นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_heatwave-23032013-08 {"modified_at":"2013/03/24 15:21:03 +0700","id":38940,"asset_file_size":248359,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/03/24 15:21:01 +0700","comment_counter":0,"description":"heatwave-23032013-08.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2013/03/24 15:21:03 +0700","asset_updated_at":"2013/03/24 15:21:01 +0700","asset_file_name":"heatwave-23032013-08.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_heatwave-23032013-07 {"modified_at":"2013/03/24 15:21:02 +0700","id":38939,"asset_file_size":299453,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/03/24 15:20:52 +0700","comment_counter":0,"description":"heatwave-23032013-07.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2013/03/24 15:21:02 +0700","asset_updated_at":"2013/03/24 15:20:52 +0700","asset_file_name":"heatwave-23032013-07.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_heatwave-23032013-06 {"modified_at":"2013/03/24 15:20:50 +0700","id":38938,"asset_file_size":138297,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/03/24 15:20:41 +0700","comment_counter":0,"description":"heatwave-23032013-06.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2013/03/24 15:20:50 +0700","asset_updated_at":"2013/03/24 15:20:41 +0700","asset_file_name":"heatwave-23032013-06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_heatwave-23032013-05 {"modified_at":"2013/03/24 15:20:37 +0700","id":38937,"asset_file_size":145386,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/03/24 15:20:34 +0700","comment_counter":0,"description":"heatwave-23032013-05.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2013/03/24 15:20:37 +0700","asset_updated_at":"2013/03/24 15:20:34 +0700","asset_file_name":"heatwave-23032013-05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_heatwave-23032013-04 {"modified_at":"2013/03/24 15:20:35 +0700","id":38936,"asset_file_size":151830,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/03/24 15:20:27 +0700","comment_counter":0,"description":"heatwave-23032013-04.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2013/03/24 15:20:35 +0700","asset_updated_at":"2013/03/24 15:20:27 +0700","asset_file_name":"heatwave-23032013-04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_heatwave-23032013-03 {"modified_at":"2013/03/24 15:20:24 +0700","id":38935,"asset_file_size":146087,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/03/24 15:20:19 +0700","comment_counter":0,"description":"heatwave-23032013-03.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2013/03/24 15:20:24 +0700","asset_updated_at":"2013/03/24 15:20:19 +0700","asset_file_name":"heatwave-23032013-03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_heatwave-23032013-02 {"modified_at":"2013/03/24 15:20:18 +0700","id":38934,"asset_file_size":113866,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/03/24 15:20:12 +0700","comment_counter":0,"description":"heatwave-23032013-02.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2013/03/24 15:20:18 +0700","asset_updated_at":"2013/03/24 15:20:12 +0700","asset_file_name":"heatwave-23032013-02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_heatwave-23032013-01 {"modified_at":"2013/03/24 15:20:12 +0700","id":38933,"asset_file_size":98719,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/03/24 15:20:04 +0700","comment_counter":0,"description":"heatwave-23032013-01.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2013/03/24 15:20:12 +0700","asset_updated_at":"2013/03/24 15:20:04 +0700","asset_file_name":"heatwave-23032013-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_blog01-15032013-01 {"modified_at":"2013/03/17 12:09:16 +0700","id":38784,"asset_file_size":9040,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/03/17 12:09:10 +0700","comment_counter":0,"description":"blog01-15032013-01.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2013/03/17 12:09:16 +0700","asset_updated_at":"2013/03/17 12:09:10 +0700","asset_file_name":"blog01-15032013-01.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: