นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาหยี
Ico64
กิตติยา แสะอาหลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > kittiya.s

No folder found
  • Small_18-6-56-01 {"asset_file_name":"18-6-56-01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/18 14:10:46 +0700","media_folder_id":1074,"description":"Photoscape","updated_at":"2013/06/18 14:10:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/18 14:10:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":74209,"id":40722,"commentable":false,"member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/18 14:10:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"Report19-01-52.doc","visibility":2,"modified_at":"2011/07/20 14:18:59 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 KPIs \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19-01-52","updated_at":"2011/07/20 14:18:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2011/07/20 14:18:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":98816,"id":28800,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/20 14:18:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"Report27-10-52.doc","visibility":2,"modified_at":"2011/07/20 14:16:54 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 KPIs \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 27-10-52","updated_at":"2011/07/20 14:16:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2011/07/20 14:16:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93696,"id":28799,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/20 14:16:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"Report12-10-53.doc","visibility":2,"modified_at":"2011/07/20 14:13:53 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 KPIs \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 10 \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 2553","updated_at":"2011/07/20 14:13:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2011/07/20 14:13:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":904192,"id":28798,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/20 14:13:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"Report7-2-54.doc","visibility":2,"modified_at":"2011/07/20 14:05:07 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 KPI \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 7 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2554","updated_at":"2011/07/20 14:05:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2011/07/20 14:05:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":98304,"id":28797,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/20 14:05:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"C11Aug2010.pdf","visibility":2,"modified_at":"2011/06/23 15:25:50 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 11 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 2554 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22 C","updated_at":"2011/06/23 15:25:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/06/23 15:25:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":310013,"id":28584,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/23 15:25:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"11Aug2010.pdf","visibility":2,"modified_at":"2011/06/23 14:31:02 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 11 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 2553","updated_at":"2011/06/23 14:31:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/06/23 14:30:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":335973,"id":28580,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/23 14:30:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"flow_chart.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:33:00 +0700","media_folder_id":1074,"description":"flow chart \u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","updated_at":"2011/05/31 19:33:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2011/01/20 10:20:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":59311,"id":26907,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"EQA3_scan.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:31:30 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a 3\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:31:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/12/30 09:18:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":45035051,"id":26681,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: