นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
Ico64
นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 0

 • Ico64_unity {"asset_file_name":"UNITY.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/02/01 16:07:27 +0700","media_folder_id":1548,"description":"UNITY PSU","updated_at":"2016/02/01 16:07:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/02/01 16:07:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":136663,"id":56449,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/02/01 16:07:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_12651134_914878268580533_199313525421623827_n {"asset_file_name":"12651134_914878268580533_199313525421623827_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/02/01 15:34:27 +0700","media_folder_id":1548,"description":"lean","updated_at":"2016/02/01 15:34:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/02/01 15:34:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46512,"id":56448,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/02/01 15:34:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_slide2 {"asset_file_name":"Slide2.GIF","visibility":null,"modified_at":"2015/11/17 10:31:33 +0700","media_folder_id":1548,"description":"Slide2.GIF","updated_at":"2015/11/17 10:31:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2015/11/17 10:31:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":454187,"id":55497,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/17 10:31:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_slide1 {"asset_file_name":"Slide1.GIF","visibility":null,"modified_at":"2015/11/17 10:31:23 +0700","media_folder_id":1548,"description":"Slide1.GIF","updated_at":"2015/11/17 10:31:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2015/11/17 10:31:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":458574,"id":55496,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/11/17 10:31:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_1622766_597709303649487_1661461699_n {"asset_file_name":"1622766_597709303649487_1661461699_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/11 09:22:54 +0700","media_folder_id":1548,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e43\u0e19\u0e28\u0e15\u0e27\u0e23\u0e23\u0e29\u0e17\u0e35\u0e4821","updated_at":"2015/08/11 09:22:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/11 09:22:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":275471,"id":54243,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/11 09:22:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_11054837_816277081773986_3706816475333263864_o {"asset_file_name":"11054837_816277081773986_3706816475333263864_o.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/11 09:17:28 +0700","media_folder_id":1548,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e083","updated_at":"2015/08/11 09:17:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/11 09:17:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":382937,"id":54242,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/11 09:17:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_11407313_817498754985152_7497916487980516188_n {"asset_file_name":"11407313_817498754985152_7497916487980516188_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/11 09:17:00 +0700","media_folder_id":1548,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e082","updated_at":"2015/08/11 09:17:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/11 09:16:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":102688,"id":54241,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/11 09:16:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_10537431_760327024032676_1009625364018900064_n {"asset_file_name":"10537431_760327024032676_1009625364018900064_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/11 09:16:24 +0700","media_folder_id":1548,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e081","updated_at":"2015/08/11 09:16:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/11 09:16:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":104330,"id":54240,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/11 09:16:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_11755503_837503822984645_2431112782417721894_n {"asset_file_name":"11755503_837503822984645_2431112782417721894_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/11 09:13:35 +0700","media_folder_id":1548,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e40\u0e25\u0e193","updated_at":"2015/08/11 09:13:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/11 09:13:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":112303,"id":54239,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/11 09:13:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_11705371_837503792984648_7635418889402685051_n {"asset_file_name":"11705371_837503792984648_7635418889402685051_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/11 09:12:59 +0700","media_folder_id":1548,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e40\u0e25\u0e192","updated_at":"2015/08/11 09:12:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/11 09:12:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":138189,"id":54238,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/11 09:12:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_11781892_837503479651346_5097933210090093509_n {"asset_file_name":"11781892_837503479651346_5097933210090093509_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/11 09:12:38 +0700","media_folder_id":1548,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e40\u0e25\u0e191","updated_at":"2015/08/11 09:12:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/11 09:12:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":144737,"id":54237,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/11 09:12:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_11041260_830226427045718_7713379694685513248_n {"asset_file_name":"11041260_830226427045718_7713379694685513248_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/04 21:24:36 +0700","media_folder_id":1548,"description":"\u0e21\u0e27\u0e22\u0e44\u0e0a\u0e22\u0e32","updated_at":"2015/08/04 21:24:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/04 21:24:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":78783,"id":54112,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/04 21:24:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_fb_img_1438256503410 {"asset_file_name":"FB_IMG_1438256503410.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/08/04 21:08:22 +0700","media_folder_id":1548,"description":"\u0e27\u0e02 \u0e2a\u0e0e","updated_at":"2015/08/04 21:08:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/04 21:08:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":20078,"id":54111,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/04 21:08:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_img_0850 {"asset_file_name":"IMG_0850.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/02/05 15:54:21 +0700","media_folder_id":1548,"description":"\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e21.\u0e2d.\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29","updated_at":"2015/02/05 15:54:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2015/02/05 15:54:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":98731,"id":50916,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/05 15:54:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_leader1 {"asset_file_name":"leader1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/05 15:47:34 +0700","media_folder_id":1548,"description":"leader camp 2014","updated_at":"2015/02/05 15:47:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2015/02/05 15:47:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":88288,"id":50915,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/05 15:47:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_photogrid_1399164835236 {"asset_file_name":"PhotoGrid_1399164835236.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/08 16:04:13 +0700","media_folder_id":1548,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08 \u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a 2 \u0e21.\u0e2d. \u0e27\u0e02 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1e\u0e38 \u0e08.\u0e25\u0e1e\u0e1a\u0e38\u0e23\u0e35 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d 4 \u0e1e\u0e04 57","updated_at":"2014/05/08 16:04:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/08 15:55:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":465046,"id":46549,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/08 15:55:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_photogrid_1398935308490 {"asset_file_name":"PhotoGrid_1398935308490.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/05/08 15:26:11 +0700","media_folder_id":1548,"description":"PhotoGrid_1398935308490.jpg","updated_at":"2014/05/08 15:26:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/08 15:26:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":363377,"id":46547,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/08 15:26:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: