นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_display08 {"modified_at":"2011/05/31 18:14:17 +0700","id":18256,"asset_file_size":64120,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/29 12:17:50 +0700","comment_counter":0,"description":"display setting","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:14:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:08 +0700","asset_file_name":"display08.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_display07 {"modified_at":"2011/05/31 18:14:16 +0700","id":18255,"asset_file_size":57376,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/29 12:17:37 +0700","comment_counter":0,"description":"display setting","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:14:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:08 +0700","asset_file_name":"display07.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_display06 {"modified_at":"2011/05/31 18:14:15 +0700","id":18254,"asset_file_size":21703,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/29 12:17:22 +0700","comment_counter":0,"description":"display setting","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:14:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:08 +0700","asset_file_name":"display06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_display01 {"modified_at":"2011/05/31 18:14:15 +0700","id":18253,"asset_file_size":27306,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/29 12:16:54 +0700","comment_counter":0,"description":"display setting","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:14:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:08 +0700","asset_file_name":"display01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_powersetting01 {"modified_at":"2011/05/31 18:14:14 +0700","id":18252,"asset_file_size":75898,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/29 10:40:53 +0700","comment_counter":0,"description":"power setting, xp","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:14:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:08 +0700","asset_file_name":"powersetting01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_28022009 {"modified_at":"2011/05/31 18:11:46 +0700","id":18097,"asset_file_size":126278,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/23 19:56:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e35\u0e15\u0e32\u0e0d\u0e0a\u0e25\u0e35, \u0e52\u0e58\u0e50\u0e52\u0e52\u0e55\u0e55\u0e52 \u0e0a\u0e30\u0e2d\u0e33","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:11:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:54 +0700","asset_file_name":"28022009.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dopdf23 {"modified_at":"2011/05/31 18:10:55 +0700","id":18028,"asset_file_size":59715,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/19 01:09:34 +0700","comment_counter":0,"description":"dopdf","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:10:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:49 +0700","asset_file_name":"dopdf23.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dopdf22 {"modified_at":"2011/05/31 18:10:54 +0700","id":18027,"asset_file_size":71700,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/19 01:09:23 +0700","comment_counter":0,"description":"dopdf","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:10:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:49 +0700","asset_file_name":"dopdf22.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dopdf21 {"modified_at":"2011/05/31 18:10:54 +0700","id":18026,"asset_file_size":91662,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2011/05/28 14:18:54 +0700","created_at":"2009/10/19 01:09:10 +0700","comment_counter":3,"description":"dopdf","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:10:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:49 +0700","asset_file_name":"dopdf21.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dopdf18 {"modified_at":"2011/05/31 18:10:53 +0700","id":18025,"asset_file_size":49608,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/19 00:11:45 +0700","comment_counter":0,"description":"dopdf","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:10:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:49 +0700","asset_file_name":"dopdf18.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dopdf17 {"modified_at":"2011/05/31 18:10:52 +0700","id":18024,"asset_file_size":36431,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/19 00:11:32 +0700","comment_counter":0,"description":"dopdf","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:10:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:49 +0700","asset_file_name":"dopdf17.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dopdf16 {"modified_at":"2011/05/31 18:10:52 +0700","id":18023,"asset_file_size":29949,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/19 00:11:21 +0700","comment_counter":0,"description":"dopdf","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:10:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:49 +0700","asset_file_name":"dopdf16.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dopdf15 {"modified_at":"2011/05/31 18:10:51 +0700","id":18022,"asset_file_size":42746,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/19 00:11:10 +0700","comment_counter":0,"description":"dopdf","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:10:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:49 +0700","asset_file_name":"dopdf15.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dopdf14 {"modified_at":"2011/05/31 18:10:50 +0700","id":18021,"asset_file_size":45871,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/19 00:10:58 +0700","comment_counter":0,"description":"dopdf","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:10:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:49 +0700","asset_file_name":"dopdf14.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dopdf13 {"modified_at":"2011/05/31 18:10:50 +0700","id":18020,"asset_file_size":30595,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/19 00:10:47 +0700","comment_counter":0,"description":"dopdf","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:10:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:49 +0700","asset_file_name":"dopdf13.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dopdf12 {"modified_at":"2011/05/31 18:10:49 +0700","id":18019,"asset_file_size":33367,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/19 00:10:35 +0700","comment_counter":0,"description":"dopdf","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:10:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:48 +0700","asset_file_name":"dopdf12.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dopdf11 {"modified_at":"2011/05/31 18:10:49 +0700","id":18018,"asset_file_size":36479,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/19 00:10:25 +0700","comment_counter":0,"description":"dopdf","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:10:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:48 +0700","asset_file_name":"dopdf11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dopdf10 {"modified_at":"2011/05/31 18:10:48 +0700","id":18017,"asset_file_size":68664,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/19 00:10:14 +0700","comment_counter":0,"description":"dopdf","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:10:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:48 +0700","asset_file_name":"dopdf10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dopdf09 {"modified_at":"2011/05/31 18:10:47 +0700","id":18016,"asset_file_size":38927,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/19 00:10:04 +0700","comment_counter":0,"description":"dopdf","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:10:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:48 +0700","asset_file_name":"dopdf09.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dopdf08 {"modified_at":"2011/05/31 18:10:47 +0700","id":18015,"asset_file_size":14057,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/19 00:09:53 +0700","comment_counter":0,"description":"dopdf","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:10:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:48 +0700","asset_file_name":"dopdf08.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dopdf07 {"modified_at":"2011/05/31 18:10:46 +0700","id":18014,"asset_file_size":28367,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/19 00:09:40 +0700","comment_counter":0,"description":"dopdf","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:10:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:48 +0700","asset_file_name":"dopdf07.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dopdf06 {"modified_at":"2011/05/31 18:10:46 +0700","id":18013,"asset_file_size":27545,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/19 00:09:30 +0700","comment_counter":0,"description":"dopdf","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:10:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:48 +0700","asset_file_name":"dopdf06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dopdf05 {"modified_at":"2011/05/31 18:10:45 +0700","id":18012,"asset_file_size":80447,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/19 00:09:17 +0700","comment_counter":0,"description":"dopdf","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:10:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:48 +0700","asset_file_name":"dopdf05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dopdf03 {"modified_at":"2011/05/31 18:10:45 +0700","id":18011,"asset_file_size":18142,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/19 00:09:07 +0700","comment_counter":0,"description":"dopdf","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:10:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:48 +0700","asset_file_name":"dopdf03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dopdf02 {"modified_at":"2011/05/31 18:10:44 +0700","id":18010,"asset_file_size":60741,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/19 00:08:54 +0700","comment_counter":0,"description":"dopdf","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2011/05/31 18:10:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:48 +0700","asset_file_name":"dopdf02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: