นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > klangduen.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p-0034 {"media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003Eafter-2\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/02/18 08:39:45 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:02:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:02:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"P-0034.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":240986,"visibility":null,"id":12797}
  • Small_p-0033 {"media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003Eafter-1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/02/18 08:39:12 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:02:23 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:02:23 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"P-0033.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":236754,"visibility":null,"id":12796}
  • Small_ribbon {"media_folder_id":36,"description":"congrat","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/02/04 11:08:32 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 16:58:59 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:58:59 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ribbon.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":2557,"visibility":null,"id":12468}
  • Small_เสื้อ {"media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 KM\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/01/21 14:15:32 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:54:39 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:54:39 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":191000,"visibility":null,"id":12280}
  • Small_vote {"media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e2b\u0e27\u0e15\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/12/04 16:35:55 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 16:46:38 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:46:38 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"vote.gif","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":30412,"visibility":null,"id":11658}
  • Small_รางวัล {"media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:31:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/09/10 11:10:58 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:46:53 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:46:53 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":200121,"visibility":null,"id":9225}
  • Small_km4 {"media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 KM \u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/09/05 15:04:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 16:07:47 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:07:47 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"km4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":217597,"visibility":null,"id":9081}
  • Small_km3 {"media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 KM \u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/09/05 15:04:06 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 16:07:47 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:07:47 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"km3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":200498,"visibility":null,"id":9080}
  • Small_km2 {"media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 KM \u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/09/05 15:03:45 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 16:07:46 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:07:46 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"km2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":246428,"visibility":null,"id":9079}
ขนาดย่อ: