นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > klangduen.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_image001 {"media_folder_id":36,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e19\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/06/22 10:41:51 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 19:12:22 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:12:22 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"image001.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":171123,"visibility":null,"id":23451}
  • {"media_folder_id":36,"description":"\u003Cpre\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e42\u0e14\u0e22 \u0e2a\u0e01\u0e2d. \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e40\u0e1c\u0e22\u0e41\u0e1e\u0e23\u0e48\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e02\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e19\u0e1a\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22\u0e04\u0e37\u0e2d impact factor (\u0e2d\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 Thai Citation Index: TCI) \u003C/pre\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/03/04 09:51:35 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","updated_at":"2011/05/31 18:52:44 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:52:44 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"TCI.pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":474376,"visibility":null,"id":21380}
  • {"media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1f\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/02/25 10:18:30 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","updated_at":"2011/05/31 18:51:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:51:04 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"L4_db_relationship.ppt","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":1315328,"visibility":null,"id":21212}
  • Small_water_lilies {"media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/02/12 10:28:09 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 18:46:49 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:46:49 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Water_lilies.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":83794,"visibility":null,"id":20926}
  • {"media_folder_id":36,"description":"example km","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/02/12 10:25:10 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","updated_at":"2011/05/31 18:46:48 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:46:48 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"L3_css_blueprint.ppt","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":2743808,"visibility":null,"id":20925}
  • {"media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/09/10 10:55:15 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/msword","updated_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21_5_\u0e2a_\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48_2_52.doc","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":83968,"visibility":null,"id":17108}
  • {"media_folder_id":36,"description":"\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e0a\u0e27\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/07/30 13:39:02 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/pdf","updated_at":"2011/05/31 17:46:21 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:21 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Education.pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":505826,"visibility":null,"id":16221}
  • {"media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e0a\u0e27\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/07/30 13:36:11 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/x-freemind","updated_at":"2011/05/31 17:46:14 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:14 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Education.mm","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":19723,"visibility":null,"id":16220}
  • {"media_folder_id":36,"description":"\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/07/24 17:06:49 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/msword","updated_at":"2011/06/01 16:33:56 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:33:56 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"v2-\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e23\u0e07\u0e08\u0e39\u0e07\u0e43\u0e08_Biodiesel.doc","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":56832,"visibility":null,"id":16119}
ขนาดย่อ: