นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > klangduen.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Acaser KM","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","asset_file_name":"4._Acaser_KM.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1998,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105192,"media_folder_id":36,"created_at":"2007/12/19 15:34:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:53:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"KM-admin-Engineer","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","asset_file_name":"3._KM-admin-Engineer.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1997,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":100320,"media_folder_id":36,"created_at":"2007/12/19 15:33:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:53:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Blog-structure","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","asset_file_name":"2._Blog-structure.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1996,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39612,"media_folder_id":36,"created_at":"2007/12/19 15:32:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:53:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"KM-web-Eng","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","asset_file_name":"1._KM-web-Eng.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1991,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63108,"media_folder_id":36,"created_at":"2007/12/19 15:02:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_snv33992 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:08 +0700","asset_file_name":"SNV33992.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":502,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1011771,"media_folder_id":36,"created_at":"2007/11/16 09:13:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:33:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_snv33989 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:08 +0700","asset_file_name":"SNV33989.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":501,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":998586,"media_folder_id":36,"created_at":"2007/11/16 08:37:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:33:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_snv33776 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e39\u0e40\u0e02\u0e32\u0e43\u0e19\u0e44\u0e04\u0e42\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:08 +0700","asset_file_name":"SNV33776.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":500,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":160577,"media_folder_id":36,"created_at":"2007/11/16 08:35:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_snv34512 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e30","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:08 +0700","asset_file_name":"SNV34512.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":499,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2403384,"media_folder_id":36,"created_at":"2007/11/16 08:34:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_snv33874 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e36\u0e01\u0e43\u0e19\u0e44\u0e04\u0e42\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","asset_file_name":"SNV33874.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":498,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1040185,"media_folder_id":36,"created_at":"2007/11/16 08:33:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:33:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: