นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > klangduen.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_p-0035-1 {"asset_file_name":"P-0035-1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:02:26 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003Ebef-2\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:02:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/18 08:47:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":266169,"id":12799,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_p-0034-1 {"asset_file_name":"P-0034-1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:02:25 +0700","media_folder_id":36,"description":"bef-1","updated_at":"2011/05/31 17:02:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/18 08:47:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":291378,"id":12798,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_p-0034 {"asset_file_name":"P-0034.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:02:24 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003Eafter-2\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:02:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/18 08:39:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":240986,"id":12797,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_p-0033 {"asset_file_name":"P-0033.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:02:23 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003Eafter-1\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:02:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/18 08:39:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":236754,"id":12796,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ribbon {"asset_file_name":"ribbon.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:58:59 +0700","media_folder_id":36,"description":"congrat","updated_at":"2011/05/31 16:58:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/04 11:08:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2557,"id":12468,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_เสื้อ {"asset_file_name":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:39 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 KM\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:54:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/21 14:15:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":191000,"id":12280,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_vote {"asset_file_name":"vote.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:46:38 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e2b\u0e27\u0e15\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:46:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/12/04 16:35:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":30412,"id":11658,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_รางวัล {"asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:46:53 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:46:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/09/10 11:10:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":200121,"id":9225,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:31:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_km4 {"asset_file_name":"km4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:07:47 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 KM \u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:07:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/09/05 15:04:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":217597,"id":9081,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_km3 {"asset_file_name":"km3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:07:47 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 KM \u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:07:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/09/05 15:04:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":200498,"id":9080,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_km2 {"asset_file_name":"km2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:07:46 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 KM \u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:07:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/09/05 15:03:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":246428,"id":9079,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_km1 {"asset_file_name":"km1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:07:45 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 KM \u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:07:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/09/05 15:03:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":229881,"id":9078,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"1-_KM_eng-all-51-09-03.ppt","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:07:04 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003EKM \u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e2f \u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:07:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","created_at":"2008/09/03 09:51:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22191616,"id":9021,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"wisawa6.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:07:04 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:07:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2008/09/03 08:57:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":181802,"id":9020,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_engcc_net001-30-01-2007 {"asset_file_name":"engcc_net001-30-01-2007.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:47:42 +0700","media_folder_id":36,"description":"test test","updated_at":"2011/05/31 15:47:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/05 11:08:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":139862,"id":6940,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33_KM_\u0e43\u0e19\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e13\u0e30.\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:06 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33 KM \u0e43\u0e19\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e13\u0e30.\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19","updated_at":"2011/06/01 15:38:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2008/05/13 23:31:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50579,"id":6412,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_0039 {"asset_file_name":"IMG_0039.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:34:05 +0700","media_folder_id":36,"description":"head 3","updated_at":"2011/05/31 15:34:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/04/04 16:01:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1543911,"id":5618,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_0019 {"asset_file_name":"IMG_0019.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:34:03 +0700","media_folder_id":36,"description":"head 2","updated_at":"2011/05/31 15:34:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/04/04 16:01:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1334421,"id":5617,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_0023 {"asset_file_name":"IMG_0023.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:34:01 +0700","media_folder_id":36,"description":"Head","updated_at":"2011/05/31 15:34:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/04/04 16:00:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1450829,"id":5616,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_0025 {"asset_file_name":"IMG_0025.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:33:59 +0700","media_folder_id":36,"description":"after-1","updated_at":"2011/05/31 15:33:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/04/04 15:59:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1717060,"id":5615,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_0017 {"asset_file_name":"IMG_0017.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:33:57 +0700","media_folder_id":36,"description":"BCD","updated_at":"2011/05/31 15:33:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/04/04 15:58:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1148987,"id":5614,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_0009 {"asset_file_name":"IMG_0009.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:33:54 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003Eworkshop\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:33:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/04/04 15:58:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1264874,"id":5613,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_0200 {"asset_file_name":"IMG_0200.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:33:52 +0700","media_folder_id":36,"description":"before-1","updated_at":"2011/05/31 15:33:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/04/04 15:57:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1375775,"id":5612,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"Time_table_for_Krabi.doc","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:21:25 +0700","media_folder_id":36,"description":"Time table for Krabi","updated_at":"2011/05/31 15:21:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2008/02/22 13:40:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":31232,"id":4561,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"56-WS_-KV-K_strategy_slide.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:21:25 +0700","media_folder_id":36,"description":"Workshop KV","updated_at":"2011/05/31 15:21:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2008/02/22 13:39:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":137313,"id":4560,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: