นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาหยี
Ico64
กิตติยา แสะอาหลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kittiya.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"ppt_\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e29June2009.pdf","created_at":"2009/07/02 11:20:58 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a 2 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 29 \u0e21\u0e34.\u0e22. 2552","asset_file_size":2798478,"modified_at":"2011/06/01 16:33:31 +0700","media_folder_id":1074,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15770,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23_\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48_29-6-52.pdf","created_at":"2009/07/02 11:20:18 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a 1 \u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 29 \u0e21\u0e34.\u0e22.2552\u003C/p\u003E","asset_file_size":75858,"modified_at":"2011/06/01 16:33:27 +0700","media_folder_id":1074,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15769,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d_29-30.xls","created_at":"2009/06/26 13:38:13 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 29-30 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2552\u003C/p\u003E","asset_file_size":58368,"modified_at":"2011/06/01 16:33:19 +0700","media_folder_id":1074,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15688,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"ppt_\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e18\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23_2550.ppt","created_at":"2009/05/26 10:22:37 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:32:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Eppt \u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e18\u0e32\u0e19\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u003C/p\u003E","asset_file_size":3234816,"modified_at":"2011/06/01 16:32:36 +0700","media_folder_id":1074,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15058,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19_\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32_2550.pdf","created_at":"2009/05/06 11:24:42 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:32:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cem\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2550\u003C/em\u003E \u003C/p\u003E","asset_file_size":8416932,"modified_at":"2011/06/01 16:32:34 +0700","media_folder_id":1074,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14631,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23_\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13_2552.pdf","created_at":"2008/11/20 14:25:28 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:52:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2552","asset_file_size":54706,"modified_at":"2011/06/01 15:52:40 +0700","media_folder_id":1074,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11283,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30-\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e1a\u0e14\u0e35_6-11-51.pdf","created_at":"2008/11/05 13:28:21 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:51:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Epowerpoint \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 6 \u0e1e\u0e24\u0e28\u0e08\u0e34\u0e01\u0e32\u0e22\u0e19 2551\u003C/p\u003E","asset_file_size":3399721,"modified_at":"2011/06/01 15:51:29 +0700","media_folder_id":1074,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10805,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: