นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bommar15-03-01 {"modified_at":"2013/03/17 11:36:34 +0700","id":38782,"asset_file_size":74818,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/03/17 11:36:26 +0700","comment_counter":0,"description":"bommar15-03-01.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2013/03/17 11:36:34 +0700","asset_updated_at":"2013/03/17 11:36:26 +0700","asset_file_name":"bommar15-03-01.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_weakness-share-001 {"modified_at":"2013/03/08 17:08:43 +0700","id":38707,"asset_file_size":136970,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/03/08 17:08:35 +0700","comment_counter":0,"description":"weakness-share-001.jpg.JPG","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2013/03/08 17:08:43 +0700","asset_updated_at":"2013/03/08 17:08:35 +0700","asset_file_name":"weakness-share-001.jpg.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_rc-001 {"modified_at":"2013/03/04 11:53:58 +0700","id":38631,"asset_file_size":151397,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/03/04 11:53:52 +0700","comment_counter":0,"description":"rc-001.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2013/03/04 11:53:58 +0700","asset_updated_at":"2013/03/04 11:53:52 +0700","asset_file_name":"rc-001.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_bomfeb26-02-01 {"modified_at":"2013/02/27 22:35:07 +0700","id":38468,"asset_file_size":89263,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/02/27 22:34:59 +0700","comment_counter":0,"description":"bomfeb26-02-01.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2013/02/27 22:35:07 +0700","asset_updated_at":"2013/02/27 22:34:59 +0700","asset_file_name":"bomfeb26-02-01.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_blogfeb26-02-01 {"modified_at":"2013/02/27 22:34:40 +0700","id":38467,"asset_file_size":11452,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/02/27 22:34:35 +0700","comment_counter":0,"description":"blogfeb26-02-01.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2013/02/27 22:34:40 +0700","asset_updated_at":"2013/02/27 22:34:35 +0700","asset_file_name":"blogfeb26-02-01.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_olw3-9feb13-002 {"modified_at":"2013/02/27 15:55:40 +0700","id":38461,"asset_file_size":9453,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/02/27 15:55:31 +0700","comment_counter":0,"description":"olw3-9feb13-002.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2013/02/27 15:55:40 +0700","asset_updated_at":"2013/02/27 15:55:31 +0700","asset_file_name":"olw3-9feb13-002.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_olw3-9feb13-001 {"modified_at":"2013/02/27 14:57:03 +0700","id":38460,"asset_file_size":96287,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/02/27 14:56:52 +0700","comment_counter":0,"description":"olw3-9feb13-001.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2013/02/27 14:57:03 +0700","asset_updated_at":"2013/02/27 14:56:52 +0700","asset_file_name":"olw3-9feb13-001.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_r6-20130224-154002 {"modified_at":"2013/02/24 15:56:35 +0700","id":38447,"asset_file_size":133911,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/02/24 15:56:31 +0700","comment_counter":0,"description":"r6-20130224-154002.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2013/02/24 15:56:35 +0700","asset_updated_at":"2013/02/24 15:56:31 +0700","asset_file_name":"r6-20130224-154002.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_r1-20130224-154002 {"modified_at":"2013/02/24 15:55:26 +0700","id":38446,"asset_file_size":177821,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/02/24 15:55:19 +0700","comment_counter":0,"description":"r1-20130224-154002.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2013/02/24 15:55:26 +0700","asset_updated_at":"2013/02/24 15:55:19 +0700","asset_file_name":"r1-20130224-154002.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: