นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาหยี
Ico64
กิตติยา แสะอาหลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kittiya.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e18\u0e32\u0e19 16-12-53","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:35 +0700","asset_file_name":"16-12-53.rar","asset_content_type":"application/x-rar","member_only_readable":false,"id":26393,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":514236,"media_folder_id":1074,"created_at":"2010/12/10 23:57:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 15 \u0e15\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2552\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:19 +0700","asset_file_name":"15_KPIs_2552.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":25339,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":75594,"media_folder_id":1074,"created_at":"2010/10/18 15:48:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:23:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:23:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21 KPIs 15 \u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01 \u0e1b\u0e35 2552-2553\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:16 +0700","asset_file_name":"plan_15_KPIS__2552-2553.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":25322,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":85363,"media_folder_id":1074,"created_at":"2010/10/15 10:25:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:23:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:23:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 53","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:27 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25_\u0e21.\u0e2d..doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":25072,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":400896,"media_folder_id":1074,"created_at":"2010/09/30 15:50:05 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:44:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:44:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30/\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 52","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:28 +0700","asset_file_name":"report_52.zip","asset_content_type":"application/zip","member_only_readable":false,"id":24688,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13704374,"media_folder_id":1074,"created_at":"2010/09/13 16:10:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:19:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:19:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30/\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 52","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:17 +0700","asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19_52.zip","asset_content_type":"application/x-empty","member_only_readable":false,"id":24687,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":0,"media_folder_id":1074,"created_at":"2010/09/13 16:07:19 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:44:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:44:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e1b\u0e01","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:00 +0700","asset_file_name":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e1b\u0e01.psd","asset_content_type":"image/vnd.adobe.photoshop","member_only_readable":false,"id":24149,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50475237,"media_folder_id":1074,"created_at":"2010/08/09 21:38:14 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:43:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:43:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2553 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 10 \u0e2a.\u0e04.53\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:54 +0700","asset_file_name":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":23966,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90066,"media_folder_id":1074,"created_at":"2010/07/30 15:36:01 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:43:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:43:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2553 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 10 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 2553","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:10 +0700","asset_file_name":"10-8-53.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":23965,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":299272,"media_folder_id":1074,"created_at":"2010/07/30 15:18:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:15:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: