นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_traffic082014-005 {"modified_at":"2014/08/28 15:15:21 +0700","id":48193,"asset_file_size":105953,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/28 15:15:01 +0700","comment_counter":0,"description":"traffic082014-005.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/28 15:15:21 +0700","asset_updated_at":"2014/08/28 15:15:01 +0700","asset_file_name":"traffic082014-005.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_traffic082014-004 {"modified_at":"2014/08/28 15:05:37 +0700","id":48192,"asset_file_size":92213,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/28 15:05:13 +0700","comment_counter":0,"description":"traffic082014-004.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/28 15:05:37 +0700","asset_updated_at":"2014/08/28 15:05:13 +0700","asset_file_name":"traffic082014-004.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_traffic082014-003 {"modified_at":"2014/08/28 14:54:29 +0700","id":48191,"asset_file_size":98203,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/28 14:54:09 +0700","comment_counter":0,"description":"traffic082014-003.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/28 14:54:29 +0700","asset_updated_at":"2014/08/28 14:54:09 +0700","asset_file_name":"traffic082014-003.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_19 {"modified_at":"2014/08/09 14:25:00 +0700","id":47776,"asset_file_size":259643,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/09 14:24:46 +0700","comment_counter":0,"description":"sec_csr_02082014_19.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/09 14:25:00 +0700","asset_updated_at":"2014/08/09 14:24:46 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_19.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_18 {"modified_at":"2014/08/09 14:24:49 +0700","id":47775,"asset_file_size":237993,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/09 14:24:36 +0700","comment_counter":0,"description":"sec_csr_02082014_18.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/09 14:24:49 +0700","asset_updated_at":"2014/08/09 14:24:36 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_18.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_17 {"modified_at":"2014/08/09 14:24:38 +0700","id":47774,"asset_file_size":208259,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/09 14:24:22 +0700","comment_counter":0,"description":"sec_csr_02082014_17.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/09 14:24:38 +0700","asset_updated_at":"2014/08/09 14:24:22 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_17.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_16 {"modified_at":"2014/08/09 14:24:27 +0700","id":47773,"asset_file_size":191494,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/09 14:24:12 +0700","comment_counter":0,"description":"sec_csr_02082014_16.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/09 14:24:27 +0700","asset_updated_at":"2014/08/09 14:24:12 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_16.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_15 {"modified_at":"2014/08/09 14:24:17 +0700","id":47772,"asset_file_size":253140,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/09 14:23:58 +0700","comment_counter":0,"description":"sec_csr_02082014_15.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/09 14:24:17 +0700","asset_updated_at":"2014/08/09 14:23:58 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_15.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_14 {"modified_at":"2014/08/09 14:23:57 +0700","id":47771,"asset_file_size":131227,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/09 14:23:42 +0700","comment_counter":0,"description":"sec_csr_02082014_14.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/09 14:23:57 +0700","asset_updated_at":"2014/08/09 14:23:42 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_14.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_13 {"modified_at":"2014/08/09 14:23:46 +0700","id":47770,"asset_file_size":142250,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/09 14:23:31 +0700","comment_counter":0,"description":"sec_csr_02082014_13.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/09 14:23:46 +0700","asset_updated_at":"2014/08/09 14:23:31 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_13.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_12 {"modified_at":"2014/08/09 14:23:35 +0700","id":47769,"asset_file_size":175979,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/09 14:23:20 +0700","comment_counter":0,"description":"sec_csr_02082014_12.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/09 14:23:35 +0700","asset_updated_at":"2014/08/09 14:23:20 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_12.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_11 {"modified_at":"2014/08/09 14:23:25 +0700","id":47768,"asset_file_size":216162,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/09 14:23:08 +0700","comment_counter":0,"description":"sec_csr_02082014_11.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/09 14:23:25 +0700","asset_updated_at":"2014/08/09 14:23:08 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_10 {"modified_at":"2014/08/09 14:23:06 +0700","id":47767,"asset_file_size":199275,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/09 14:22:50 +0700","comment_counter":0,"description":"sec_csr_02082014_10.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/09 14:23:06 +0700","asset_updated_at":"2014/08/09 14:22:50 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_09 {"modified_at":"2014/08/09 14:22:55 +0700","id":47766,"asset_file_size":165673,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/09 14:22:38 +0700","comment_counter":0,"description":"sec_csr_02082014_09.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/09 14:22:55 +0700","asset_updated_at":"2014/08/09 14:22:38 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_09.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_08 {"modified_at":"2014/08/09 14:22:44 +0700","id":47765,"asset_file_size":227681,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/09 14:22:26 +0700","comment_counter":0,"description":"sec_csr_02082014_08.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/09 14:22:44 +0700","asset_updated_at":"2014/08/09 14:22:26 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_08.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_07 {"modified_at":"2014/08/09 14:22:33 +0700","id":47764,"asset_file_size":200250,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/09 14:22:16 +0700","comment_counter":0,"description":"sec_csr_02082014_07.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/09 14:22:33 +0700","asset_updated_at":"2014/08/09 14:22:16 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_07.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_06 {"modified_at":"2014/08/09 14:22:22 +0700","id":47763,"asset_file_size":191149,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/09 14:22:04 +0700","comment_counter":0,"description":"sec_csr_02082014_06.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/09 14:22:22 +0700","asset_updated_at":"2014/08/09 14:22:04 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_05 {"modified_at":"2014/08/09 14:22:10 +0700","id":47762,"asset_file_size":195736,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/09 14:21:51 +0700","comment_counter":0,"description":"sec_csr_02082014_05.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/09 14:22:10 +0700","asset_updated_at":"2014/08/09 14:21:51 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_04 {"modified_at":"2014/08/09 14:21:59 +0700","id":47761,"asset_file_size":186925,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/09 14:21:41 +0700","comment_counter":0,"description":"sec_csr_02082014_04.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/09 14:21:59 +0700","asset_updated_at":"2014/08/09 14:21:41 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_03 {"modified_at":"2014/08/09 14:21:41 +0700","id":47760,"asset_file_size":200759,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/09 14:21:30 +0700","comment_counter":0,"description":"sec_csr_02082014_03.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/09 14:21:41 +0700","asset_updated_at":"2014/08/09 14:21:30 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_02 {"modified_at":"2014/08/09 14:21:31 +0700","id":47759,"asset_file_size":243320,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/09 14:21:20 +0700","comment_counter":0,"description":"sec_csr_02082014_02.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/09 14:21:31 +0700","asset_updated_at":"2014/08/09 14:21:20 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_01 {"modified_at":"2014/08/09 14:21:20 +0700","id":47758,"asset_file_size":201111,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/09 14:21:06 +0700","comment_counter":0,"description":"sec_csr_02082014_01.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/09 14:21:20 +0700","asset_updated_at":"2014/08/09 14:21:06 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_psu_trafic08201401-3 {"modified_at":"2014/08/08 13:03:05 +0700","id":47750,"asset_file_size":336788,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/08 12:33:30 +0700","comment_counter":0,"description":"psu_trafic08201401-3.gif","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/08 13:03:05 +0700","asset_updated_at":"2014/08/08 12:33:30 +0700","asset_file_name":"psu_trafic08201401-3.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_psu_trafic08201401-5 {"modified_at":"2014/08/08 13:02:54 +0700","id":47749,"asset_file_size":445898,"asset_content_type":"image/gif","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/08 12:33:19 +0700","comment_counter":0,"description":"psu_trafic08201401-5.gif","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/08 13:02:54 +0700","asset_updated_at":"2014/08/08 12:33:19 +0700","asset_file_name":"psu_trafic08201401-5.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11metro-003 {"modified_at":"2014/08/04 18:13:35 +0700","id":47710,"asset_file_size":81603,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/04 18:13:12 +0700","comment_counter":0,"description":"ie11metro-003.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/04 18:13:35 +0700","asset_updated_at":"2014/08/04 18:13:12 +0700","asset_file_name":"ie11metro-003.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11-share_compat_set {"modified_at":"2014/08/04 18:12:37 +0700","id":47709,"asset_file_size":49837,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/04 18:12:20 +0700","comment_counter":0,"description":"ie11-share_compat_set.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/04 18:12:37 +0700","asset_updated_at":"2014/08/04 18:12:20 +0700","asset_file_name":"ie11-share_compat_set.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11metro-008 {"modified_at":"2014/08/04 18:12:24 +0700","id":47708,"asset_file_size":98822,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/04 18:12:08 +0700","comment_counter":0,"description":"ie11metro-008.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/04 18:12:24 +0700","asset_updated_at":"2014/08/04 18:12:08 +0700","asset_file_name":"ie11metro-008.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11metro-007 {"modified_at":"2014/08/04 18:06:07 +0700","id":47706,"asset_file_size":106359,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/04 17:29:52 +0700","comment_counter":0,"description":"ie11metro-007.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/04 18:06:07 +0700","asset_updated_at":"2014/08/04 17:29:52 +0700","asset_file_name":"ie11metro-007.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11metro-006 {"modified_at":"2014/08/04 18:05:53 +0700","id":47705,"asset_file_size":51397,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/04 17:29:42 +0700","comment_counter":0,"description":"ie11metro-006.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/04 18:05:53 +0700","asset_updated_at":"2014/08/04 17:29:42 +0700","asset_file_name":"ie11metro-006.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11metro-005 {"modified_at":"2014/08/04 18:05:42 +0700","id":47704,"asset_file_size":39665,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/04 17:29:30 +0700","comment_counter":0,"description":"ie11metro-005.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/04 18:05:42 +0700","asset_updated_at":"2014/08/04 17:29:30 +0700","asset_file_name":"ie11metro-005.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11metro-004 {"modified_at":"2014/08/04 18:05:28 +0700","id":47703,"asset_file_size":84280,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/04 17:29:20 +0700","comment_counter":0,"description":"ie11metro-004.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/04 18:05:28 +0700","asset_updated_at":"2014/08/04 17:29:20 +0700","asset_file_name":"ie11metro-004.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11metro-002 {"modified_at":"2014/08/04 18:05:04 +0700","id":47701,"asset_file_size":78251,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/04 17:28:57 +0700","comment_counter":0,"description":"ie11metro-002.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/04 18:05:04 +0700","asset_updated_at":"2014/08/04 17:28:57 +0700","asset_file_name":"ie11metro-002.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11metro-001 {"modified_at":"2014/08/04 18:04:52 +0700","id":47700,"asset_file_size":107042,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/08/04 17:28:33 +0700","comment_counter":0,"description":"ie11metro-001.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/08/04 18:04:52 +0700","asset_updated_at":"2014/08/04 17:28:33 +0700","asset_file_name":"ie11metro-001.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11-share_010 {"modified_at":"2014/07/31 15:31:31 +0700","id":47629,"asset_file_size":14245,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/07/31 15:31:12 +0700","comment_counter":0,"description":"ie11-share_010.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/07/31 15:31:31 +0700","asset_updated_at":"2014/07/31 15:31:12 +0700","asset_file_name":"ie11-share_010.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11-share_012 {"modified_at":"2014/07/29 12:04:49 +0700","id":47582,"asset_file_size":88983,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/07/29 11:41:46 +0700","comment_counter":0,"description":"ie11-share_012.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/07/29 12:04:49 +0700","asset_updated_at":"2014/07/29 11:41:46 +0700","asset_file_name":"ie11-share_012.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11-share_009 {"modified_at":"2014/07/29 12:04:38 +0700","id":47581,"asset_file_size":14376,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/07/29 11:40:51 +0700","comment_counter":0,"description":"ie11-share_009.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/07/29 12:04:38 +0700","asset_updated_at":"2014/07/29 11:40:51 +0700","asset_file_name":"ie11-share_009.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: