นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > klangduen.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_a-pichaya-1 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e0d\u0e32\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13551,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/21 15:20:18 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"A-pichaya-1.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:12:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:12:55 +0700","media_folder_id":36,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":10658,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u003Cp\u003E\u003Cu\u003E\u003Cfont color=\"#800080\"\u003EEnCoP04\u003C/font\u003E\u003C/u\u003E\u003Ca href=\"/blog/eng-kp-km-news/11704\"\u003E\u003C/a\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":13272,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/09 17:37:14 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"EnCoP04.pdf","updated_at":"2011/05/31 17:09:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:09:21 +0700","media_folder_id":36,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":63626,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u003Cfont color=\"#008000\"\u003EEnCoP01\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":13271,"deleted_at":null,"created_at":"2009/03/09 17:31:04 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"EnCoP01.pdf","updated_at":"2011/05/31 17:09:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:09:18 +0700","media_folder_id":36,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":65742,"last_commented_at":null}
  • Small_photo-0016-1 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e19\u0e21\u0e1b\u0e31\u0e07\u0e40\u0e19\u0e22\u0e2a\u0e38\u0e14\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12931,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/25 11:50:07 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Photo-0016-1.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:04:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:04:42 +0700","media_folder_id":36,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":45411,"last_commented_at":null}
  • Small_photo-0015 {"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e1b\u0e31\u0e07\u0e40\u0e19\u0e22\u0e2a\u0e14","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12930,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/25 11:45:40 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Photo-0015.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:04:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:04:41 +0700","media_folder_id":36,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":114562,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":12916,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/24 13:50:18 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Action_Plan_ENG_52(52-02-14).xls","updated_at":"2011/06/01 15:55:19 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:55:19 +0700","media_folder_id":36,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":82432,"last_commented_at":null}
  • Small_p-0036-1 {"description":"bef-3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12800,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/18 08:48:58 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P-0036-1.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:02:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:02:27 +0700","media_folder_id":36,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":196506,"last_commented_at":null}
  • Small_p-0035-1 {"description":"\u003Cp\u003Ebef-2\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12799,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/18 08:47:56 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P-0035-1.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:02:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:02:26 +0700","media_folder_id":36,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":266169,"last_commented_at":null}
  • Small_p-0034-1 {"description":"bef-1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12798,"deleted_at":null,"created_at":"2009/02/18 08:47:12 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P-0034-1.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:02:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:02:25 +0700","media_folder_id":36,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":291378,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: