นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ลือลักษณ์
Ico64
อ.ดร. ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม
อาจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > luelak.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_km_pharmacy_iii_006_blog {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"km_pharmacy_III_006_blog.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EPharmacy knowledge sharing3-2\u003C/p\u003E","created_at":"2008/07/25 16:49:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:57:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:57:22 +0700","id":7951,"asset_file_size":51473}
  • Small_pharmacy_girls {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Pharmacy_girls.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E27 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","created_at":"2008/05/29 20:39:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:46:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:46:51 +0700","id":6862,"asset_file_size":66996}
  • Small_pharmacy2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Pharmacy2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E27 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","created_at":"2008/05/29 20:36:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:46:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:46:51 +0700","id":6861,"asset_file_size":89857}
  • Small_thitima_presentation {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Thitima_presentation.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"thitima presentation","created_at":"2008/05/29 20:27:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:46:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:46:50 +0700","id":6859,"asset_file_size":41369}
  • Small_pharmacy {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Pharmacy.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E27 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","created_at":"2008/05/29 20:25:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:46:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:46:50 +0700","id":6858,"asset_file_size":55792}
  • Small_speaker {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"speaker.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2 , 27 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551","created_at":"2008/05/29 19:57:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:46:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:46:49 +0700","id":6852,"asset_file_size":133173}
  • Small_board_km_phar {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Board_KM_phar.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EBoard KM Pharmacy II\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/22 11:36:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:09:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:09:35 +0700","id":3374,"asset_file_size":63496}
  • Small_km_magic {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KM_magic.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e32\u0e16\u0e32 KM\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/18 11:32:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:07:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:07:47 +0700","id":3212,"asset_file_size":1013003}
  • Small_board_km_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Board_KM_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":33,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EBoard KM version 2 Pharmacy\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/18 11:31:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:07:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:07:46 +0700","id":3211,"asset_file_size":1022217}
ขนาดย่อ: