นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาหยี
Ico64
กิตติยา แสะอาหลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > kittiya.s

No folder found
  • Small_upaudit30 {"asset_file_name":"upaudit30.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:40:05 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30 \u0e21\u0e34.\u0e22. 52","updated_at":"2011/05/31 17:40:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/07/02 11:50:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":196250,"id":15784,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_upaudit29 {"asset_file_name":"upaudit29.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:40:04 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 29 \u0e21\u0e34.\u0e22.52","updated_at":"2011/05/31 17:40:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/07/02 11:49:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":174348,"id":15783,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"ppt_\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:33:48 +0700","media_folder_id":1074,"description":"ppt \u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34","updated_at":"2011/06/01 16:33:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2009/07/02 11:29:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":151024,"id":15782,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23_\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48_30-6-52.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:33:49 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a 8\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u003C/span\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:33:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2009/07/02 11:29:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":120941,"id":15781,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21_7.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:33:48 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a 7\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u003C/span\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:33:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2009/07/02 11:28:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":121169,"id":15780,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"post_test.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:40:03 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a 6\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e25\u0e44\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u003C/span\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:40:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2009/07/02 11:28:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":167702,"id":15779,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25_\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:33:45 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a 5\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u003C/span\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:33:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2009/07/02 11:27:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":162555,"id":15778,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25__\u0e04\u0e13\u0e30.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:33:40 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E4\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003Cspan\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:33:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2009/07/02 11:27:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":126191,"id":15777,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35__\u0e42\u0e14\u0e22\u0e04\u0e38\u0e13\u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e13(YOK).pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","media_folder_id":1074,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a 3 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35\u0e42\u0e14\u0e22\u0e04\u0e38\u0e13\u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e13","updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2009/07/02 11:26:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":264414,"id":15776,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: