นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Our Shangri-La
Ico64
Kittisakdi Choomalee

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > kittisak.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_xquartz-yosemite-install-07 {"member_only_commentable":false,"description":"xquartz-yosemite-install-07.png","asset_updated_at":"2015/12/22 17:04:06 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-07.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55906,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87044,"media_folder_id":451,"created_at":"2015/12/22 17:04:06 +0700","modified_at":"2015/12/22 17:04:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:04:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_xquartz-yosemite-install-06 {"member_only_commentable":false,"description":"xquartz-yosemite-install-06.png","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:56 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-06.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55905,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64527,"media_folder_id":451,"created_at":"2015/12/22 17:03:56 +0700","modified_at":"2015/12/22 17:04:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:04:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_xquartz-yosemite-install-05 {"member_only_commentable":false,"description":"xquartz-yosemite-install-05.png","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:48 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-05.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55904,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29815,"media_folder_id":451,"created_at":"2015/12/22 17:03:48 +0700","modified_at":"2015/12/22 17:03:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:03:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_xquartz-yosemite-install-04 {"member_only_commentable":false,"description":"xquartz-yosemite-install-04.png","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:40 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-04.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55903,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10335,"media_folder_id":451,"created_at":"2015/12/22 17:03:40 +0700","modified_at":"2015/12/22 17:03:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:03:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_xquartz-yosemite-install-03 {"member_only_commentable":false,"description":"xquartz-yosemite-install-03.png","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:32 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-03.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55902,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15771,"media_folder_id":451,"created_at":"2015/12/22 17:03:32 +0700","modified_at":"2015/12/22 17:03:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:03:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_xquartz-yosemite-install-02 {"member_only_commentable":false,"description":"xquartz-yosemite-install-02.png","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:23 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-02.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55901,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23584,"media_folder_id":451,"created_at":"2015/12/22 17:03:23 +0700","modified_at":"2015/12/22 17:03:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:03:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_xquartz-yosemite-install-01 {"member_only_commentable":false,"description":"xquartz-yosemite-install-01.png","asset_updated_at":"2015/12/22 17:03:15 +0700","asset_file_name":"xquartz-yosemite-install-01.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55900,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92290,"media_folder_id":451,"created_at":"2015/12/22 17:03:15 +0700","modified_at":"2015/12/22 17:03:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 17:03:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_homebrew-installation-010 {"member_only_commentable":false,"description":"homebrew-installation-010.png","asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:49 +0700","asset_file_name":"homebrew-installation-010.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55895,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33451,"media_folder_id":451,"created_at":"2015/12/22 11:18:49 +0700","modified_at":"2015/12/22 11:23:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 11:23:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_homebrew-installation-009 {"member_only_commentable":false,"description":"homebrew-installation-009.png","asset_updated_at":"2015/12/22 11:18:39 +0700","asset_file_name":"homebrew-installation-009.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55894,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34022,"media_folder_id":451,"created_at":"2015/12/22 11:18:39 +0700","modified_at":"2015/12/22 11:23:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/22 11:23:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: