นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_scatterplot001 {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/27 18:00:50 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":7440,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":54521,"created_at":"2015/08/27 18:00:42 +0700","asset_file_name":"scatterplot001.png","updated_at":"2015/08/27 18:00:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/27 18:00:42 +0700","description":"scatterplot001.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_densityplot001 {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/27 17:38:07 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":7276,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":54520,"created_at":"2015/08/27 17:38:03 +0700","asset_file_name":"densityplot001.png","updated_at":"2015/08/27 17:38:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/27 17:38:03 +0700","description":"densityplot001.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_boxplotcompare2group {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/27 15:07:14 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":3621,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":54508,"created_at":"2015/08/27 15:07:10 +0700","asset_file_name":"boxplotcompare2group.png","updated_at":"2015/08/27 15:07:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/27 15:07:10 +0700","description":"boxplotcompare2group.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_inside_box3 {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/05 15:53:57 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":7037,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":54157,"created_at":"2015/08/05 15:53:52 +0700","asset_file_name":"inside_box3.png","updated_at":"2015/08/05 15:53:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/05 15:53:52 +0700","description":"inside_box3.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_inside_box2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/05 12:45:34 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":9576,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":54103,"created_at":"2015/08/03 20:30:54 +0700","asset_file_name":"inside_box2.png","updated_at":"2015/08/05 12:45:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/05 12:45:30 +0700","description":"inside_box2.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/03 20:30:22 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":1761,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":54102,"created_at":"2015/08/03 20:30:18 +0700","asset_file_name":"dim1x.csv","updated_at":"2015/08/03 20:30:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/03 20:30:17 +0700","description":"dim1x.csv","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_inside_box {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/03 18:28:43 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":4019,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":54101,"created_at":"2015/08/03 18:28:36 +0700","asset_file_name":"inside_box.png","updated_at":"2015/08/03 18:28:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/03 18:28:36 +0700","description":"inside_box.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_box_qnorm_sam11 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/27 13:28:29 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":7472,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":53943,"created_at":"2015/07/27 13:28:25 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam11.png","updated_at":"2015/07/27 13:28:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:28:25 +0700","description":"box_qnorm_sam11.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_box_qnorm_sam10 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/27 13:28:15 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":7134,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":53942,"created_at":"2015/07/27 13:28:11 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam10.png","updated_at":"2015/07/27 13:28:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:28:11 +0700","description":"box_qnorm_sam10.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_box_qnorm_sam9 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/27 13:28:02 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":7349,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":53941,"created_at":"2015/07/27 13:27:56 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam9.png","updated_at":"2015/07/27 13:28:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:27:56 +0700","description":"box_qnorm_sam9.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_box_qnorm_sam8 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/27 13:27:53 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":7478,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":53940,"created_at":"2015/07/27 13:27:45 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam8.png","updated_at":"2015/07/27 13:27:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:27:45 +0700","description":"box_qnorm_sam8.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_box_qnorm_sam7 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/27 13:27:40 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":7432,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":53939,"created_at":"2015/07/27 13:27:33 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam7.png","updated_at":"2015/07/27 13:27:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:27:33 +0700","description":"box_qnorm_sam7.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_box_qnorm_sam6 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/27 13:27:32 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":7489,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":53938,"created_at":"2015/07/27 13:27:23 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam6.png","updated_at":"2015/07/27 13:27:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:27:23 +0700","description":"box_qnorm_sam6.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_box_qnorm_sam5 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/27 13:27:18 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":7340,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":53937,"created_at":"2015/07/27 13:27:13 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam5.png","updated_at":"2015/07/27 13:27:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:27:13 +0700","description":"box_qnorm_sam5.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_box_qnorm_sam4 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/27 13:27:10 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":7396,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":53936,"created_at":"2015/07/27 13:27:04 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam4.png","updated_at":"2015/07/27 13:27:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:27:04 +0700","description":"box_qnorm_sam4.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_box_qnorm_sam3 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/27 13:27:02 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":7277,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":53935,"created_at":"2015/07/27 13:26:54 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam3.png","updated_at":"2015/07/27 13:27:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:26:54 +0700","description":"box_qnorm_sam3.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_box_qnorm_sam2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/27 13:26:49 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":7109,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":53934,"created_at":"2015/07/27 13:26:43 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam2.png","updated_at":"2015/07/27 13:26:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:26:43 +0700","description":"box_qnorm_sam2.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_box_qnorm_sam1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/27 13:26:40 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":7651,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":53933,"created_at":"2015/07/27 13:26:33 +0700","asset_file_name":"box_qnorm_sam1.png","updated_at":"2015/07/27 13:26:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:26:33 +0700","description":"box_qnorm_sam1.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_qqnorm-l_udim1x {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/24 15:54:02 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":6292,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":53895,"created_at":"2015/07/24 15:53:57 +0700","asset_file_name":"qqnorm-l_udim1x.png","updated_at":"2015/07/24 15:54:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/24 15:53:57 +0700","description":"qqnorm-l_udim1x.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_hist_udim1x {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/24 15:53:49 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":6699,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":53894,"created_at":"2015/07/24 15:53:45 +0700","asset_file_name":"hist_udim1x.png","updated_at":"2015/07/24 15:53:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/24 15:53:45 +0700","description":"hist_udim1x.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_ecdf_udim1x {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/24 15:53:36 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":4478,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":53893,"created_at":"2015/07/24 15:53:31 +0700","asset_file_name":"ecdf_udim1x.png","updated_at":"2015/07/24 15:53:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/24 15:53:31 +0700","description":"ecdf_udim1x.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_boxplot_udim1x {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/24 15:53:22 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":4595,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":53892,"created_at":"2015/07/24 15:53:17 +0700","asset_file_name":"boxplot_udim1x.png","updated_at":"2015/07/24 15:53:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/24 15:53:17 +0700","description":"boxplot_udim1x.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_qqnorm-l_dim1x {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/22 16:09:01 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":6355,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":53854,"created_at":"2015/07/22 16:08:54 +0700","asset_file_name":"qqnorm-l_dim1x.png","updated_at":"2015/07/22 16:09:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/22 16:08:54 +0700","description":"qqnorm-l_dim1x.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_hist_dim1x {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/22 16:08:48 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":7222,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":53853,"created_at":"2015/07/22 16:08:42 +0700","asset_file_name":"hist_dim1x.png","updated_at":"2015/07/22 16:08:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/22 16:08:42 +0700","description":"hist_dim1x.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_ecdf_dim1x {"commentable":true,"modified_at":"2015/07/22 16:08:35 +0700","media_folder_id":451,"deleted_at":null,"asset_file_size":4469,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":53852,"created_at":"2015/07/22 16:08:29 +0700","asset_file_name":"ecdf_dim1x.png","updated_at":"2015/07/22 16:08:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/07/22 16:08:29 +0700","description":"ecdf_dim1x.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: