010 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","id":5048,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"syncback010.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:34 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:34:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:34 +0700","description":"syncback","asset_file_size":65712}
 • Ico64_syncback009 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","id":5047,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"syncback009.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:33 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:34:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:33 +0700","description":"syncback","asset_file_size":88222}
 • Ico64_syncback008 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","id":5046,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"syncback008.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:33 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:34:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:33 +0700","description":"syncback","asset_file_size":69359}
 • Ico64_syncback007 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","id":5045,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"syncback007.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:32 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:34:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:32 +0700","description":"syncback","asset_file_size":57584}
 • Ico64_syncback006 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","id":5044,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"syncback006.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:32 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:33:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:32 +0700","description":"syncback","asset_file_size":62697}
 • Ico64_syncback005 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","id":5043,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"syncback005.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:31 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:33:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:31 +0700","description":"syncback","asset_file_size":62840}
 • Ico64_syncback004 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","id":5042,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"syncback004.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:31 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:33:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:31 +0700","description":"syncback","asset_file_size":90971}
 • Ico64_syncback003 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","id":5041,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"syncback003.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:30 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:33:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:30 +0700","description":"syncback","asset_file_size":88647}
 • Ico64_syncback002 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","id":5040,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"syncback002.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:30 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:32:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:30 +0700","description":"syncback","asset_file_size":63327}
 • Ico64_syncback001 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:06 +0700","id":5039,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"syncback001.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:27:30 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/03/09 12:32:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:30 +0700","description":"syncback","asset_file_size":48667}
 • Ico64_samila13jan2008-01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","id":4858,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"samila13jan2008-01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:42 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/03/03 11:33:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:25:42 +0700","description":"\u0e2a\u0e21\u0e34\u0e2b\u0e25\u0e32 \u0e22\u0e32\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32","asset_file_size":34253}
 • Ico64_moon21feb2008 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","id":4547,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"moon21feb2008.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:21:01 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/02/22 03:06:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:21:01 +0700","description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e21\u0e32\u0e06\u0e30 \u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51","asset_file_size":38833}
 • Ico64_excel-ppt-pic2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:36 +0700","id":3458,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"excel-ppt-pic2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:19 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/24 10:57:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:19 +0700","description":"excel 2 ppt 2 pic","asset_file_size":26732}
 • Ico64_excel-ppt-pic1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:36 +0700","id":3457,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"excel-ppt-pic1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:19 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/24 10:56:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:19 +0700","description":"excel 2 ppt 2 pic","asset_file_size":618751}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:31 +0700","id":3349,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"blogtag.pdf","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:09:18 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/21 16:58:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:09:18 +0700","description":"Blog Tag Map","asset_file_size":647217}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:30 +0700","id":3340,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"blogtag.mm","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:09:06 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/21 14:05:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/x-freemind","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:09:06 +0700","description":"Blog Tag","asset_file_size":51173}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:27 +0700","id":3292,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"secret.swf","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:08:51 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/20 08:14:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:08:51 +0700","description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e25\u0e31\u0e1a","asset_file_size":2224176}
 • Ico64_20january2008-02 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:27 +0700","id":3291,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"20january2008-02.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:08:51 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/20 01:58:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:08:51 +0700","description":"\u0e15\u0e32\u0e21\u0e15\u0e34\u0e14 \u0e0a\u0e30\u0e42\u0e07\u0e01\u0e17\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c 2","asset_file_size":26423}
 • Ico64_20january2008-01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:27 +0700","id":3290,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"20january2008-01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:08:51 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/20 01:57:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:08:51 +0700","description":"\u0e15\u0e32\u0e21\u0e15\u0e34\u0e14 \u0e0a\u0e30\u0e42\u0e07\u0e01\u0e17\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c 01","asset_file_size":24042}
 • {"last_commented_at":"2010/01/01 19:52:40 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:24 +0700","id":3252,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"watermelon.swf","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:08:10 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/19 02:37:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:08:10 +0700","description":"\u0e41\u0e15\u0e07\u0e40\u0e16\u0e32\u0e15\u0e32\u0e22","asset_file_size":1322992}
 • Ico64_abcd {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:11 +0700","id":3069,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"abcd.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:38 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/15 10:25:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:06:38 +0700","description":"Glowing Mandala","asset_file_size":233606}
 • Ico64_13january2008-7 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:10 +0700","id":3033,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"13january2008-7.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:25 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/13 02:54:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:06:25 +0700","description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1b\u0e35 2550\u003Cbr /\u003E ","asset_file_size":31665}
 • Ico64_13january2008-6 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:10 +0700","id":3032,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"13january2008-6.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:25 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/13 02:54:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:06:25 +0700","description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1b\u0e35 2550\u003Cbr /\u003E ","asset_file_size":28706}
 • Ico64_13january2008-5 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:10 +0700","id":3031,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"13january2008-5.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:25 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/13 02:54:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:06:25 +0700","description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1b\u0e35 2550\u003Cbr /\u003E ","asset_file_size":38669}
 • Ico64_13january2008-4 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:10 +0700","id":3030,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"13january2008-4.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/13 02:53:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:06:24 +0700","description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1b\u0e35 2550\u003Cbr /\u003E ","asset_file_size":44808}
 • Ico64_13january2008-3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:10 +0700","id":3029,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"13january2008-3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/13 02:53:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:06:24 +0700","description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1b\u0e35 2550\u003Cbr /\u003E ","asset_file_size":57829}
 • Ico64_13january2008-2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:10 +0700","id":3028,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"13january2008-2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/13 02:52:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:06:24 +0700","description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1b\u0e35 2550","asset_file_size":31917}
 • Ico64_13january2008-1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:10 +0700","id":3027,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"13january2008-1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:23 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/13 02:52:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:06:23 +0700","description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e1b\u0e35 2550","asset_file_size":36372}
 • Ico64_11january2008-01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:07 +0700","id":2975,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"11january2008-01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:59 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/11 01:29:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:05:59 +0700","description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e51\u0e57 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e50 \u0e21\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e14\u0e32\u0e27 \u0e21\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e15\u0e48 \u0e01\u0e47\u0e1d\u0e31\u0e19\u0e16\u0e36\u0e07 \u0e1e\u0e23\u0e30\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e14\u0e27\u0e07\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01 \u0e14\u0e27\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e04\u0e39\u0e48\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e08\u0e30\u0e1d\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e21\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e41\u0e04\u0e48 The Impossible Dream \u0e43\u0e19\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e16\u0e36\u0e07\u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1d\u0e31\u0e19\u0e42\u0e07\u0e48\u0e46 \u0e01\u0e47\u0e15\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35","asset_file_size":15890}
 • Ico64_10january2008 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:07 +0700","id":2971,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"10january2008.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:05:58 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/10 23:42:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:05:58 +0700","description":"\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e59 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e51 \u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21 \u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07","asset_file_size":1159895}
 • Ico64_8january2008-01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:00 +0700","id":2804,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"8january2008-01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:04:22 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/08 01:15:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:04:22 +0700","description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07 \u0e15\u0e33\u0e19\u0e32\u0e19\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07 \u0e15\u0e33\u0e19\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e07\u0e15\u0e33\u0e44\u0e48\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08 \u0e41\u0e15\u0e48 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e31\u0e48\u0e19 \u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22 \u0e22\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e23\u0e07\u0e08\u0e33","asset_file_size":68026}
 • Ico64_imagine-3feb2007 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:56 +0700","id":2723,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"imagine-3feb2007.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:03:28 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/05 23:50:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:03:28 +0700","description":"\u0e53 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0026nbsp; \u0e52\u0e55\u0e55\u0e50\u0026nbsp; \u0e2b\u0e2d\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e4c\u0e2f \u0e40\u0e17\u0e28\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e19\u0e04\u0e23\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 \u0026quot;\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e37\u0e2d\u0e07\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e40\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d\u0026quot; \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07 Imagine ","asset_file_size":56935}
 • Ico64_23december2007-10 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","id":2187,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"23december2007-10.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:58 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2007/12/23 22:23:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:58 +0700","description":"23 december 2007 10","asset_file_size":43875}
 • Ico64_23december2007-09 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","id":2186,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"23december2007-09.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:57 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2007/12/23 22:22:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:57 +0700","description":"23 december 2007 09","asset_file_size":27668}
 • Ico64_23december2007-08 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","id":2185,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"23december2007-08.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:57 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2007/12/23 22:22:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:57 +0700","description":"23 december 2007 08","asset_file_size":19090}
 • Ico64_23december2007-07 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","id":2184,"media_folder_id":451,"commentable":true,"asset_file_name":"23december2007-07.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:56 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2007/12/23 22:22:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:56 +0700","description":"23 december 2007 07","asset_file_size":19509}
ขนาดย่อ: