นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

หลัก > klangduen.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"integrate.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":36,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u003C/p\u003E","created_at":"2009/07/24 16:52:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:44:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:44:58 +0700","id":16118,"asset_file_size":86261}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Evaluation-as-training.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":36,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont size=\"5\" color=\"#0000ff\"\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","created_at":"2009/07/24 16:32:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:44:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:44:49 +0700","id":16117,"asset_file_size":78804}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Evaluation-aso.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":36,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e19\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2009/07/24 16:22:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:44:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:44:45 +0700","id":16116,"asset_file_size":69494}
  • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"meetingCoP.ppt","member_only_commentable":false,"media_folder_id":36,"visibility":null,"description":"meetingCoP","created_at":"2009/06/25 11:23:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:38:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:38:46 +0700","id":15664,"asset_file_size":483840}
  • Small_somkid {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"somkid.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":36,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14","created_at":"2009/03/21 15:27:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:12:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:12:59 +0700","id":13556,"asset_file_size":28291}
  • Small_montee {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"montee.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":36,"visibility":null,"description":"\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35","created_at":"2009/03/21 15:25:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:12:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:12:58 +0700","id":13555,"asset_file_size":5809}
  • Small_somchai-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"somchai-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":36,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e22","created_at":"2009/03/21 15:25:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:12:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:12:57 +0700","id":13554,"asset_file_size":5355}
  • Small_charoenyut {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Charoenyut.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":36,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18","created_at":"2009/03/21 15:24:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:12:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:12:57 +0700","id":13553,"asset_file_size":38152}
  • Small_montri {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Montri.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":36,"visibility":null,"description":"\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35","created_at":"2009/03/21 15:22:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:12:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:12:56 +0700","id":13552,"asset_file_size":7792}
ขนาดย่อ: