นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ลือลักษณ์
Ico64
อ.ดร. ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม
อาจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > luelak.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cop_meeting_pharmacy_2551_007 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CoP_Meeting_Pharmacy_2551_007.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EIT-CoP presentation\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/04 11:43:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:35 +0700","id":8212,"asset_file_size":58981}
  • Small_k {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"K.Jongolnee.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"Khun Jongkolnee ","created_at":"2008/08/04 11:42:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:34 +0700","id":8211,"asset_file_size":219229}
  • Small_konthammada {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Konthammada.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"Konthammada","created_at":"2008/08/04 11:41:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:33 +0700","id":8210,"asset_file_size":73758}
  • Small_dean {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Dean.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14","created_at":"2008/08/03 11:34:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:17 +0700","id":8182,"asset_file_size":40481}
  • Small_km_pharmacy_iii_001_blog {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"km_pharmacy_III_001_blog.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EPKS 3-1\u003C/p\u003E","created_at":"2008/07/25 17:14:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:57:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:57:26 +0700","id":7960,"asset_file_size":65214}
  • Small_km_pharmacy_iii_015_blog {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"km_pharmacy_III_015_blog.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"Pharmacy knowledge sharing3-6","created_at":"2008/07/25 16:51:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:57:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:57:24 +0700","id":7955,"asset_file_size":70602}
  • Small_km_pharmacy_iii_012_blog {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"km_pharmacy_III_012_blog.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"Pharmacy knowledge sharing3-5","created_at":"2008/07/25 16:51:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:57:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:57:24 +0700","id":7954,"asset_file_size":62893}
  • Small_km_pharmacy_iii_011_blog {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"km_pharmacy_III_011_blog.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"Pharmacy knowledge sharing3-4","created_at":"2008/07/25 16:51:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:57:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:57:23 +0700","id":7953,"asset_file_size":69729}
  • Small_km_pharmacy_iii_007blog {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"km_pharmacy_III_007blog.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"Pharmacy knowledge sharing3-3","created_at":"2008/07/25 16:50:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:57:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:57:23 +0700","id":7952,"asset_file_size":60942}
ขนาดย่อ: