นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ลือลักษณ์
Ico64
อ.ดร. ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม
อาจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > luelak.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_campus {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"campus.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"Hyderabad campus","created_at":"2008/10/05 15:27:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:20:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:20:22 +0700","id":9877,"asset_file_size":61057}
  • Small_be {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BE.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u0e2d.\u0e24\u0e14\u0e35\u0e01\u0e23","created_at":"2008/10/05 15:26:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:20:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:20:22 +0700","id":9876,"asset_file_size":31646}
  • Small_audience_cop_meeting_pharmacy_2551_010 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Audience_CoP_Meeting_Pharmacy_2551_010.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1f\u0e31\u0e07","created_at":"2008/08/04 11:52:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:39 +0700","id":8219,"asset_file_size":66933}
  • Small_audience_cop_meeting_pharmacy_2551_002 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Audience_CoP_Meeting_Pharmacy_2551_002.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1f\u0e31\u0e07","created_at":"2008/08/04 11:51:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:39 +0700","id":8218,"asset_file_size":83428}
  • Small_cop_meeting_pharmacy_2551_004 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CoP_Meeting_Pharmacy_2551_004.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","created_at":"2008/08/04 11:51:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:38 +0700","id":8217,"asset_file_size":59851}
  • Small_cop_meeting_pharmacy_2551_022 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CoP_Meeting_Pharmacy_2551_022.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38 360 \u0e2d\u0e07\u0e28\u0e32","created_at":"2008/08/04 11:50:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:38 +0700","id":8216,"asset_file_size":48524}
  • Small_cop_meeting_pharmacy_2551_021 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CoP_Meeting_Pharmacy_2551_021.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Elookjang\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/04 11:45:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:37 +0700","id":8215,"asset_file_size":56404}
  • Small_mini-it {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mini-IT.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"mini","created_at":"2008/08/04 11:44:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:37 +0700","id":8214,"asset_file_size":1459080}
  • Small_cop_meeting_pharmacy_2551_012 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CoP_Meeting_Pharmacy_2551_012.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EScience CoP\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/04 11:43:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:35 +0700","id":8213,"asset_file_size":50334}
ขนาดย่อ: