นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_traffic082014-005 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/28 15:15:21 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":105953,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":48193,"created_at":"2014/08/28 15:15:01 +0700","asset_file_name":"traffic082014-005.jpg","updated_at":"2014/08/28 15:15:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/28 15:15:01 +0700","description":"traffic082014-005.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_traffic082014-004 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/28 15:05:37 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":92213,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":48192,"created_at":"2014/08/28 15:05:13 +0700","asset_file_name":"traffic082014-004.jpg","updated_at":"2014/08/28 15:05:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/28 15:05:13 +0700","description":"traffic082014-004.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_traffic082014-003 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/28 14:54:29 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":98203,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":48191,"created_at":"2014/08/28 14:54:09 +0700","asset_file_name":"traffic082014-003.jpg","updated_at":"2014/08/28 14:54:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/28 14:54:09 +0700","description":"traffic082014-003.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_19 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/09 14:25:00 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":259643,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47776,"created_at":"2014/08/09 14:24:46 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_19.jpg","updated_at":"2014/08/09 14:25:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/09 14:24:46 +0700","description":"sec_csr_02082014_19.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_18 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/09 14:24:49 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":237993,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47775,"created_at":"2014/08/09 14:24:36 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_18.jpg","updated_at":"2014/08/09 14:24:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/09 14:24:36 +0700","description":"sec_csr_02082014_18.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_17 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/09 14:24:38 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":208259,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47774,"created_at":"2014/08/09 14:24:22 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_17.jpg","updated_at":"2014/08/09 14:24:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/09 14:24:22 +0700","description":"sec_csr_02082014_17.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_16 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/09 14:24:27 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":191494,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47773,"created_at":"2014/08/09 14:24:12 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_16.jpg","updated_at":"2014/08/09 14:24:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/09 14:24:12 +0700","description":"sec_csr_02082014_16.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_15 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/09 14:24:17 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":253140,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47772,"created_at":"2014/08/09 14:23:58 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_15.jpg","updated_at":"2014/08/09 14:24:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/09 14:23:58 +0700","description":"sec_csr_02082014_15.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_14 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/09 14:23:57 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":131227,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47771,"created_at":"2014/08/09 14:23:42 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_14.jpg","updated_at":"2014/08/09 14:23:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/09 14:23:42 +0700","description":"sec_csr_02082014_14.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_13 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/09 14:23:46 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":142250,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47770,"created_at":"2014/08/09 14:23:31 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_13.jpg","updated_at":"2014/08/09 14:23:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/09 14:23:31 +0700","description":"sec_csr_02082014_13.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_12 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/09 14:23:35 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":175979,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47769,"created_at":"2014/08/09 14:23:20 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_12.jpg","updated_at":"2014/08/09 14:23:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/09 14:23:20 +0700","description":"sec_csr_02082014_12.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_11 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/09 14:23:25 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":216162,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47768,"created_at":"2014/08/09 14:23:08 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_11.jpg","updated_at":"2014/08/09 14:23:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/09 14:23:08 +0700","description":"sec_csr_02082014_11.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_10 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/09 14:23:06 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":199275,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47767,"created_at":"2014/08/09 14:22:50 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_10.jpg","updated_at":"2014/08/09 14:23:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/09 14:22:50 +0700","description":"sec_csr_02082014_10.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_09 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/09 14:22:55 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":165673,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47766,"created_at":"2014/08/09 14:22:38 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_09.jpg","updated_at":"2014/08/09 14:22:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/09 14:22:38 +0700","description":"sec_csr_02082014_09.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_08 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/09 14:22:44 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":227681,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47765,"created_at":"2014/08/09 14:22:26 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_08.jpg","updated_at":"2014/08/09 14:22:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/09 14:22:26 +0700","description":"sec_csr_02082014_08.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_07 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/09 14:22:33 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":200250,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47764,"created_at":"2014/08/09 14:22:16 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_07.jpg","updated_at":"2014/08/09 14:22:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/09 14:22:16 +0700","description":"sec_csr_02082014_07.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_06 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/09 14:22:22 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":191149,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47763,"created_at":"2014/08/09 14:22:04 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_06.jpg","updated_at":"2014/08/09 14:22:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/09 14:22:04 +0700","description":"sec_csr_02082014_06.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_05 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/09 14:22:10 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":195736,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47762,"created_at":"2014/08/09 14:21:51 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_05.jpg","updated_at":"2014/08/09 14:22:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/09 14:21:51 +0700","description":"sec_csr_02082014_05.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_04 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/09 14:21:59 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":186925,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47761,"created_at":"2014/08/09 14:21:41 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_04.jpg","updated_at":"2014/08/09 14:21:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/09 14:21:41 +0700","description":"sec_csr_02082014_04.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_03 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/09 14:21:41 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":200759,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47760,"created_at":"2014/08/09 14:21:30 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_03.jpg","updated_at":"2014/08/09 14:21:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/09 14:21:30 +0700","description":"sec_csr_02082014_03.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_02 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/09 14:21:31 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":243320,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47759,"created_at":"2014/08/09 14:21:20 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_02.jpg","updated_at":"2014/08/09 14:21:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/09 14:21:20 +0700","description":"sec_csr_02082014_02.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sec_csr_02082014_01 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/09 14:21:20 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":201111,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47758,"created_at":"2014/08/09 14:21:06 +0700","asset_file_name":"sec_csr_02082014_01.jpg","updated_at":"2014/08/09 14:21:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/09 14:21:06 +0700","description":"sec_csr_02082014_01.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_psu_trafic08201401-3 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/08 13:03:05 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":336788,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":47750,"created_at":"2014/08/08 12:33:30 +0700","asset_file_name":"psu_trafic08201401-3.gif","updated_at":"2014/08/08 13:03:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/08 12:33:30 +0700","description":"psu_trafic08201401-3.gif","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_psu_trafic08201401-5 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/08 13:02:54 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":445898,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":47749,"created_at":"2014/08/08 12:33:19 +0700","asset_file_name":"psu_trafic08201401-5.gif","updated_at":"2014/08/08 13:02:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/08 12:33:19 +0700","description":"psu_trafic08201401-5.gif","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ie11metro-003 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/04 18:13:35 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":81603,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47710,"created_at":"2014/08/04 18:13:12 +0700","asset_file_name":"ie11metro-003.jpg","updated_at":"2014/08/04 18:13:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/04 18:13:12 +0700","description":"ie11metro-003.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ie11-share_compat_set {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/04 18:12:37 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":49837,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47709,"created_at":"2014/08/04 18:12:20 +0700","asset_file_name":"ie11-share_compat_set.jpg","updated_at":"2014/08/04 18:12:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/04 18:12:20 +0700","description":"ie11-share_compat_set.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ie11metro-008 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/04 18:12:24 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":98822,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47708,"created_at":"2014/08/04 18:12:08 +0700","asset_file_name":"ie11metro-008.jpg","updated_at":"2014/08/04 18:12:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/04 18:12:08 +0700","description":"ie11metro-008.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ie11metro-007 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/04 18:06:07 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":106359,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47706,"created_at":"2014/08/04 17:29:52 +0700","asset_file_name":"ie11metro-007.jpg","updated_at":"2014/08/04 18:06:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/04 17:29:52 +0700","description":"ie11metro-007.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ie11metro-006 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/04 18:05:53 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":51397,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47705,"created_at":"2014/08/04 17:29:42 +0700","asset_file_name":"ie11metro-006.jpg","updated_at":"2014/08/04 18:05:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/04 17:29:42 +0700","description":"ie11metro-006.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ie11metro-005 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/04 18:05:42 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":39665,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47704,"created_at":"2014/08/04 17:29:30 +0700","asset_file_name":"ie11metro-005.jpg","updated_at":"2014/08/04 18:05:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/04 17:29:30 +0700","description":"ie11metro-005.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ie11metro-004 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/04 18:05:28 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":84280,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47703,"created_at":"2014/08/04 17:29:20 +0700","asset_file_name":"ie11metro-004.jpg","updated_at":"2014/08/04 18:05:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/04 17:29:20 +0700","description":"ie11metro-004.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ie11metro-002 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/04 18:05:04 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":78251,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47701,"created_at":"2014/08/04 17:28:57 +0700","asset_file_name":"ie11metro-002.jpg","updated_at":"2014/08/04 18:05:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/04 17:28:57 +0700","description":"ie11metro-002.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ie11metro-001 {"commentable":true,"modified_at":"2014/08/04 18:04:52 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":107042,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47700,"created_at":"2014/08/04 17:28:33 +0700","asset_file_name":"ie11metro-001.jpg","updated_at":"2014/08/04 18:04:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/04 17:28:33 +0700","description":"ie11metro-001.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ie11-share_010 {"commentable":true,"modified_at":"2014/07/31 15:31:31 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":14245,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":47629,"created_at":"2014/07/31 15:31:12 +0700","asset_file_name":"ie11-share_010.png","updated_at":"2014/07/31 15:31:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/31 15:31:12 +0700","description":"ie11-share_010.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ie11-share_012 {"commentable":true,"modified_at":"2014/07/29 12:04:49 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":88983,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":47582,"created_at":"2014/07/29 11:41:46 +0700","asset_file_name":"ie11-share_012.png","updated_at":"2014/07/29 12:04:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:41:46 +0700","description":"ie11-share_012.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ie11-share_009 {"commentable":true,"modified_at":"2014/07/29 12:04:38 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":14376,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":47581,"created_at":"2014/07/29 11:40:51 +0700","asset_file_name":"ie11-share_009.png","updated_at":"2014/07/29 12:04:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:40:51 +0700","description":"ie11-share_009.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: