นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > klangduen.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_image001 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image001.jpg","created_at":"2010/06/22 10:41:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:12:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e19\u0e32\u0e22","asset_file_size":171123,"modified_at":"2011/05/31 19:12:22 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23451,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"TCI.pdf","created_at":"2010/03/04 09:51:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:52:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cpre\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e42\u0e14\u0e22 \u0e2a\u0e01\u0e2d. \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e40\u0e1c\u0e22\u0e41\u0e1e\u0e23\u0e48\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e02\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e19\u0e1a\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22\u0e04\u0e37\u0e2d impact factor (\u0e2d\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 Thai Citation Index: TCI) \u003C/pre\u003E","asset_file_size":474376,"modified_at":"2011/05/31 18:52:44 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":21380,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"L4_db_relationship.ppt","created_at":"2010/02/25 10:18:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:51:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1f\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u003C/p\u003E","asset_file_size":1315328,"modified_at":"2011/05/31 18:51:04 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":21212,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_water_lilies {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Water_lilies.jpg","created_at":"2010/02/12 10:28:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:46:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","asset_file_size":83794,"modified_at":"2011/05/31 18:46:49 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":20926,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"L3_css_blueprint.ppt","created_at":"2010/02/12 10:25:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:46:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"example km","asset_file_size":2743808,"modified_at":"2011/05/31 18:46:48 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":20925,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21_5_\u0e2a_\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48_2_52.doc","created_at":"2009/09/10 10:55:15 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u003C/p\u003E","asset_file_size":83968,"modified_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17108,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Education.pdf","created_at":"2009/07/30 13:39:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e0a\u0e27\u0e19","asset_file_size":505826,"modified_at":"2011/05/31 17:46:21 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16221,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-freemind","asset_file_name":"Education.mm","created_at":"2009/07/30 13:36:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e0a\u0e27\u0e19\u003C/p\u003E","asset_file_size":19723,"modified_at":"2011/05/31 17:46:14 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16220,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"v2-\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e23\u0e07\u0e08\u0e39\u0e07\u0e43\u0e08_Biodiesel.doc","created_at":"2009/07/24 17:06:49 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a","asset_file_size":56832,"modified_at":"2011/06/01 16:33:56 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16119,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"integrate.pdf","created_at":"2009/07/24 16:52:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:44:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u003C/p\u003E","asset_file_size":86261,"modified_at":"2011/05/31 17:44:58 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16118,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Evaluation-as-training.pdf","created_at":"2009/07/24 16:32:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:44:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont size=\"5\" color=\"#0000ff\"\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","asset_file_size":78804,"modified_at":"2011/05/31 17:44:49 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16117,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Evaluation-aso.pdf","created_at":"2009/07/24 16:22:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:44:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e19\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u003C/p\u003E","asset_file_size":69494,"modified_at":"2011/05/31 17:44:45 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16116,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"meetingCoP.ppt","created_at":"2009/06/25 11:23:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:38:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"meetingCoP","asset_file_size":483840,"modified_at":"2011/05/31 17:38:46 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15664,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_somkid {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"somkid.jpg","created_at":"2009/03/21 15:27:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:12:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14","asset_file_size":28291,"modified_at":"2011/05/31 17:12:59 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13556,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_montee {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"montee.gif","created_at":"2009/03/21 15:25:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:12:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35","asset_file_size":5809,"modified_at":"2011/05/31 17:12:58 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13555,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_somchai-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"somchai-1.jpg","created_at":"2009/03/21 15:25:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:12:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e22","asset_file_size":5355,"modified_at":"2011/05/31 17:12:57 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13554,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_charoenyut {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Charoenyut.gif","created_at":"2009/03/21 15:24:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:12:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18","asset_file_size":38152,"modified_at":"2011/05/31 17:12:57 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13553,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_montri {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Montri.gif","created_at":"2009/03/21 15:22:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:12:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35","asset_file_size":7792,"modified_at":"2011/05/31 17:12:56 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13552,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_a-pichaya-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"A-pichaya-1.jpg","created_at":"2009/03/21 15:20:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:12:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e0d\u0e32\u003C/p\u003E","asset_file_size":10658,"modified_at":"2011/05/31 17:12:55 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13551,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"EnCoP04.pdf","created_at":"2009/03/09 17:37:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:09:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cu\u003E\u003Cfont color=\"#800080\"\u003EEnCoP04\u003C/font\u003E\u003C/u\u003E\u003Ca href=\"/blog/eng-kp-km-news/11704\"\u003E\u003C/a\u003E\u003C/p\u003E","asset_file_size":63626,"modified_at":"2011/05/31 17:09:21 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13272,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"EnCoP01.pdf","created_at":"2009/03/09 17:31:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:09:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cfont color=\"#008000\"\u003EEnCoP01\u003C/font\u003E","asset_file_size":65742,"modified_at":"2011/05/31 17:09:18 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13271,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_photo-0016-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Photo-0016-1.jpg","created_at":"2009/02/25 11:50:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:04:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e19\u0e21\u0e1b\u0e31\u0e07\u0e40\u0e19\u0e22\u0e2a\u0e38\u0e14\u003C/p\u003E","asset_file_size":45411,"modified_at":"2011/05/31 17:04:42 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12931,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_photo-0015 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Photo-0015.jpg","created_at":"2009/02/25 11:45:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:04:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e1b\u0e31\u0e07\u0e40\u0e19\u0e22\u0e2a\u0e14","asset_file_size":114562,"modified_at":"2011/05/31 17:04:41 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12930,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"Action_Plan_ENG_52(52-02-14).xls","created_at":"2009/02/24 13:50:18 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:55:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_file_size":82432,"modified_at":"2011/06/01 15:55:19 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12916,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p-0036-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P-0036-1.jpg","created_at":"2009/02/18 08:48:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:02:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bef-3","asset_file_size":196506,"modified_at":"2011/05/31 17:02:27 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12800,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: