นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาหยี
Ico64
กิตติยา แสะอาหลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kittiya.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a 3 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35\u0e42\u0e14\u0e22\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e13","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:03 +0700","asset_file_name":"ppt-\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e38\u0e13_\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e13.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":15775,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":205672,"media_folder_id":1074,"created_at":"2009/07/02 11:26:19 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:33:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a 3 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35\u0e42\u0e14\u0e22\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:03 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35_\u0e42\u0e14\u0e22_\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":15774,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":748423,"media_folder_id":1074,"created_at":"2009/07/02 11:25:48 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a 2\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003Eppt \u003Cspan\u003E\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e17\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e42\u0e14\u0e22 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:03 +0700","asset_file_name":"ppt_\u0e1a\u0e17\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":15773,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":275641,"media_folder_id":1074,"created_at":"2009/07/02 11:24:21 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:33:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a 1\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 29-30 \u0e21\u0e34.\u0e22.2552\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u003C/span\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:03 +0700","asset_file_name":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e2329-30_\u0e21\u0e34.\u0e22.52.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":15772,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89824,"media_folder_id":1074,"created_at":"2009/07/02 11:23:27 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:33:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a 3 \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 29 \u0e21\u0e34.\u0e22. 2552","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:02 +0700","asset_file_name":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23_\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48_29-6-52.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":15771,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109709,"media_folder_id":1074,"created_at":"2009/07/02 11:21:40 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:33:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a 2 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 29 \u0e21\u0e34.\u0e22. 2552","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:02 +0700","asset_file_name":"ppt_\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e29June2009.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":15770,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2798478,"media_folder_id":1074,"created_at":"2009/07/02 11:20:58 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:33:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a 1 \u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 29 \u0e21\u0e34.\u0e22.2552\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:02 +0700","asset_file_name":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23_\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48_29-6-52.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":15769,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75858,"media_folder_id":1074,"created_at":"2009/07/02 11:20:18 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:33:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 29-30 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2552\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:02 +0700","asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d_29-30.xls","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":15688,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58368,"media_folder_id":1074,"created_at":"2009/06/26 13:38:13 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:33:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eppt \u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e18\u0e32\u0e19\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:45 +0700","asset_file_name":"ppt_\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e18\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23_2550.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":15058,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3234816,"media_folder_id":1074,"created_at":"2009/05/26 10:22:37 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:32:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:32:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: