นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_installpck01 {"modified_at":"2011/05/31 18:21:11 +0700","id":18704,"asset_file_size":26218,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/14 22:28:10 +0700","comment_counter":0,"description":"Install package in R","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:21:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:08 +0700","asset_file_name":"installpck01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_gotoknow-32 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:57 +0700","id":18569,"asset_file_size":80951,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/10 11:29:48 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:18:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:56 +0700","asset_file_name":"gotoknow-32.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_go2no3 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:56 +0700","id":18568,"asset_file_size":1153411,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/10 10:56:16 +0700","comment_counter":0,"description":"blog go2no","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:18:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:56 +0700","asset_file_name":"go2no3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_go2no2 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:53 +0700","id":18567,"asset_file_size":393230,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/10 10:55:52 +0700","comment_counter":0,"description":"histry go2no","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:18:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:56 +0700","asset_file_name":"go2no2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_gotoknow-12 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:51 +0700","id":18566,"asset_file_size":134472,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/10 10:55:15 +0700","comment_counter":0,"description":"menu go2no","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:18:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:56 +0700","asset_file_name":"gotoknow-12.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fisher32 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:50 +0700","id":18563,"asset_file_size":69930,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 21:14:22 +0700","comment_counter":0,"description":"Fishers exact test by R","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:18:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:56 +0700","asset_file_name":"fisher32.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fisher33 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:49 +0700","id":18562,"asset_file_size":120246,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 20:52:29 +0700","comment_counter":0,"description":"Fishers exact test by R","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:18:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:56 +0700","asset_file_name":"fisher33.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fisher31 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:48 +0700","id":18560,"asset_file_size":46777,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 20:14:59 +0700","comment_counter":0,"description":"Fisher\u0026#39;s exact test by R","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:18:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:56 +0700","asset_file_name":"fisher31.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fisher30 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:48 +0700","id":18559,"asset_file_size":35260,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 19:59:26 +0700","comment_counter":0,"description":"croostab in R","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:18:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:56 +0700","asset_file_name":"fisher30.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fisher29 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:46 +0700","id":18557,"asset_file_size":53997,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 17:56:54 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e08\u0e33\u0e43\u0e19\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 R","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:18:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:55 +0700","asset_file_name":"fisher29.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_go2no1 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:21 +0700","id":18526,"asset_file_size":1104330,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 01:02:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e42\u0e09\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:18:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","asset_file_name":"go2no1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fisher25 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:13 +0700","id":18517,"asset_file_size":69211,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/08 07:24:48 +0700","comment_counter":0,"description":" \u003Ca href=\"/file/tag/fisher+exact+test+in+r\"\u003Efisher exact test in r\u003C/a\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:18:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","asset_file_name":"fisher25.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fisher17 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:12 +0700","id":18516,"asset_file_size":76313,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/08 07:18:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Ca href=\"/file/tag/fisher+exact+test+in+r\"\u003Efisher exact test in r\u003C/a\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:18:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","asset_file_name":"fisher17.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fisher16 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:11 +0700","id":18515,"asset_file_size":67679,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/08 07:12:45 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Ca href=\"/file/tag/fisher+exact+test+in+r\"\u003Efisher exact test in r\u003C/a\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:18:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","asset_file_name":"fisher16.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fisher09 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:10 +0700","id":18514,"asset_file_size":32468,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/08 07:01:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Ca href=\"/file/tag/fisher+exact+test+in+r\"\u003Efisher exact test in r\u003C/a\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:18:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","asset_file_name":"fisher09.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fisher14 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:10 +0700","id":18513,"asset_file_size":69667,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/08 06:17:43 +0700","comment_counter":0,"description":" \u003Ca href=\"/file/tag/fisher+exact+test+in+r\"\u003Efisher exact test in r\u003C/a\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:18:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","asset_file_name":"fisher14.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fisher28 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:09 +0700","id":18512,"asset_file_size":45900,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/08 05:32:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Ca href=\"/file/tag/fisher+exact+test+in+r\"\u003Efisher exact test in r\u003C/a\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:18:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","asset_file_name":"fisher28.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_fisher10 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:08 +0700","id":18511,"asset_file_size":41267,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/08 05:26:27 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Ca href=\"/file/tag/fisher+exact+test+in+r\"\u003Efisher exact test in r\u003C/a\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:18:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:53 +0700","asset_file_name":"fisher10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_white02 {"modified_at":"2011/05/31 18:16:24 +0700","id":18386,"asset_file_size":38144,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/03 15:20:05 +0700","comment_counter":0,"description":"Ecology of Medical Care","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:16:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:36 +0700","asset_file_name":"white02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_white01 {"modified_at":"2011/05/31 18:16:23 +0700","id":18385,"asset_file_size":101265,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/03 15:19:50 +0700","comment_counter":0,"description":"Ecology of Medical Care","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:16:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:36 +0700","asset_file_name":"white01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_uncover02 {"modified_at":"2011/05/31 18:14:20 +0700","id":18261,"asset_file_size":82777,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/29 12:58:37 +0700","comment_counter":0,"description":"Notebook vga connecter","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:14:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:09 +0700","asset_file_name":"uncover02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_uncover01 {"modified_at":"2011/05/31 18:14:19 +0700","id":18260,"asset_file_size":85551,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/29 12:58:21 +0700","comment_counter":0,"description":"Notebook vga connecter","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:14:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:08 +0700","asset_file_name":"uncover01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_display11 {"modified_at":"2011/05/31 18:14:18 +0700","id":18259,"asset_file_size":20997,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/29 12:29:24 +0700","comment_counter":0,"description":"display setting","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:14:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:08 +0700","asset_file_name":"display11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_display10 {"modified_at":"2011/05/31 18:14:18 +0700","id":18258,"asset_file_size":62817,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/29 12:18:24 +0700","comment_counter":0,"description":"display setting","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:14:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:08 +0700","asset_file_name":"display10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_display09 {"modified_at":"2011/05/31 18:14:17 +0700","id":18257,"asset_file_size":65823,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/29 12:18:06 +0700","comment_counter":0,"description":"display setting","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:14:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:08 +0700","asset_file_name":"display09.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: