นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาหยี
Ico64
กิตติยา แสะอาหลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kittiya.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_18-6-56-01 {"modified_at":"2013/06/18 14:10:46 +0700","id":40722,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_file_name":"18-6-56-01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/18 14:10:46 +0700","media_folder_id":1074,"description":"Photoscape","created_at":"2013/06/18 14:10:43 +0700","asset_updated_at":"2013/06/18 14:10:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":74209}
 • {"modified_at":"2011/07/20 14:18:59 +0700","id":28800,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Report19-01-52.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/20 14:18:59 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 KPIs \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19-01-52","created_at":"2011/07/20 14:18:59 +0700","asset_updated_at":"2011/07/20 14:18:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98816}
 • {"modified_at":"2011/07/20 14:16:54 +0700","id":28799,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Report27-10-52.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/20 14:16:54 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 KPIs \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 27-10-52","created_at":"2011/07/20 14:16:51 +0700","asset_updated_at":"2011/07/20 14:16:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":93696}
 • {"modified_at":"2011/07/20 14:13:53 +0700","id":28798,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Report12-10-53.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/20 14:13:53 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 KPIs \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 10 \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 2553","created_at":"2011/07/20 14:13:51 +0700","asset_updated_at":"2011/07/20 14:13:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":904192}
 • {"modified_at":"2011/07/20 14:05:07 +0700","id":28797,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Report7-2-54.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/20 14:05:07 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 KPI \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 7 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2554","created_at":"2011/07/20 14:05:02 +0700","asset_updated_at":"2011/07/20 14:05:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98304}
 • {"modified_at":"2011/06/23 15:25:50 +0700","id":28584,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"C11Aug2010.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/23 15:25:50 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 11 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 2554 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22 C","created_at":"2011/06/23 15:25:45 +0700","asset_updated_at":"2011/06/23 15:25:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":310013}
 • {"modified_at":"2011/06/23 14:31:02 +0700","id":28580,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"11Aug2010.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/23 14:31:02 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 11 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 2553","created_at":"2011/06/23 14:30:53 +0700","asset_updated_at":"2011/06/23 14:30:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":335973}
 • {"modified_at":"2011/05/31 19:33:00 +0700","id":26907,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"flow_chart.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:33:00 +0700","media_folder_id":1074,"description":"flow chart \u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","created_at":"2011/01/20 10:20:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59311}
 • {"modified_at":"2011/05/31 19:31:30 +0700","id":26681,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"EQA3_scan.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:31:30 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a 3\u003C/p\u003E","created_at":"2010/12/30 09:18:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45035051}
 • {"modified_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","id":26393,"commentable":true,"asset_content_type":"application/x-rar","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"16-12-53.rar","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e18\u0e32\u0e19 16-12-53","created_at":"2010/12/10 23:57:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":514236}
 • {"modified_at":"2011/05/31 19:23:20 +0700","id":25339,"commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"15_KPIs_2552.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:23:20 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 15 \u0e15\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2552\u003C/p\u003E","created_at":"2010/10/18 15:48:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75594}
 • {"modified_at":"2011/05/31 19:23:08 +0700","id":25322,"commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"plan_15_KPIS__2552-2553.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:23:08 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21 KPIs 15 \u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01 \u0e1b\u0e35 2552-2553\u003C/p\u003E","created_at":"2010/10/15 10:25:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":85363}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:44:51 +0700","id":25072,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25_\u0e21.\u0e2d..doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:44:51 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 53","created_at":"2010/09/30 15:50:05 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":400896}
 • {"modified_at":"2011/05/31 19:19:53 +0700","id":24688,"commentable":true,"asset_content_type":"application/zip","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"report_52.zip","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:19:53 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30/\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 52","created_at":"2010/09/13 16:10:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":13704374}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:44:25 +0700","id":24687,"commentable":true,"asset_content_type":"application/x-empty","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19_52.zip","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:44:25 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30/\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 52","created_at":"2010/09/13 16:07:19 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":0}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:43:59 +0700","id":24149,"commentable":true,"asset_content_type":"image/vnd.adobe.photoshop","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e1b\u0e01.psd","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:43:59 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e1b\u0e01","created_at":"2010/08/09 21:38:14 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50475237}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:43:28 +0700","id":23966,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:43:28 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2553 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 10 \u0e2a.\u0e04.53\u003C/p\u003E","created_at":"2010/07/30 15:36:01 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90066}
 • {"modified_at":"2011/05/31 19:15:44 +0700","id":23965,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"10-8-53.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:44 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2553 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 10 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 2553","created_at":"2010/07/30 15:18:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":299272}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:42:43 +0700","id":23546,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19_\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48_30-6-52.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:42:43 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30-6-52","created_at":"2010/07/02 09:01:46 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":447488}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:42:42 +0700","id":23545,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19_\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48__29-6-52.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:42:42 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp; 29-6-52","created_at":"2010/07/02 09:01:09 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":144896}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:42:42 +0700","id":23544,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19_11-5-53.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:42:42 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 11-5-53","created_at":"2010/07/02 09:00:26 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":143872}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:42:42 +0700","id":23543,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e_52.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:42:42 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","created_at":"2010/07/02 08:59:22 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":100864}
 • {"modified_at":"2011/05/31 19:13:10 +0700","id":23542,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Database_QAO__2552.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:10 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u003Cp\u003E\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23, \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2552\u003C/p\u003E","created_at":"2010/07/02 08:51:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":176640}
 • {"modified_at":"2011/05/31 19:06:11 +0700","id":22638,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4-5-53.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:06:11 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 11-5-2553\u003C/p\u003E","created_at":"2010/05/04 16:06:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98198}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:40:52 +0700","id":21922,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48_1.1\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e0a\u0e2d\u0e1a.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:40:52 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2551","created_at":"2010/03/23 14:28:57 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":566595}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:40:31 +0700","id":21456,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e322551.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:40:31 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e41\u0e19\u0e30\u0e08\u0e32\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 2551 \u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32","created_at":"2010/03/10 13:51:06 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":309195}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:53:23 +0700","id":21455,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"plan_QA.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:53:23 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2010/03/10 12:05:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":101376}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:39:06 +0700","id":20230,"commentable":true,"asset_content_type":"application/zip","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"27_Jan_2010.zip","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:39:06 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e18\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 27 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 2553\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 09.30-12.00 \u0e19.\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 210 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35 \u003C/p\u003E","created_at":"2010/01/22 09:48:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9597892}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:00:52 +0700","id":17376,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"proceeding_2551.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:00:52 +0700","media_folder_id":1074,"description":"proceeding 2551","created_at":"2009/09/22 15:19:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2123333}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:00:49 +0700","id":17375,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"proceeding_2550.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:00:49 +0700","media_folder_id":1074,"description":"proceeding 2550","created_at":"2009/09/22 15:19:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3613207}
 • {"modified_at":"2011/05/31 17:55:05 +0700","id":17051,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_7.9-02.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:55:05 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 14pt\"\u003E\u003Cspan\u003E\u003Cspan style=\"font: 7pt \u0026#39;Times New Roman\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 14pt\"\u003E\u0e21.\u0e2d.7.9-02\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 14pt\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003Cspan\u003E\u003Ca href=\"/file/kittiya.s/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%25E\"\u003E\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e23\u0e30\u0e22\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48 10 (\u0e1e.\u0e28.2550-2554)\u003C/a\u003E\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E","created_at":"2009/09/08 11:07:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":275555}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:34:25 +0700","id":16658,"commentable":true,"asset_content_type":"application/x-rar","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e34\u0e08\u0e32\u0e23\u0e13\u0e32_Best__practice__2551.rar","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:34:25 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1e\u0e34\u0e08\u0e32\u0e23\u0e13\u0e32 Best Practice 2551\u003C/p\u003E","created_at":"2009/08/20 13:16:27 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":16111215}
 • {"modified_at":"2011/05/31 17:50:30 +0700","id":16651,"commentable":true,"asset_content_type":"application/x-rar","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"good_practice_2551.rar","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:50:30 +0700","media_folder_id":1074,"description":"Good Practice 2551 \u0e04\u0e13\u0e30/\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2009/08/19 15:45:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15184760}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:34:15 +0700","id":16591,"commentable":true,"asset_content_type":"application/x-rar","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"good_practice__\u0e04\u0e13\u0e30_\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19_2551.rar","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:34:15 +0700","media_folder_id":1074,"description":"Good Practice \u0e04\u0e13\u0e30/\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e1b\u0e35 2551","created_at":"2009/08/15 16:28:18 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14937437}
 • {"modified_at":"2011/05/31 17:43:42 +0700","id":16043,"commentable":true,"asset_content_type":"application/zip","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"setup_KPIs_new4.zip","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:43:42 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e31\u0e27\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 KPIs Online\u003C/p\u003E","created_at":"2009/07/21 08:54:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52794094}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:33:52 +0700","id":15844,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"post_test_\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e09\u0e25\u0e22.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:52 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e09\u0e25\u0e22\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u003C/p\u003E","created_at":"2009/07/03 11:02:17 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":173374}
ขนาดย่อ: