นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > kongkiat.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_smoke {"created_at":"2013/05/31 10:16:28 +0700","asset_file_size":114346,"commentable":true,"modified_at":"2013/05/31 10:16:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":40212,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e07\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/05/31 10:16:28 +0700","asset_file_name":"smoke.jpg","updated_at":"2013/05/31 10:16:33 +0700","media_folder_id":251,"asset_processing":false}
  • Small_644hydrogen_car {"created_at":"2012/04/12 11:54:00 +0700","asset_file_size":86371,"commentable":true,"modified_at":"2012/04/12 12:01:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34403,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e43\u0e19\u0e23\u0e16\u0e22\u0e19\u0e15\u0e4c","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/04/12 11:54:00 +0700","asset_file_name":"644hydrogen_car.jpeg","updated_at":"2012/04/12 12:01:29 +0700","media_folder_id":251,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2012/03/13 16:39:02 +0700","asset_file_size":291254,"commentable":true,"modified_at":"2012/03/13 16:39:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34136,"asset_content_type":"image/bmp","description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e18\u0e34 \u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/13 16:39:02 +0700","asset_file_name":"p1.bmp","updated_at":"2012/03/13 16:39:06 +0700","media_folder_id":251,"asset_processing":false}
  • Small_clip {"created_at":"2008/08/20 10:01:22 +0700","asset_file_size":49165,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:04:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":8719,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19 Incubator","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:12 +0700","asset_file_name":"Clip.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:04:03 +0700","media_folder_id":251,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: