นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ลือลักษณ์
Ico64
อ.ดร. ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม
อาจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > luelak.l

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_a_corner_in_old_quarter {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"A_corner_in_Old_Quarter.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EOld Quarter, Hanoi\u003C/p\u003E","created_at":"2009/03/23 23:10:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:13:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:13:29 +0700","id":13594,"asset_file_size":77652}
 • Tiny_blog_hanoi1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Blog_Hanoi1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e01 \u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e14\u0e19\u0e32\u0e21\u003C/p\u003E","created_at":"2009/03/15 17:36:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:11:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:11:09 +0700","id":13408,"asset_file_size":50807}
 • Tiny_hyderabad04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hyderabad04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EHyderabad\u003C/p\u003E","created_at":"2008/10/29 12:42:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:29:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:29:57 +0700","id":10509,"asset_file_size":52910}
 • Tiny_hyderabad03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hyderabad03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"Hyderabad","created_at":"2008/10/29 12:30:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:29:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:29:57 +0700","id":10508,"asset_file_size":56440}
 • Tiny_hyderabad02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hyderabad02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u0026nbsp;Hyderabad","created_at":"2008/10/29 12:29:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:29:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:29:56 +0700","id":10507,"asset_file_size":45348}
 • Tiny_hyderabad01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hyderabad01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003ECharminar, Hyderabad\u003C/p\u003E","created_at":"2008/10/29 12:29:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:29:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:29:56 +0700","id":10506,"asset_file_size":37865}
 • Tiny_group_photo_india {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"group_photo_india.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Egroup photo hyderabad\u003C/p\u003E","created_at":"2008/10/05 15:30:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:20:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:20:24 +0700","id":9880,"asset_file_size":78642}
 • Tiny_dissemination_con {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dissemination_con.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"conference","created_at":"2008/10/05 15:29:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:20:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:20:23 +0700","id":9879,"asset_file_size":50464}
 • Tiny_convention_hall {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"convention_hall.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"hyderabad","created_at":"2008/10/05 15:28:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:20:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:20:23 +0700","id":9878,"asset_file_size":60133}
 • Tiny_campus {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"campus.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"Hyderabad campus","created_at":"2008/10/05 15:27:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:20:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:20:22 +0700","id":9877,"asset_file_size":61057}
 • Tiny_be {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BE.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u0e2d.\u0e24\u0e14\u0e35\u0e01\u0e23","created_at":"2008/10/05 15:26:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:20:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:20:22 +0700","id":9876,"asset_file_size":31646}
 • Tiny_audience_cop_meeting_pharmacy_2551_010 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Audience_CoP_Meeting_Pharmacy_2551_010.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1f\u0e31\u0e07","created_at":"2008/08/04 11:52:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:39 +0700","id":8219,"asset_file_size":66933}
 • Tiny_audience_cop_meeting_pharmacy_2551_002 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Audience_CoP_Meeting_Pharmacy_2551_002.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1f\u0e31\u0e07","created_at":"2008/08/04 11:51:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:39 +0700","id":8218,"asset_file_size":83428}
 • Tiny_cop_meeting_pharmacy_2551_004 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CoP_Meeting_Pharmacy_2551_004.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","created_at":"2008/08/04 11:51:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:38 +0700","id":8217,"asset_file_size":59851}
 • Tiny_cop_meeting_pharmacy_2551_022 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CoP_Meeting_Pharmacy_2551_022.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38 360 \u0e2d\u0e07\u0e28\u0e32","created_at":"2008/08/04 11:50:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:38 +0700","id":8216,"asset_file_size":48524}
 • Tiny_cop_meeting_pharmacy_2551_021 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CoP_Meeting_Pharmacy_2551_021.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Elookjang\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/04 11:45:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:37 +0700","id":8215,"asset_file_size":56404}
 • Tiny_mini-it {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mini-IT.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"mini","created_at":"2008/08/04 11:44:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:37 +0700","id":8214,"asset_file_size":1459080}
 • Tiny_cop_meeting_pharmacy_2551_012 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CoP_Meeting_Pharmacy_2551_012.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EScience CoP\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/04 11:43:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:35 +0700","id":8213,"asset_file_size":50334}
 • Tiny_cop_meeting_pharmacy_2551_007 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CoP_Meeting_Pharmacy_2551_007.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EIT-CoP presentation\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/04 11:43:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:35 +0700","id":8212,"asset_file_size":58981}
 • Tiny_k {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"K.Jongolnee.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"Khun Jongkolnee ","created_at":"2008/08/04 11:42:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:34 +0700","id":8211,"asset_file_size":219229}
 • Tiny_konthammada {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Konthammada.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"Konthammada","created_at":"2008/08/04 11:41:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:33 +0700","id":8210,"asset_file_size":73758}
 • Tiny_dean {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Dean.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14","created_at":"2008/08/03 11:34:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:17 +0700","id":8182,"asset_file_size":40481}
 • Tiny_km_pharmacy_iii_001_blog {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"km_pharmacy_III_001_blog.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EPKS 3-1\u003C/p\u003E","created_at":"2008/07/25 17:14:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:57:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:57:26 +0700","id":7960,"asset_file_size":65214}
 • Tiny_km_pharmacy_iii_015_blog {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"km_pharmacy_III_015_blog.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"Pharmacy knowledge sharing3-6","created_at":"2008/07/25 16:51:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:57:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:57:24 +0700","id":7955,"asset_file_size":70602}
 • Tiny_km_pharmacy_iii_012_blog {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"km_pharmacy_III_012_blog.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"Pharmacy knowledge sharing3-5","created_at":"2008/07/25 16:51:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:57:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:57:24 +0700","id":7954,"asset_file_size":62893}
ขนาดย่อ: