นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > klangduen.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_km1 {"asset_file_name":"km1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:07:45 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 KM \u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:07:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/09/05 15:03:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":229881,"id":9078,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"1-_KM_eng-all-51-09-03.ppt","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:07:04 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003EKM \u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e2f \u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:07:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","created_at":"2008/09/03 09:51:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22191616,"id":9021,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"wisawa6.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:07:04 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:07:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2008/09/03 08:57:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":181802,"id":9020,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_engcc_net001-30-01-2007 {"asset_file_name":"engcc_net001-30-01-2007.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:47:42 +0700","media_folder_id":36,"description":"test test","updated_at":"2011/05/31 15:47:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/05 11:08:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":139862,"id":6940,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33_KM_\u0e43\u0e19\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e13\u0e30.\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:06 +0700","media_folder_id":36,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33 KM \u0e43\u0e19\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e13\u0e30.\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19","updated_at":"2011/06/01 15:38:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2008/05/13 23:31:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50579,"id":6412,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img_0039 {"asset_file_name":"IMG_0039.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:34:05 +0700","media_folder_id":36,"description":"head 3","updated_at":"2011/05/31 15:34:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/04/04 16:01:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1543911,"id":5618,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img_0019 {"asset_file_name":"IMG_0019.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:34:03 +0700","media_folder_id":36,"description":"head 2","updated_at":"2011/05/31 15:34:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/04/04 16:01:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1334421,"id":5617,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img_0023 {"asset_file_name":"IMG_0023.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:34:01 +0700","media_folder_id":36,"description":"Head","updated_at":"2011/05/31 15:34:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/04/04 16:00:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1450829,"id":5616,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img_0025 {"asset_file_name":"IMG_0025.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:33:59 +0700","media_folder_id":36,"description":"after-1","updated_at":"2011/05/31 15:33:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/04/04 15:59:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1717060,"id":5615,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: