นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
Recent Activities
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > klangduen.p

No folder found
 • Tiny_image001 {"modified_at":"2011/05/31 19:12:22 +0700","id":23451,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image001.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:12:22 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e19\u0e32\u0e22","created_at":"2010/06/22 10:41:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":171123}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:52:44 +0700","id":21380,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TCI.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:52:44 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cpre\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e42\u0e14\u0e22 \u0e2a\u0e01\u0e2d. \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e40\u0e1c\u0e22\u0e41\u0e1e\u0e23\u0e48\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e02\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e19\u0e1a\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22\u0e04\u0e37\u0e2d impact factor (\u0e2d\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 Thai Citation Index: TCI) \u003C/pre\u003E","created_at":"2010/03/04 09:51:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":474376}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:51:04 +0700","id":21212,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"L4_db_relationship.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:51:04 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1f\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2010/02/25 10:18:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1315328}
 • Tiny_water_lilies {"modified_at":"2011/05/31 18:46:49 +0700","id":20926,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Water_lilies.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:46:49 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2010/02/12 10:28:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83794}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:46:48 +0700","id":20925,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"L3_css_blueprint.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:46:48 +0700","media_folder_id":36,"description":"example km","created_at":"2010/02/12 10:25:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2743808}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","id":17108,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21_5_\u0e2a_\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48_2_52.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u003C/p\u003E","created_at":"2009/09/10 10:55:15 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83968}
 • {"modified_at":"2011/05/31 17:46:21 +0700","id":16221,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Education.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:21 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e0a\u0e27\u0e19","created_at":"2009/07/30 13:39:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":505826}
 • {"modified_at":"2011/05/31 17:46:14 +0700","id":16220,"commentable":true,"asset_content_type":"application/x-freemind","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Education.mm","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:14 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e0a\u0e27\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2009/07/30 13:36:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":19723}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:33:56 +0700","id":16119,"commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"v2-\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e23\u0e07\u0e08\u0e39\u0e07\u0e43\u0e08_Biodiesel.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:56 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a","created_at":"2009/07/24 17:06:49 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56832}
 • {"modified_at":"2011/05/31 17:44:58 +0700","id":16118,"commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"integrate.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:44:58 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u003C/p\u003E","created_at":"2009/07/24 16:52:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":86261}
 • {"modified_at":"2011/05/31 17:44:49 +0700","id":16117,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Evaluation-as-training.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:44:49 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont size=\"5\" color=\"#0000ff\"\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","created_at":"2009/07/24 16:32:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":78804}
 • {"modified_at":"2011/05/31 17:44:45 +0700","id":16116,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Evaluation-aso.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:44:45 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e19\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2009/07/24 16:22:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69494}
 • {"modified_at":"2011/05/31 17:38:46 +0700","id":15664,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"meetingCoP.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:38:46 +0700","media_folder_id":36,"description":"meetingCoP","created_at":"2009/06/25 11:23:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":483840}
 • Tiny_somkid {"modified_at":"2011/05/31 17:12:59 +0700","id":13556,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"somkid.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:12:59 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14","created_at":"2009/03/21 15:27:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28291}
 • Tiny_montee {"modified_at":"2011/05/31 17:12:58 +0700","id":13555,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"montee.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:12:58 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35","created_at":"2009/03/21 15:25:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5809}
 • Tiny_somchai-1 {"modified_at":"2011/05/31 17:12:57 +0700","id":13554,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"somchai-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:12:57 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e22","created_at":"2009/03/21 15:25:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5355}
 • Tiny_charoenyut {"modified_at":"2011/05/31 17:12:57 +0700","id":13553,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Charoenyut.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:12:57 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18","created_at":"2009/03/21 15:24:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":38152}
 • Tiny_montri {"modified_at":"2011/05/31 17:12:56 +0700","id":13552,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Montri.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:12:56 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35","created_at":"2009/03/21 15:22:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7792}
 • Tiny_a-pichaya-1 {"modified_at":"2011/05/31 17:12:55 +0700","id":13551,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"A-pichaya-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:12:55 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e0d\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2009/03/21 15:20:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10658}
 • {"modified_at":"2011/05/31 17:09:21 +0700","id":13272,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"EnCoP04.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:09:21 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cu\u003E\u003Cfont color=\"#800080\"\u003EEnCoP04\u003C/font\u003E\u003C/u\u003E\u003Ca href=\"/blog/eng-kp-km-news/11704\"\u003E\u003C/a\u003E\u003C/p\u003E","created_at":"2009/03/09 17:37:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63626}
 • {"modified_at":"2011/05/31 17:09:18 +0700","id":13271,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"EnCoP01.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:09:18 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cfont color=\"#008000\"\u003EEnCoP01\u003C/font\u003E","created_at":"2009/03/09 17:31:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65742}
 • Tiny_photo-0016-1 {"modified_at":"2011/05/31 17:04:42 +0700","id":12931,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Photo-0016-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:04:42 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e19\u0e21\u0e1b\u0e31\u0e07\u0e40\u0e19\u0e22\u0e2a\u0e38\u0e14\u003C/p\u003E","created_at":"2009/02/25 11:50:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45411}
 • Tiny_photo-0015 {"modified_at":"2011/05/31 17:04:41 +0700","id":12930,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Photo-0015.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:04:41 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e1b\u0e31\u0e07\u0e40\u0e19\u0e22\u0e2a\u0e14","created_at":"2009/02/25 11:45:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":114562}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:55:19 +0700","id":12916,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Action_Plan_ENG_52(52-02-14).xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:55:19 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/02/24 13:50:18 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82432}
 • Tiny_p-0036-1 {"modified_at":"2011/05/31 17:02:27 +0700","id":12800,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P-0036-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:02:27 +0700","media_folder_id":36,"description":"bef-3","created_at":"2009/02/18 08:48:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":196506}
Thumbnail Size: