นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_xquartz-yosemite-install-07 {"modified_at":"2015/12/22 17:04:26 +0700","id":55906,"asset_file_size":87044,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:04:06 +0700","comment_counter":0,"description":"xquartz-yosemite-install-07.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/22 17:04:26 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:06 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-07.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-06 {"modified_at":"2015/12/22 17:04:02 +0700","id":55905,"asset_file_size":64527,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:03:56 +0700","comment_counter":0,"description":"xquartz-yosemite-install-06.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/22 17:04:02 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:56 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-06.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-05 {"modified_at":"2015/12/22 17:03:54 +0700","id":55904,"asset_file_size":29815,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:03:48 +0700","comment_counter":0,"description":"xquartz-yosemite-install-05.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/22 17:03:54 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:48 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-05.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-04 {"modified_at":"2015/12/22 17:03:45 +0700","id":55903,"asset_file_size":10335,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:03:40 +0700","comment_counter":0,"description":"xquartz-yosemite-install-04.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/22 17:03:45 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:40 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-04.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-03 {"modified_at":"2015/12/22 17:03:36 +0700","id":55902,"asset_file_size":15771,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:03:32 +0700","comment_counter":0,"description":"xquartz-yosemite-install-03.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/22 17:03:36 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:32 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-03.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-02 {"modified_at":"2015/12/22 17:03:28 +0700","id":55901,"asset_file_size":23584,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:03:23 +0700","comment_counter":0,"description":"xquartz-yosemite-install-02.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/22 17:03:28 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:23 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-02.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_xquartz-yosemite-install-01 {"modified_at":"2015/12/22 17:03:20 +0700","id":55900,"asset_file_size":92290,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/22 17:03:15 +0700","comment_counter":0,"description":"xquartz-yosemite-install-01.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/22 17:03:20 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:15 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-01.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_homebrew-installation-010 {"modified_at":"2015/12/22 11:23:09 +0700","id":55895,"asset_file_size":33451,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/22 11:18:49 +0700","comment_counter":0,"description":"homebrew-installation-010.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/22 11:23:09 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:49 +0700","asset_file_name":"homebrew-installation-010.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_homebrew-installation-009 {"modified_at":"2015/12/22 11:23:07 +0700","id":55894,"asset_file_size":34022,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/12/22 11:18:39 +0700","comment_counter":0,"description":"homebrew-installation-009.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/12/22 11:23:07 +0700","asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:39 +0700","asset_file_name":"homebrew-installation-009.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: