นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

Main > kittisak.c

No folder found
 • Ico64_ie11-share_013 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:40:21 +0700","updated_at":"2014/07/29 12:04:26 +0700","created_at":"2014/07/29 11:40:22 +0700","asset_file_name":"ie11-share_013.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":47580,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"ie11-share_013.jpg","modified_at":"2014/07/29 12:04:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":142618,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11-share_008 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:40:08 +0700","updated_at":"2014/07/29 12:04:13 +0700","created_at":"2014/07/29 11:40:08 +0700","asset_file_name":"ie11-share_008.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":47579,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"ie11-share_008.png","modified_at":"2014/07/29 12:04:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":23217,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11-share_011 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:39:46 +0700","updated_at":"2014/07/29 12:03:59 +0700","created_at":"2014/07/29 11:39:46 +0700","asset_file_name":"ie11-share_011.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":47578,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"ie11-share_011.png","modified_at":"2014/07/29 12:03:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":23484,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11-share_006 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:33:46 +0700","updated_at":"2014/07/29 12:03:48 +0700","created_at":"2014/07/29 11:33:47 +0700","asset_file_name":"ie11-share_006.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":47577,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"ie11-share_006.png","modified_at":"2014/07/29 12:03:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":13092,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11-share_005 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:31:48 +0700","updated_at":"2014/07/29 12:03:07 +0700","created_at":"2014/07/29 11:31:48 +0700","asset_file_name":"ie11-share_005.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":47576,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"ie11-share_005.png","modified_at":"2014/07/29 12:03:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":9392,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11-share_004 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:25:56 +0700","updated_at":"2014/07/29 11:26:13 +0700","created_at":"2014/07/29 11:25:56 +0700","asset_file_name":"ie11-share_004.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":47574,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"ie11-share_004.png","modified_at":"2014/07/29 11:26:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":74502,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11-share_003 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:16:41 +0700","updated_at":"2014/07/29 11:16:57 +0700","created_at":"2014/07/29 11:16:41 +0700","asset_file_name":"ie11-share_003.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":47571,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"ie11-share_003.png","modified_at":"2014/07/29 11:16:57 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":12560,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11-share_002 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:16:30 +0700","updated_at":"2014/07/29 11:16:45 +0700","created_at":"2014/07/29 11:16:30 +0700","asset_file_name":"ie11-share_002.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":47570,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"ie11-share_002.png","modified_at":"2014/07/29 11:16:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":12091,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ie11-share_001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/07/29 11:16:17 +0700","updated_at":"2014/07/29 11:16:33 +0700","created_at":"2014/07/29 11:16:17 +0700","asset_file_name":"ie11-share_001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":47569,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"ie11-share_001.png","modified_at":"2014/07/29 11:16:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":85028,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_plotrix_pyramidplot_thpop55-03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/07/16 11:22:40 +0700","updated_at":"2014/07/16 11:23:00 +0700","created_at":"2014/07/16 11:22:40 +0700","asset_file_name":"plotrix_pyramidplot_thpop55-03.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":47435,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"plotrix_pyramidplot_thpop55-03.png","modified_at":"2014/07/16 11:23:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":8829,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_plotrix_pyramidplot_thpop55-02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/07/16 11:22:27 +0700","updated_at":"2014/07/16 11:22:47 +0700","created_at":"2014/07/16 11:22:27 +0700","asset_file_name":"plotrix_pyramidplot_thpop55-02.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":47434,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"plotrix_pyramidplot_thpop55-02.png","modified_at":"2014/07/16 11:22:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":9076,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_plotrix_pyramidplot_thpop55_nogap-03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/07/03 10:57:28 +0700","updated_at":"2014/07/03 11:04:53 +0700","created_at":"2014/07/03 10:57:28 +0700","asset_file_name":"plotrix_pyramidplot_thpop55_nogap-03.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":47240,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"plotrix_pyramidplot_thpop55_nogap-03.png","modified_at":"2014/07/03 11:04:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7149,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_thaipop55_pyramid-003 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/07/02 11:54:27 +0700","updated_at":"2014/07/02 12:03:36 +0700","created_at":"2014/07/02 11:54:27 +0700","asset_file_name":"thaipop55_pyramid-003.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":47219,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"thaipop55_pyramid-003.png","modified_at":"2014/07/02 12:03:36 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":11261,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_thaipop55_pyramid-002 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/07/02 11:39:48 +0700","updated_at":"2014/07/02 12:03:23 +0700","created_at":"2014/07/02 11:39:48 +0700","asset_file_name":"thaipop55_pyramid-002.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":47218,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"thaipop55_pyramid-002.png","modified_at":"2014/07/02 12:03:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":9066,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_thaipop55_pyramid-001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/07/02 11:22:25 +0700","updated_at":"2014/07/02 11:22:39 +0700","created_at":"2014/07/02 11:22:25 +0700","asset_file_name":"thaipop55_pyramid-001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":47217,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"thaipop55_pyramid-001.png","modified_at":"2014/07/02 11:22:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":5643,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_thai_pop_pyramid_2555_01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/07/02 10:16:27 +0700","updated_at":"2014/07/02 10:16:39 +0700","created_at":"2014/07/02 10:16:27 +0700","asset_file_name":"Thai_pop_pyramid_2555_01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":47216,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Thai_pop_pyramid_2555_01.jpg","modified_at":"2014/07/02 10:16:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":111079,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_tgnonhdl_table01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/05/22 12:06:12 +0700","updated_at":"2014/05/22 12:06:28 +0700","created_at":"2014/05/22 12:06:12 +0700","asset_file_name":"tgnonhdl_table01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":46741,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"tgnonhdl_table01.jpg","modified_at":"2014/05/22 12:06:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":146049,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_tg_nonhdl_main_table {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/05/21 17:08:56 +0700","updated_at":"2014/05/21 17:09:15 +0700","created_at":"2014/05/21 17:08:56 +0700","asset_file_name":"tg_nonhdl_main_table.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":46735,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"tg_nonhdl_main_table.jpg","modified_at":"2014/05/21 17:09:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":55102,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_survivedbypclass002 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/05/01 22:19:06 +0700","updated_at":"2014/05/01 22:19:20 +0700","created_at":"2014/05/01 22:19:06 +0700","asset_file_name":"survivedbypclass002.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":46460,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"survivedbypclass002.png","modified_at":"2014/05/01 22:19:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7221,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_survivedbypclass001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/05/01 22:00:45 +0700","updated_at":"2014/05/01 22:04:32 +0700","created_at":"2014/05/01 22:00:45 +0700","asset_file_name":"survivedbypclass001.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":46458,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"survivedbypclass001.png","modified_at":"2014/05/01 22:04:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":6390,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_test28042014_wordcloud {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/28 16:47:07 +0700","updated_at":"2014/04/28 17:03:43 +0700","created_at":"2014/04/28 16:47:07 +0700","asset_file_name":"test28042014_wordcloud.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":46362,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"test28042014_wordcloud.png","modified_at":"2014/04/28 17:03:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":32773,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_golden_flower_by_metta18042014 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/18 16:04:54 +0700","updated_at":"2014/04/18 16:05:08 +0700","created_at":"2014/04/18 16:04:54 +0700","asset_file_name":"golden_flower_by_metta18042014.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":46179,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"golden_flower_by_metta18042014.jpg","modified_at":"2014/04/18 16:05:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":188300,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_golden_flower_by_mandala18042014 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/18 15:58:35 +0700","updated_at":"2014/04/18 15:58:46 +0700","created_at":"2014/04/18 15:58:35 +0700","asset_file_name":"golden_flower_by_Mandala18042014.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":46178,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"golden_flower_by_Mandala18042014.jpg","modified_at":"2014/04/18 15:58:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":104489,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_slopop_male001 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/11 13:10:22 +0700","updated_at":"2014/04/11 13:10:33 +0700","created_at":"2014/04/11 13:10:22 +0700","asset_file_name":"slopop_male001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":46033,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"slopop_male001.jpg","modified_at":"2014/04/11 13:10:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":392329,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ratetable2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/10 18:18:40 +0700","updated_at":"2014/04/10 18:18:50 +0700","created_at":"2014/04/10 18:18:40 +0700","asset_file_name":"ratetable2.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":46015,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"ratetable2.png","modified_at":"2014/04/10 18:18:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":10029,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ratetable {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/09 13:40:48 +0700","updated_at":"2014/04/09 13:41:03 +0700","created_at":"2014/04/09 13:40:48 +0700","asset_file_name":"ratetable.png","asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":45988,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"ratetable.png","modified_at":"2014/04/09 13:41:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":10295,"group_member_commentable":false}
 • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/07 21:58:22 +0700","updated_at":"2014/04/07 22:03:21 +0700","created_at":"2014/04/07 21:58:22 +0700","asset_file_name":"slopop.RData","asset_content_type":"application/octet-stream","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":45943,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"slopop.RData","modified_at":"2014/04/07 22:03:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":36313,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc_2256 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/02/28 11:50:30 +0700","updated_at":"2014/02/28 11:50:55 +0700","created_at":"2014/02/28 11:50:30 +0700","asset_file_name":"DSC_2256.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":45199,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"DSC_2256.JPG","modified_at":"2014/02/28 11:50:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":130446,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc_2399 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/02/28 11:49:48 +0700","updated_at":"2014/02/28 11:50:03 +0700","created_at":"2014/02/28 11:49:48 +0700","asset_file_name":"DSC_2399.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":45197,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"DSC_2399.JPG","modified_at":"2014/02/28 11:50:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":102138,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc_2178 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/02/28 11:48:57 +0700","updated_at":"2014/02/28 11:49:17 +0700","created_at":"2014/02/28 11:48:57 +0700","asset_file_name":"DSC_2178.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":45196,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"DSC_2178.JPG","modified_at":"2014/02/28 11:49:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":180509,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-18 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 13:12:51 +0700","updated_at":"2013/11/23 13:12:56 +0700","created_at":"2013/11/23 13:12:51 +0700","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-18.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43784,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r-ubuntu12043amd64-18.jpg","modified_at":"2013/11/23 13:12:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":156117,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-17 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 13:07:11 +0700","updated_at":"2013/11/23 13:07:17 +0700","created_at":"2013/11/23 13:07:11 +0700","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-17.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43783,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r-ubuntu12043amd64-17.jpg","modified_at":"2013/11/23 13:07:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":78202,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-16 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 12:57:45 +0700","updated_at":"2013/11/23 12:57:56 +0700","created_at":"2013/11/23 12:57:45 +0700","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-16.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43782,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r-ubuntu12043amd64-16.jpg","modified_at":"2013/11/23 12:57:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":164922,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-15 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 12:56:43 +0700","updated_at":"2013/11/23 12:56:52 +0700","created_at":"2013/11/23 12:56:43 +0700","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43781,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r-ubuntu12043amd64-15.jpg","modified_at":"2013/11/23 12:56:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":111803,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-13 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 12:54:40 +0700","updated_at":"2013/11/23 12:54:49 +0700","created_at":"2013/11/23 12:54:40 +0700","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43780,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r-ubuntu12043amd64-13.jpg","modified_at":"2013/11/23 12:54:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":135318,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r-ubuntu12043amd64-12 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/11/23 12:53:12 +0700","updated_at":"2013/11/23 12:53:22 +0700","created_at":"2013/11/23 12:53:12 +0700","asset_file_name":"r-ubuntu12043amd64-12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":43779,"deleted_at":null,"media_folder_id":451,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"r-ubuntu12043amd64-12.jpg","modified_at":"2013/11/23 12:53:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":184409,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: