นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > klangduen.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_0017 {"description":"BCD","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5614,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/04 15:58:53 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_0017.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:33:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:57 +0700","media_folder_id":36,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1148987,"last_commented_at":null}
  • Small_img_0009 {"description":"\u003Cp\u003Eworkshop\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5613,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/04 15:58:01 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_0009.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:33:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:54 +0700","media_folder_id":36,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1264874,"last_commented_at":null}
  • Small_img_0200 {"description":"before-1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5612,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/04 15:57:03 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_0200.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:33:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:52 +0700","media_folder_id":36,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1375775,"last_commented_at":null}
  • {"description":"Time table for Krabi","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":4561,"deleted_at":null,"created_at":"2008/02/22 13:40:18 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Time_table_for_Krabi.doc","updated_at":"2011/05/31 15:21:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:21:25 +0700","media_folder_id":36,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":31232,"last_commented_at":null}
  • {"description":"Workshop KV","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":4560,"deleted_at":null,"created_at":"2008/02/22 13:39:48 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"56-WS_-KV-K_strategy_slide.pdf","updated_at":"2011/05/31 15:21:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:21:25 +0700","media_folder_id":36,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":137313,"last_commented_at":null}
  • {"description":"Dr. Wiphada KM tools","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":4559,"deleted_at":null,"created_at":"2008/02/22 13:39:18 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"56-KM_tools_slide.pdf","updated_at":"2011/05/31 15:21:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:21:10 +0700","media_folder_id":36,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":3015995,"last_commented_at":null}
  • {"description":"Change Mgt","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":4558,"deleted_at":null,"created_at":"2008/02/22 13:38:36 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"56-_change_mgt_slide.pdf","updated_at":"2011/05/31 15:21:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:21:07 +0700","media_folder_id":36,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":806476,"last_commented_at":null}
  • Small_biodiesel {"description":"\u003Cp\u003EBiodiesel\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4497,"deleted_at":null,"created_at":"2008/02/20 13:07:10 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"biodiesel.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:20:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:20:18 +0700","media_folder_id":36,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":74393,"last_commented_at":null}
  • Small_kampol-pic {"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e28.\u0e01\u0e33\u0e1e\u0e25\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4496,"deleted_at":null,"created_at":"2008/02/20 13:06:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Kampol-pic.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:20:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:20:18 +0700","media_folder_id":36,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":6605,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: