นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาหยี
Ico64
กิตติยา แสะอาหลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kittiya.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30-6-52","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:43 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19_\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48_30-6-52.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":23546,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":447488,"media_folder_id":1074,"created_at":"2010/07/02 09:01:46 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:42:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:42:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp; 29-6-52","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:43 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19_\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48__29-6-52.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":23545,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144896,"media_folder_id":1074,"created_at":"2010/07/02 09:01:09 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:42:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:42:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 11-5-53","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:43 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19_11-5-53.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":23544,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":143872,"media_folder_id":1074,"created_at":"2010/07/02 09:00:26 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:42:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:42:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:42 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e_52.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":23543,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":100864,"media_folder_id":1074,"created_at":"2010/07/02 08:59:22 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:42:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:42:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23, \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2552\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:36 +0700","asset_file_name":"Database_QAO__2552.xls","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":23542,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":176640,"media_folder_id":1074,"created_at":"2010/07/02 08:51:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:13:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 11-5-2553\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:31 +0700","asset_file_name":"4-5-53.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":22638,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98198,"media_folder_id":1074,"created_at":"2010/05/04 16:06:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:06:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:06:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2551","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:26 +0700","asset_file_name":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48_1.1\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e0a\u0e2d\u0e1a.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":21922,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":566595,"media_folder_id":1074,"created_at":"2010/03/23 14:28:57 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:40:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e41\u0e19\u0e30\u0e08\u0e32\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19 2551 \u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:16 +0700","asset_file_name":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e322551.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":21456,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":309195,"media_folder_id":1074,"created_at":"2010/03/10 13:51:06 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:40:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:49 +0700","asset_file_name":"plan_QA.xls","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":21455,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101376,"media_folder_id":1074,"created_at":"2010/03/10 12:05:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:53:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:53:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: