นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_xquartz-yosemite-install-07 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-07.png","created_at":"2015/12/22 17:04:06 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:04:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"xquartz-yosemite-install-07.png","asset_file_size":87044,"modified_at":"2015/12/22 17:04:26 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":55906,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_xquartz-yosemite-install-06 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-06.png","created_at":"2015/12/22 17:03:56 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:04:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"xquartz-yosemite-install-06.png","asset_file_size":64527,"modified_at":"2015/12/22 17:04:02 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":55905,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_xquartz-yosemite-install-05 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-05.png","created_at":"2015/12/22 17:03:48 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:03:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"xquartz-yosemite-install-05.png","asset_file_size":29815,"modified_at":"2015/12/22 17:03:54 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":55904,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_xquartz-yosemite-install-04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-04.png","created_at":"2015/12/22 17:03:40 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:03:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"xquartz-yosemite-install-04.png","asset_file_size":10335,"modified_at":"2015/12/22 17:03:45 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":55903,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_xquartz-yosemite-install-03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-03.png","created_at":"2015/12/22 17:03:32 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:03:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"xquartz-yosemite-install-03.png","asset_file_size":15771,"modified_at":"2015/12/22 17:03:36 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":55902,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_xquartz-yosemite-install-02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-02.png","created_at":"2015/12/22 17:03:23 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:03:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"xquartz-yosemite-install-02.png","asset_file_size":23584,"modified_at":"2015/12/22 17:03:28 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":55901,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_xquartz-yosemite-install-01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-01.png","created_at":"2015/12/22 17:03:15 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:03:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"xquartz-yosemite-install-01.png","asset_file_size":92290,"modified_at":"2015/12/22 17:03:20 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":55900,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_homebrew-installation-010 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"homebrew-installation-010.png","created_at":"2015/12/22 11:18:49 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 11:23:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"homebrew-installation-010.png","asset_file_size":33451,"modified_at":"2015/12/22 11:23:09 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":55895,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_homebrew-installation-009 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"homebrew-installation-009.png","created_at":"2015/12/22 11:18:39 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 11:23:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"homebrew-installation-009.png","asset_file_size":34022,"modified_at":"2015/12/22 11:23:07 +0700","media_folder_id":451,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":55894,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: