นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

Main > kittisak.c

No folder found
 • Ico64_23december2007-06 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:55:56 +0700","created_at":"2007/12/23 22:21:54 +0700","asset_file_name":"23december2007-06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2183,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"23 december 2007 06","modified_at":"2011/05/31 14:55:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":21721,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_23december2007-05 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","created_at":"2007/12/23 22:21:34 +0700","asset_file_name":"23december2007-05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2182,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"23 december 2007 05","modified_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":18741,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_23december2007-04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","created_at":"2007/12/23 22:21:10 +0700","asset_file_name":"23december2007-04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2181,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"23 december 2007 04","modified_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":11095,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_23december2007-03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","created_at":"2007/12/23 22:20:49 +0700","asset_file_name":"23december2007-03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2180,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"23 december 2007 03","modified_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":21653,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_23december2007-02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","created_at":"2007/12/23 22:20:30 +0700","asset_file_name":"23december2007-02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2179,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"23 december 2007 02","modified_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":16014,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_23december2007-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:55:53 +0700","created_at":"2007/12/23 22:19:48 +0700","asset_file_name":"23december2007-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2178,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"23december2007 01","modified_at":"2011/05/31 14:55:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":18189,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_22december2007-08 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:26 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:55:44 +0700","created_at":"2007/12/23 13:04:54 +0700","asset_file_name":"22december2007-08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2157,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Our Shangri-La 08","modified_at":"2011/05/31 14:55:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":72329,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_22december2007-07 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:26 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:55:43 +0700","created_at":"2007/12/23 13:04:06 +0700","asset_file_name":"22december2007-07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2156,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Our Shangri-La","modified_at":"2011/05/31 14:55:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":65633,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_22december2007-06 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","created_at":"2007/12/23 13:03:12 +0700","asset_file_name":"22december2007-06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2154,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Our Shangri-La","modified_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":35865,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_22december2007-05 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","created_at":"2007/12/23 13:02:17 +0700","asset_file_name":"22december2007-05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2153,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Our Shangri-La","modified_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":24627,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_22december2007-04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:55:37 +0700","created_at":"2007/12/23 13:01:30 +0700","asset_file_name":"22december2007-04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2152,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Our Shangri-La 04","modified_at":"2011/05/31 14:55:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":25327,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_22december2007-03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:55:33 +0700","created_at":"2007/12/23 13:00:36 +0700","asset_file_name":"22december2007-03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2150,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Our Shangri-La 03","modified_at":"2011/05/31 14:55:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":24794,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_22december2007-02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:55:32 +0700","created_at":"2007/12/23 12:59:36 +0700","asset_file_name":"22december2007-02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2149,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ou Shangri-La 02","modified_at":"2011/05/31 14:55:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":21091,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_22december2007-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:55:31 +0700","created_at":"2007/12/23 12:58:22 +0700","asset_file_name":"22december2007-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2148,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"our Shangri-la 01","modified_at":"2011/05/31 14:55:31 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":25729,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_moon21december2007 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:55:24 +0700","created_at":"2007/12/21 23:42:59 +0700","asset_file_name":"moon21december2007.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2134,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2a\u0e17\u0e35\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e1e\u0e23\u0e30\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e01\u0e43\u0e2a \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e02\u0e32 \u0e02\u0e2d ...","modified_at":"2011/05/31 14:55:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":83548,"group_member_commentable":false}
 • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","created_at":"2007/12/20 03:14:19 +0700","asset_file_name":"20december2007.swf","asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2004,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e27\u0e19\u0e34\u0e23\u0e31\u0e19\u0e14\u0e23\u0e4c","modified_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":1303257,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_20december2006 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","created_at":"2007/12/20 01:44:49 +0700","asset_file_name":"20december2006.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2001,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":2,"asset_processing":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e44\u0e1b \u0e23\u0e30\u0e44\u0e23\u0e46\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e01\u0e47\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e23\u0e07\u0e08\u0e33 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e40\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e04\u0e48 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e23\u0e07\u0e08\u0e33\u0e2a\u0e35\u0e08\u0e32\u0e07\u0e46\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e2a\u0e38\u0e02\u0e43\u0e08\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e36\u0e01\u0e16\u0e36\u0e07 \u0e40\u0e28\u0e23\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19 \u0e23\u0e30\u0e04\u0e19","modified_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","last_commented_at":"2008/08/12 21:00:51 +0700","asset_file_size":20155,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: