นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

หลัก > klangduen.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_km1 {"created_at":"2008/09/05 15:03:09 +0700","asset_file_size":229881,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:07:45 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":9078,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 KM \u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:54 +0700","asset_file_name":"km1.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:07:45 +0700","media_folder_id":36,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2008/09/03 09:51:37 +0700","asset_file_size":22191616,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:07:04 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":9021,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","description":"\u003Cp\u003EKM \u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e2f \u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:32 +0700","asset_file_name":"1-_KM_eng-all-51-09-03.ppt","updated_at":"2011/05/31 16:07:04 +0700","media_folder_id":36,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2008/09/03 08:57:52 +0700","asset_file_size":181802,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:07:04 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":9020,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:31 +0700","asset_file_name":"wisawa6.pdf","updated_at":"2011/05/31 16:07:04 +0700","media_folder_id":36,"asset_processing":false}
  • Small_engcc_net001-30-01-2007 {"created_at":"2008/06/05 11:08:50 +0700","asset_file_size":139862,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:47:42 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":6940,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"test test","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:20 +0700","asset_file_name":"engcc_net001-30-01-2007.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:47:42 +0700","media_folder_id":36,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2008/05/13 23:31:44 +0700","asset_file_size":50579,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":6412,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33 KM \u0e43\u0e19\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e13\u0e30.\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:27 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33_KM_\u0e43\u0e19\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e13\u0e30.\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19.pdf","updated_at":"2011/06/01 15:38:06 +0700","media_folder_id":36,"asset_processing":false}
  • Small_img_0039 {"created_at":"2008/04/04 16:01:33 +0700","asset_file_size":1543911,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:34:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":5618,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"head 3","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","asset_file_name":"IMG_0039.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:34:05 +0700","media_folder_id":36,"asset_processing":false}
  • Small_img_0019 {"created_at":"2008/04/04 16:01:11 +0700","asset_file_size":1334421,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:34:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":5617,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"head 2","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","asset_file_name":"IMG_0019.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:34:03 +0700","media_folder_id":36,"asset_processing":false}
  • Small_img_0023 {"created_at":"2008/04/04 16:00:21 +0700","asset_file_size":1450829,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:34:01 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":5616,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Head","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","asset_file_name":"IMG_0023.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:34:01 +0700","media_folder_id":36,"asset_processing":false}
  • Small_img_0025 {"created_at":"2008/04/04 15:59:30 +0700","asset_file_size":1717060,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:33:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":5615,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"after-1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","asset_file_name":"IMG_0025.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:33:59 +0700","media_folder_id":36,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: