นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > klangduen.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"integrate.pdf","created_at":"2009/07/24 16:52:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:44:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u003C/p\u003E","asset_file_size":86261,"modified_at":"2011/05/31 17:44:58 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16118,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Evaluation-as-training.pdf","created_at":"2009/07/24 16:32:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:44:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont size=\"5\" color=\"#0000ff\"\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","asset_file_size":78804,"modified_at":"2011/05/31 17:44:49 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16117,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Evaluation-aso.pdf","created_at":"2009/07/24 16:22:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:44:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e19\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u003C/p\u003E","asset_file_size":69494,"modified_at":"2011/05/31 17:44:45 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16116,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"meetingCoP.ppt","created_at":"2009/06/25 11:23:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:38:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"meetingCoP","asset_file_size":483840,"modified_at":"2011/05/31 17:38:46 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15664,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_somkid {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"somkid.jpg","created_at":"2009/03/21 15:27:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:12:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14","asset_file_size":28291,"modified_at":"2011/05/31 17:12:59 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13556,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_montee {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"montee.gif","created_at":"2009/03/21 15:25:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:12:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35","asset_file_size":5809,"modified_at":"2011/05/31 17:12:58 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13555,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_somchai-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"somchai-1.jpg","created_at":"2009/03/21 15:25:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:12:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e22","asset_file_size":5355,"modified_at":"2011/05/31 17:12:57 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13554,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_charoenyut {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Charoenyut.gif","created_at":"2009/03/21 15:24:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:12:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18","asset_file_size":38152,"modified_at":"2011/05/31 17:12:57 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13553,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_montri {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Montri.gif","created_at":"2009/03/21 15:22:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:12:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35","asset_file_size":7792,"modified_at":"2011/05/31 17:12:56 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13552,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: