นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_xquartz-yosemite-install-07 {"modified_at":"2015/12/22 17:04:26 +0700","id":55906,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-07.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:04:26 +0700","media_folder_id":451,"description":"xquartz-yosemite-install-07.png","created_at":"2015/12/22 17:04:06 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87044}
  • Small_xquartz-yosemite-install-06 {"modified_at":"2015/12/22 17:04:02 +0700","id":55905,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-06.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:04:02 +0700","media_folder_id":451,"description":"xquartz-yosemite-install-06.png","created_at":"2015/12/22 17:03:56 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64527}
  • Small_xquartz-yosemite-install-05 {"modified_at":"2015/12/22 17:03:54 +0700","id":55904,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-05.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:03:54 +0700","media_folder_id":451,"description":"xquartz-yosemite-install-05.png","created_at":"2015/12/22 17:03:48 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":29815}
  • Small_xquartz-yosemite-install-04 {"modified_at":"2015/12/22 17:03:45 +0700","id":55903,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-04.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:03:45 +0700","media_folder_id":451,"description":"xquartz-yosemite-install-04.png","created_at":"2015/12/22 17:03:40 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10335}
  • Small_xquartz-yosemite-install-03 {"modified_at":"2015/12/22 17:03:36 +0700","id":55902,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-03.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:03:36 +0700","media_folder_id":451,"description":"xquartz-yosemite-install-03.png","created_at":"2015/12/22 17:03:32 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15771}
  • Small_xquartz-yosemite-install-02 {"modified_at":"2015/12/22 17:03:28 +0700","id":55901,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-02.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:03:28 +0700","media_folder_id":451,"description":"xquartz-yosemite-install-02.png","created_at":"2015/12/22 17:03:23 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":23584}
  • Small_xquartz-yosemite-install-01 {"modified_at":"2015/12/22 17:03:20 +0700","id":55900,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-01.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:03:20 +0700","media_folder_id":451,"description":"xquartz-yosemite-install-01.png","created_at":"2015/12/22 17:03:15 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":92290}
  • Small_homebrew-installation-010 {"modified_at":"2015/12/22 11:23:09 +0700","id":55895,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"homebrew-installation-010.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 11:23:09 +0700","media_folder_id":451,"description":"homebrew-installation-010.png","created_at":"2015/12/22 11:18:49 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33451}
  • Small_homebrew-installation-009 {"modified_at":"2015/12/22 11:23:07 +0700","id":55894,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"homebrew-installation-009.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 11:23:07 +0700","media_folder_id":451,"description":"homebrew-installation-009.png","created_at":"2015/12/22 11:18:39 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34022}
ขนาดย่อ: