นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_winehq-yosemite-002 {"created_at":"2015/12/26 12:07:12 +0700","asset_file_size":75328,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/26 12:11:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55961,"asset_content_type":"image/png","description":"winehq-yosemite-002.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:12 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-002.png","updated_at":"2015/12/26 12:11:59 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
  • Small_winehq-yosemite-001 {"created_at":"2015/12/26 12:07:04 +0700","asset_file_size":89205,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/26 12:11:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55960,"asset_content_type":"image/png","description":"winehq-yosemite-001.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:04 +0700","asset_file_name":"winehq-yosemite-001.png","updated_at":"2015/12/26 12:11:55 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-14 {"created_at":"2015/12/22 17:05:12 +0700","asset_file_size":17025,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/22 17:06:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55913,"asset_content_type":"image/png","description":"xquartz-yosemite-install-14.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:05:12 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-14.png","updated_at":"2015/12/22 17:06:56 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-13 {"created_at":"2015/12/22 17:05:03 +0700","asset_file_size":28528,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/22 17:06:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55912,"asset_content_type":"image/png","description":"xquartz-yosemite-install-13.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:05:03 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-13.png","updated_at":"2015/12/22 17:06:53 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-12 {"created_at":"2015/12/22 17:04:54 +0700","asset_file_size":6499,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/22 17:06:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55911,"asset_content_type":"image/png","description":"xquartz-yosemite-install-12.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:54 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-12.png","updated_at":"2015/12/22 17:06:49 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-11 {"created_at":"2015/12/22 17:04:45 +0700","asset_file_size":18875,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/22 17:05:57 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55910,"asset_content_type":"image/png","description":"xquartz-yosemite-install-11.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:45 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-11.png","updated_at":"2015/12/22 17:05:57 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-10 {"created_at":"2015/12/22 17:04:34 +0700","asset_file_size":49010,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/22 17:05:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55909,"asset_content_type":"image/png","description":"xquartz-yosemite-install-10.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:34 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-10.png","updated_at":"2015/12/22 17:05:53 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-09 {"created_at":"2015/12/22 17:04:24 +0700","asset_file_size":34838,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/22 17:05:26 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55908,"asset_content_type":"image/png","description":"xquartz-yosemite-install-09.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:24 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-09.png","updated_at":"2015/12/22 17:05:26 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-08 {"created_at":"2015/12/22 17:04:15 +0700","asset_file_size":72877,"commentable":true,"modified_at":"2015/12/22 17:04:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":55907,"asset_content_type":"image/png","description":"xquartz-yosemite-install-08.png","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:15 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-08.png","updated_at":"2015/12/22 17:04:29 +0700","media_folder_id":451,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: