นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_23december2007-06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23december2007-06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"23 december 2007 06","created_at":"2007/12/23 22:21:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:55:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:56 +0700","id":2183,"asset_file_size":21721}
 • Ico64_23december2007-05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23december2007-05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"23 december 2007 05","created_at":"2007/12/23 22:21:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","id":2182,"asset_file_size":18741}
 • Ico64_23december2007-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23december2007-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"23 december 2007 04","created_at":"2007/12/23 22:21:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:55 +0700","id":2181,"asset_file_size":11095}
 • Ico64_23december2007-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23december2007-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"23 december 2007 03","created_at":"2007/12/23 22:20:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","id":2180,"asset_file_size":21653}
 • Ico64_23december2007-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23december2007-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"23 december 2007 02","created_at":"2007/12/23 22:20:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:54 +0700","id":2179,"asset_file_size":16014}
 • Ico64_23december2007-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23december2007-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"23december2007 01","created_at":"2007/12/23 22:19:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:55:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:53 +0700","id":2178,"asset_file_size":18189}
 • Ico64_22december2007-08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"22december2007-08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Our Shangri-La 08","created_at":"2007/12/23 13:04:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:55:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:44 +0700","id":2157,"asset_file_size":72329}
 • Ico64_22december2007-07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"22december2007-07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Our Shangri-La","created_at":"2007/12/23 13:04:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:55:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:43 +0700","id":2156,"asset_file_size":65633}
 • Ico64_22december2007-06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"22december2007-06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Our Shangri-La","created_at":"2007/12/23 13:03:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","id":2154,"asset_file_size":35865}
 • Ico64_22december2007-05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"22december2007-05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Our Shangri-La","created_at":"2007/12/23 13:02:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:38 +0700","id":2153,"asset_file_size":24627}
 • Ico64_22december2007-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"22december2007-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Our Shangri-La 04","created_at":"2007/12/23 13:01:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:55:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:37 +0700","id":2152,"asset_file_size":25327}
 • Ico64_22december2007-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"22december2007-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Our Shangri-La 03","created_at":"2007/12/23 13:00:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:55:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:33 +0700","id":2150,"asset_file_size":24794}
 • Ico64_22december2007-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"22december2007-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"Ou Shangri-La 02","created_at":"2007/12/23 12:59:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:55:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:32 +0700","id":2149,"asset_file_size":21091}
 • Ico64_22december2007-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"22december2007-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"our Shangri-la 01","created_at":"2007/12/23 12:58:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:55:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:31 +0700","id":2148,"asset_file_size":25729}
 • Ico64_moon21december2007 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"moon21december2007.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2a\u0e17\u0e35\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e1e\u0e23\u0e30\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e01\u0e43\u0e2a \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e02\u0e32 \u0e02\u0e2d ...","created_at":"2007/12/21 23:42:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:55:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:24 +0700","id":2134,"asset_file_size":83548}
 • {"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","asset_file_name":"20december2007.swf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e27\u0e19\u0e34\u0e23\u0e31\u0e19\u0e14\u0e23\u0e4c","created_at":"2007/12/20 03:14:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","id":2004,"asset_file_size":1303257}
 • Ico64_20december2006 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20december2006.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":451,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e44\u0e1b \u0e23\u0e30\u0e44\u0e23\u0e46\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e01\u0e47\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e23\u0e07\u0e08\u0e33 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e40\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e04\u0e48 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e23\u0e07\u0e08\u0e33\u0e2a\u0e35\u0e08\u0e32\u0e07\u0e46\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e2a\u0e38\u0e02\u0e43\u0e08\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e36\u0e01\u0e16\u0e36\u0e07 \u0e40\u0e28\u0e23\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19 \u0e23\u0e30\u0e04\u0e19","created_at":"2007/12/20 01:44:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":2,"updated_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2008/08/12 21:00:51 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","id":2001,"asset_file_size":20155}
ขนาดย่อ: