นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
Recent Activities
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > klangduen.p

No folder found
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"56-KM_tools_slide.pdf","created_at":"2008/02/22 13:39:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:21:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Dr. Wiphada KM tools","asset_file_size":3015995,"modified_at":"2011/05/31 15:21:10 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4559,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"56-_change_mgt_slide.pdf","created_at":"2008/02/22 13:38:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:21:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Change Mgt","asset_file_size":806476,"modified_at":"2011/05/31 15:21:07 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4558,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_biodiesel {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"biodiesel.jpg","created_at":"2008/02/20 13:07:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003EBiodiesel\u003C/p\u003E","asset_file_size":74393,"modified_at":"2011/05/31 15:20:18 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4497,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_kampol-pic {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kampol-pic.jpg","created_at":"2008/02/20 13:06:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e28.\u0e01\u0e33\u0e1e\u0e25\u003C/p\u003E","asset_file_size":6605,"modified_at":"2011/05/31 15:20:18 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4496,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"resume-wiphada.doc","created_at":"2008/02/15 09:40:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:18:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003EResume Dr. Wiphada\u003C/p\u003E","asset_file_size":41984,"modified_at":"2011/05/31 15:18:57 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4349,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"preparation.doc","created_at":"2008/02/15 09:39:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:18:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21","asset_file_size":24576,"modified_at":"2011/05/31 15:18:57 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4348,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e27\u0e22_\u0e2a\u0e2a\u0e08_\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e25_slide.ppt","created_at":"2008/02/15 09:00:14 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e27\u0e22\u003C/p\u003E","asset_file_size":1886208,"modified_at":"2011/06/01 15:36:27 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4347,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"form-CPD.pdf","created_at":"2008/01/28 13:53:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cspan style=\"font-size: 10pt; font-family: Tahoma\"\u003E\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u003C/span\u003E","asset_file_size":338510,"modified_at":"2011/05/31 15:11:41 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3666,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"file_av-5-8.pdf","created_at":"2008/01/28 13:53:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cspan style=\"font-size: 10pt; font-family: Tahoma\"\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u003C/span\u003E","asset_file_size":436205,"modified_at":"2011/05/31 15:11:35 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3665,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"fie_av-1-4.pdf","created_at":"2008/01/28 13:52:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:11:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e37\u0e20\u0e17\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e32\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","asset_file_size":462891,"modified_at":"2011/05/31 15:11:30 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3664,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"LO-in-research.pdf","created_at":"2008/01/22 16:29:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:09:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u003C/p\u003E","asset_file_size":51050,"modified_at":"2011/05/31 15:09:39 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3386,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"1-_KM_eng-2.ppt","created_at":"2008/01/15 11:36:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c KM ENGINEERING\u003C/p\u003E","asset_file_size":30001664,"modified_at":"2011/05/31 15:06:45 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3084,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1001051206253 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1001051206253.jpg","created_at":"2008/01/15 11:29:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Etest file\u003C/p\u003E","asset_file_size":71225,"modified_at":"2011/05/31 15:06:41 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3073,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"4._Acaser_KM.pdf","created_at":"2007/12/19 15:34:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Acaser KM","asset_file_size":105192,"modified_at":"2011/05/31 14:53:25 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1998,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"3._KM-admin-Engineer.pdf","created_at":"2007/12/19 15:33:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"KM-admin-Engineer","asset_file_size":100320,"modified_at":"2011/05/31 14:53:21 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1997,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"2._Blog-structure.pdf","created_at":"2007/12/19 15:32:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Blog-structure","asset_file_size":39612,"modified_at":"2011/05/31 14:53:18 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1996,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"1._KM-web-Eng.pdf","created_at":"2007/12/19 15:02:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"KM-web-Eng","asset_file_size":63108,"modified_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1991,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_snv33992 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SNV33992.JPG","created_at":"2007/11/16 09:13:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u003C/p\u003E","asset_file_size":1011771,"modified_at":"2011/05/31 14:33:34 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":502,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_snv33989 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SNV33989.JPG","created_at":"2007/11/16 08:37:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":998586,"modified_at":"2011/05/31 14:33:33 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":501,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_snv33776 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SNV33776.JPG","created_at":"2007/11/16 08:35:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e39\u0e40\u0e02\u0e32\u0e43\u0e19\u0e44\u0e04\u0e42\u0e23","asset_file_size":160577,"modified_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":500,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_snv34512 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SNV34512.JPG","created_at":"2007/11/16 08:34:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e30","asset_file_size":2403384,"modified_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":499,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_snv33874 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SNV33874.JPG","created_at":"2007/11/16 08:33:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e36\u0e01\u0e43\u0e19\u0e44\u0e04\u0e42\u0e23","asset_file_size":1040185,"modified_at":"2011/05/31 14:33:28 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":498,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dsc01554 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC01554.JPG","created_at":"2007/11/16 08:32:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e34\u0e23\u0e30\u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e01\u0e35\u0e0b\u0e48\u0e32","asset_file_size":2817374,"modified_at":"2011/05/31 14:33:27 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":497,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dsc01799 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC01799.JPG","created_at":"2007/11/16 08:31:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48 Luxor\u003C/p\u003E","asset_file_size":2739884,"modified_at":"2011/05/31 14:33:22 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":496,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"share-_KM_eng-1.ppt","created_at":"2007/10/17 12:18:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"engineer km","asset_file_size":1869824,"modified_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","media_folder_id":36,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":54,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: