นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

Main > kittisak.c

No folder found
  • Small_winehq-yosemite-002 {"asset_file_name":"winehq-yosemite-002.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/26 12:11:59 +0700","media_folder_id":451,"description":"winehq-yosemite-002.png","updated_at":"2015/12/26 12:11:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/26 12:07:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75328,"id":55961,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_winehq-yosemite-001 {"asset_file_name":"winehq-yosemite-001.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/26 12:11:55 +0700","media_folder_id":451,"description":"winehq-yosemite-001.png","updated_at":"2015/12/26 12:11:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/26 12:07:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":89205,"id":55960,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/26 12:07:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-14 {"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-14.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 17:06:56 +0700","media_folder_id":451,"description":"xquartz-yosemite-install-14.png","updated_at":"2015/12/22 17:06:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 17:05:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":17025,"id":55913,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:05:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-13 {"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-13.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 17:06:53 +0700","media_folder_id":451,"description":"xquartz-yosemite-install-13.png","updated_at":"2015/12/22 17:06:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 17:05:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28528,"id":55912,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:05:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-12 {"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-12.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 17:06:49 +0700","media_folder_id":451,"description":"xquartz-yosemite-install-12.png","updated_at":"2015/12/22 17:06:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 17:04:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":6499,"id":55911,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-11 {"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-11.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 17:05:57 +0700","media_folder_id":451,"description":"xquartz-yosemite-install-11.png","updated_at":"2015/12/22 17:05:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 17:04:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":18875,"id":55910,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-10 {"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-10.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 17:05:53 +0700","media_folder_id":451,"description":"xquartz-yosemite-install-10.png","updated_at":"2015/12/22 17:05:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 17:04:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":49010,"id":55909,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-09 {"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-09.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 17:05:26 +0700","media_folder_id":451,"description":"xquartz-yosemite-install-09.png","updated_at":"2015/12/22 17:05:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 17:04:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34838,"id":55908,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-08 {"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-08.png","visibility":null,"modified_at":"2015/12/22 17:04:29 +0700","media_folder_id":451,"description":"xquartz-yosemite-install-08.png","updated_at":"2015/12/22 17:04:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2015/12/22 17:04:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72877,"id":55907,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: