นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > klangduen.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Ico64_dsc01554 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC01554.JPG","created_at":"2007/11/16 08:32:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e34\u0e23\u0e30\u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e01\u0e35\u0e0b\u0e48\u0e32","asset_file_size":2817374,"modified_at":"2011/05/31 14:33:27 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":497,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Ico64_dsc01799 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC01799.JPG","created_at":"2007/11/16 08:31:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48 Luxor\u003C/p\u003E","asset_file_size":2739884,"modified_at":"2011/05/31 14:33:22 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":496,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"share-_KM_eng-1.ppt","created_at":"2007/10/17 12:18:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"engineer km","asset_file_size":1869824,"modified_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: