นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_box_dim1x {"modified_at":"2015/07/22 16:08:22 +0700","id":53851,"asset_file_size":3482,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/07/22 16:08:15 +0700","comment_counter":0,"description":"box_dim1x.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/07/22 16:08:22 +0700","asset_updated_at":"2015/07/22 16:08:15 +0700","asset_file_name":"box_dim1x.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_p10042015 {"modified_at":"2015/04/10 12:15:42 +0700","id":52000,"asset_file_size":40831,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/04/10 12:15:37 +0700","comment_counter":0,"description":"p10042015.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/04/10 12:15:42 +0700","asset_updated_at":"2015/04/10 12:15:37 +0700","asset_file_name":"p10042015.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_moodle_nologin_03 {"modified_at":"2015/03/02 19:58:35 +0700","id":51376,"asset_file_size":220530,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/03/02 19:58:31 +0700","comment_counter":0,"description":"moodle_nologin_03.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/03/02 19:58:35 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 19:58:31 +0700","asset_file_name":"moodle_nologin_03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_moodle_nologin_02 {"modified_at":"2015/03/03 16:09:56 +0700","id":51375,"asset_file_size":32423,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/03/02 19:58:23 +0700","comment_counter":0,"description":"moodle_nologin_02.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/03/03 16:09:56 +0700","asset_updated_at":"2015/03/03 16:09:55 +0700","asset_file_name":"moodle_nologin_02.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_moodle_nologin_01 {"modified_at":"2015/03/02 19:58:19 +0700","id":51374,"asset_file_size":184257,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/03/02 19:58:14 +0700","comment_counter":0,"description":"moodle_nologin_01.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/03/02 19:58:19 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 19:58:14 +0700","asset_file_name":"moodle_nologin_01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ex_2dif_var_f2 {"modified_at":"2015/02/09 17:05:14 +0700","id":50987,"asset_file_size":45740,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/02/09 17:05:06 +0700","comment_counter":0,"description":"ex_2dif_var_f2.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/02/09 17:05:14 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 17:05:06 +0700","asset_file_name":"ex_2dif_var_f2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ex_2dif_var_f1 {"modified_at":"2015/02/09 17:05:03 +0700","id":50986,"asset_file_size":35887,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/02/09 17:04:54 +0700","comment_counter":0,"description":"ex_2dif_var_f1.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2015/02/09 17:05:03 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 17:04:54 +0700","asset_file_name":"ex_2dif_var_f1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_long_wide_data_form_04 {"modified_at":"2014/11/13 12:15:11 +0700","id":49336,"asset_file_size":11128,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/11/13 12:14:44 +0700","comment_counter":0,"description":"long_wide_data_form_04.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/11/13 12:15:11 +0700","asset_updated_at":"2014/11/13 12:14:44 +0700","asset_file_name":"long_wide_data_form_04.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_long_wide_data_form_03 {"modified_at":"2014/11/13 12:14:55 +0700","id":49335,"asset_file_size":6763,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/11/13 12:14:33 +0700","comment_counter":0,"description":"long_wide_data_form_03.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/11/13 12:14:55 +0700","asset_updated_at":"2014/11/13 12:14:33 +0700","asset_file_name":"long_wide_data_form_03.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_long_wide_data_form_02 {"modified_at":"2014/11/13 12:14:39 +0700","id":49334,"asset_file_size":17258,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/11/13 12:14:20 +0700","comment_counter":0,"description":"long_wide_data_form_02.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/11/13 12:14:39 +0700","asset_updated_at":"2014/11/13 12:14:20 +0700","asset_file_name":"long_wide_data_form_02.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_long_wide_data_form_01 {"modified_at":"2014/11/13 12:14:23 +0700","id":49333,"asset_file_size":14548,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/11/13 12:14:05 +0700","comment_counter":0,"description":"long_wide_data_form_01.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/11/13 12:14:23 +0700","asset_updated_at":"2014/11/13 12:14:05 +0700","asset_file_name":"long_wide_data_form_01.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_plot_tukeyhsd_aov01-01 {"modified_at":"2014/10/17 18:05:47 +0700","id":49048,"asset_file_size":6115,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/17 18:04:35 +0700","comment_counter":0,"description":"plot_tukeyHSD_aov01-01.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/17 18:05:47 +0700","asset_updated_at":"2014/10/17 18:04:35 +0700","asset_file_name":"plot_tukeyHSD_aov01-01.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_aov01_fitted_01 {"modified_at":"2014/10/17 18:05:08 +0700","id":49047,"asset_file_size":7340,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/17 18:01:06 +0700","comment_counter":0,"description":"aov01_fitted_01.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/17 18:05:08 +0700","asset_updated_at":"2014/10/17 18:01:06 +0700","asset_file_name":"aov01_fitted_01.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_tukeyhsd_aov01-001 {"modified_at":"2014/10/17 18:05:07 +0700","id":49046,"asset_file_size":11897,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/17 18:00:56 +0700","comment_counter":0,"description":"tukeyHSD_aov01-001.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/17 18:05:07 +0700","asset_updated_at":"2014/10/17 18:00:56 +0700","asset_file_name":"tukeyHSD_aov01-001.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_tukeyhsd_test_formula17102014-01 {"modified_at":"2014/10/17 18:04:52 +0700","id":49044,"asset_file_size":30890,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/17 17:45:39 +0700","comment_counter":0,"description":"tukeyhsd_test_formula17102014-01.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/17 18:04:52 +0700","asset_updated_at":"2014/10/17 17:45:39 +0700","asset_file_name":"tukeyhsd_test_formula17102014-01.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_qcalc_4_tukeyhsd_test_01 {"modified_at":"2014/10/17 18:04:38 +0700","id":49043,"asset_file_size":25376,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/17 17:45:28 +0700","comment_counter":0,"description":"qcalc_4_tukeyhsd_test_01.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/17 18:04:38 +0700","asset_updated_at":"2014/10/17 17:45:28 +0700","asset_file_name":"qcalc_4_tukeyhsd_test_01.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_systeminfo_20141015-164143 {"modified_at":"2014/10/15 20:03:32 +0700","id":49023,"asset_file_size":57185,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/15 19:52:14 +0700","comment_counter":0,"description":"systeminfo_20141015-164143.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/15 20:03:32 +0700","asset_updated_at":"2014/10/15 19:52:14 +0700","asset_file_name":"systeminfo_20141015-164143.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_head_data1_r2r_01 {"modified_at":"2014/10/15 11:44:13 +0700","id":49021,"asset_file_size":8223,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/15 11:43:57 +0700","comment_counter":0,"description":"head_data1_r2r_01.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/15 11:44:13 +0700","asset_updated_at":"2014/10/15 11:43:57 +0700","asset_file_name":"head_data1_r2r_01.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_independent_t_test_uneqvar_01 {"modified_at":"2014/10/12 21:35:58 +0700","id":48998,"asset_file_size":19668,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/12 21:35:34 +0700","comment_counter":0,"description":"independent_t_test_uneqvar_01.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/12 21:35:58 +0700","asset_updated_at":"2014/10/12 21:35:34 +0700","asset_file_name":"independent_t_test_uneqvar_01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_t-test_equalvar_ind_01 {"modified_at":"2014/10/12 21:35:24 +0700","id":48997,"asset_file_size":8085,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/12 21:35:12 +0700","comment_counter":0,"description":"t-test_equalvar_ind_01.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/12 21:35:24 +0700","asset_updated_at":"2014/10/12 21:35:12 +0700","asset_file_name":"t-test_equalvar_ind_01.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_arithmetic_mean2 {"modified_at":"2014/10/10 11:03:09 +0700","id":48962,"asset_file_size":2947,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/10 10:50:28 +0700","comment_counter":0,"description":"Arithmetic_Mean2.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/10 11:03:09 +0700","asset_updated_at":"2014/10/10 10:50:28 +0700","asset_file_name":"Arithmetic_Mean2.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_arithmetic_mean {"modified_at":"2014/10/10 11:02:58 +0700","id":48961,"asset_file_size":2947,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/10 10:42:53 +0700","comment_counter":0,"description":"Arithmetic_Mean.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/10 11:02:58 +0700","asset_updated_at":"2014/10/10 10:42:53 +0700","asset_file_name":"Arithmetic_Mean.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_biz09102014-01 {"modified_at":"2014/10/09 19:18:12 +0700","id":48955,"asset_file_size":72034,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/09 19:17:52 +0700","comment_counter":0,"description":"biz09102014-01.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/09 19:18:12 +0700","asset_updated_at":"2014/10/09 19:17:52 +0700","asset_file_name":"biz09102014-01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_r2r_27092014_scatter_line_stats_003 {"modified_at":"2014/10/08 21:08:37 +0700","id":48950,"asset_file_size":8212,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/08 21:08:16 +0700","comment_counter":0,"description":"r2r_27092014_scatter_line_stats_003.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/08 21:08:37 +0700","asset_updated_at":"2014/10/08 21:08:16 +0700","asset_file_name":"r2r_27092014_scatter_line_stats_003.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_r2r_27092014_scatter_line_stats_002 {"modified_at":"2014/10/08 20:20:37 +0700","id":48948,"asset_file_size":8591,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/10/08 20:20:19 +0700","comment_counter":0,"description":"r2r_27092014_scatter_line_stats_002.png","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":451,"updated_at":"2014/10/08 20:20:37 +0700","asset_updated_at":"2014/10/08 20:20:19 +0700","asset_file_name":"r2r_27092014_scatter_line_stats_002.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: